Şiir Bilgisi – 5 (Online-Test Çöz)

Şiir Bilgisi

Şiir Bilgisi - 5

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

        Tuna'yı görmedim fakat tanırım

        Bir umut önünde koştuğum zaman

        Geçmişi anarak coştuğum zaman

        Kendimi Budin'in beyi sanırım.

Yukarıdaki dörtlüğün hem uyak düzeni, hem de 1. ile 4., 2. ile 3. dizelerin kendi ara­larındaki uyak yapısını gösteren diziliş,  aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A
Sarma- yarım- tunç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sarma- zengin- tam
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Çapraz- zengin- yarım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çapraz- tunç- tam
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sarma- tunç- yarım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

        Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam

        Böyle saatlerce bak, asırlarca bak

        Gözlerine yavaşça yavaşça doldu akşam

        Göklerin ateşini kalbime boşaltarak

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
"...“ak" sesleriyle tam uyak yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"...“u" sesiyle yarım uyak yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ulama yapılmamıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Çapraz uyak örgüsü vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kelime halinde redif vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

        Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim

        Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim

        Tuti dilin agu verse nuş edip içer idim

        Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi

Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yarım uyak kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Divan edebiyatı söyleyiş özellikleri vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"...“ar idim"lerle redif yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Örüşük uyak düzenine sahiptir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ulama yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinde redif kullanılmamıştır?

A
Elindeki kınası soldu mu ola
Evde kaynatası duydu mu ola
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sabah olsun tan yeri ışısın
Çiğ düşünce gül goncalar üşüsün
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ne yaman bahçeli güllü goncalı
Sinemi vurdu bir kirpiği kancalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Altı kardeş idik bindirdik ata
Kızılırmak ^ a varınca oldu bir hata
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Çek deveci develerin yokuşa
Deli oldum o sendeki bakışa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Kişilerin ya da toplumun kötülüklerini, kusurlarını, gülünçlüklerini, alaylı bir dille eleştiren şiirlere ...; bilim, sanat, felsefe, ahlak gibi konularda öğretici olmayı amaçlayan şiirlere ...; duygu ve düşünceleri coşkulu bir dille anlatan şiirlere ... denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
didaktik şiir, epik şiir, lirik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
dramatik şiir, didaktik şiir, pastoral şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
satirik şiir, dramatik şiir, epik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
satirik şiir, didaktik şiir, lirik şiir
İpucu:
TEBRİKLER!
E
dramatik şiir, lirik şiir, pastoral şiir
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru Cevap:
Soru 6

       Ruhumu bir çarmıha kendi elimle gerdim

       Bir nebi ıstırabı kanıyor her yerimde

       Yukarıdaki dizelerde,

I. Yakıyor gözlerimde

II. Aldığım her nefesi

III.   Ölüm siyah bir tütsü

IV.Son nefes gibi verdim

bu parçalar kullanılarak sarmal uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?

A
III - I / II - IV
İpucu:
TEBRİKLER!
B
IV - II / I - III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II - IV / III - I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III - I / IV - II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I - III / IV - II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

        Yeşil ördek gibi daldım göllere

        Sen düşürdün beni dilden dillere

        Başım alıp gidem gurbet illere

        Ne sen beni unut ne de ben seni

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halk edebiyatı söyleyiş özelliklerine sahiptir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tam kafiye kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
11 ^ li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç ve fiil türünden sözcükler vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

        Bana nispet çıkmış yolun üstüne

        Samur kürk giyinmiş alın üstüne

        Taramış saçların belin üstüne

        Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır

Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Zengin uyak kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kelime halinde redif kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hecenin 11 ^ li kalıbıyla yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Benzetmelerden yararlanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Beş yerde ulama yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

        Cana an vermeyenin ne canı var

        Can verenin adı ile sanı var

Bu dizelerin şiirin bütünü ile ilgili özellik­lerden hangisi kesin olarak bilinebilir?

A
Konusu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ölçüsü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazıldığı dönem
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Nazım birimi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kafiye örgüsü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Hülya serinleşen köyü her an morartıyor

Sessiz gelen, saat başı sürdükçe artıyor.

Yukarıdaki ikiliğin uyağı ve redifi aşağıdaki­lerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Tunç uyak,-yor; redif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yarım uyak,-rtyor; redif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zengin uyak,-ıyor; redif
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Tam uyak,-tıyor; redif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Uyak yok,-artıyor; redif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

        Çınlasın çağrılarla çın çın da çın

        Çağ yıkarmış kaçın bulutlar kaçın

Bu dizelerde görülen uyak türü aşağıdaki­lerden hangisidir?

A
Yarım uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tam uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tunç uyak
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Cinaslı uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sarma uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

        "Altın buğdayı tarlalarımızın,

        Seni bağrımızdan eker, biçeriz;

        Acılar kardeşin, gözyaşı kızın,

        ... "

Ölçü, uyak, konu ve dil gibi özellikler de göz önünde tutulursa, dörtlüğün son dizesi aşağıdakilerden hangisi olur?

A
Birleşirse doğacak uygarlığımız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Durmadan akan yaşı sileriz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir kazma ile bir kürek, bir de çapamız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Zengin parıltınla dolar gecemiz.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Türkçe'den güzeli yok budur hecemiz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.