Noktalama İşaretleri – Konu Anlatımı

İçindekiler

NOKTALAMA İŞARETLERİ

NOKTA:

Tamamlanmış (Yargı bildiren) cümlelerin sonunda kullanılır.

 • Dün gece yar hanesinde yastığım bir taştı.
 • Sensiz geçen günlerime bir volkan düştü.

Kısaltmalardan sonra kullanılır.

 • Yzb .  (Yüzbaşı)
 • Prof .  ( Profesör)
 • Vb.     ( ve benzeri)
 • Ast.     (Asteğmen)

Sıra bildiren sözcük olan “ıncı , inci”eki yerine kullanılır.

 • 9. Hariciye Koğuşu Peyami Safa’nın en önemli eserlerinden biridir.
 • 4. Murat , döneminde tütün ve içki gibi zararlı maddeler yasaklanmıştır.
 • Aynı mahallede oturuyoruz ; ama o 17. sokakta oturuyor.
Uyarı:

“ıncı ,inci” ekiyle birlikte nokta kullanılırsa orada yazım yanlışı olur.

18.’inci= Yazım Yanlışı

Saat ve dakika arasına konulur.

 • Gelecek hafta 08.30’da Kızılay’da buluşalım mı?
 • Memurlar toplu sözleşme için hükümet yetkilileriyle 10.30 görüşme yapacaklar.

Sayı basamaklarını ayırmada kullanılır.

 • 26.000.000,-TL
 • 18.353 kişiyle mülakat yapılacak.

Matematikte çarpma işareti olarak kullanılır.

 • 18.3=54
 • 5x.6y= 30xy

Günü belirli tarihler arasına konur.

 • 23.01.1978

NOKTANIN KULLANILMAYACAĞI YERLER.

Kurum ve kuruluş adlarının kısaltılmasında kullanılmaz.

 • ODTÜ    (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
 • DMO  ( Devlet Malzeme Ofisi)

Gazete,dergi, kitap, eser, şiir ve bölüm başlıklarından sonra kullanılmaz.

 • Tarihin Sonu ve Son İnsan
 • Da Vinci Şifresi

VİRGÜL:

Cümlede sıralanan eş görevli sözcüklerden sonra kullanılır.

 • Eylemleri (Yüklemleri)ayırır:
 • Her insan  doğar , büyür, yaşar ve ölür.

Özneler ayırır:

 • Ali , Ahmet , Mustafa bu işi hep beraber yaptı.
 • Bahar gelince ağaçlar , topraklar , çiçekler, kırlar insanın gözüne başka görünüyor.

Nesneleri ayırır:

Atasını , toplumunu ,tarihini tanımayan nihilist bir toplum yetişiyor.

Tümleçleri ayırır:

Evine , çocuklarına , işine bağlı bir eş arıyor.

Sıfatları ayırır:

Genç , dinamik , sorgulayıcı bir gençlik yetişmek bizlere bağlı.

İsim tamlamalarını ayırır:

Ben sporcunun zeki , çevik , aynı zamanda ahlaklısını severim

Sıralı cümleleri  ayırır:

Heyecanlanınca utanır , sıkılır , küçük çocuk gibi köşe bucak saklanırdı insanlardan.

Arasözlerde kullanılır.

 • Ahmet Haşim , sembolizmin usta şairi, Türk edebiyatına çok önemli katkılarda bulunmuştur.
 • Annem , ayakları öpülesi kadın , çocukları arasında en çok beni severdi.

UYARI: Arasözler virgül , iki çizgi,  iki parantez haricinde başka kullanımı yoktur.

Yüklemden uzak kalmış özneden sonra kullanılır.

 • Bangladeş, Asya’da kendi imkanlarıyla ayakta kalabilen bir ülkedir.
 • Halit Ziya, edebiyatımıza realist anlamda ilk roman yazan şahıstır.

Aktarma sözlerde tırnak işareti yerine kullanılır.

 • Mısra benim namusumdur, diyordu Yahya Kemal.
 • Ben mutlaka bu işi yapacağım , dedi.

Hitaplardan sonra kullanılır.

 • Değerli Arkadaşım ,
 • Kıymetli Basın Mensupları ,

Cümlede vurgulanmak istenen öğeden sonra kullanılır.

 • Dün, bize annesiyle birlikte okul arkadaşım geldi.
 • Dün bize , annesiyle birlikte okul arkadaşım geldi.
 • Dün bize annesiyle birlikte , okul arkadaşım geldi.

Anlam karışıklığına yer vermemek için adlaşmış sıfattan sonra kullanılır.Kullanılmazsa anlatım boz. Olur

 • Kadın haberciyle röportaj yapacak.
 • Küçük ,  çam ağacının dibinde oynuyordu.
 • Bu , şiiri neden ezberlememiş.

Kabul ve ret anlamındaki ifadelerden sonra kullanılır.

 • Evet , sizi çok iyi anlıyorum.
 • Hayır , sizi hiç  anlamıyorum.

Tekrarlardan sonra kullanılır.

 • Akşam , yine akşam, yine akşam …
 • Bir kokladım , bir kokladım ki sorma.

Değilli ifadelerden sonra kullanılır.

 • Taşı delen suyun kuvveti değil , damlaların sürekliliğidir.
 • Hayatta en önemli unsur para değil, haysiyettir.

Matematikte ondalık sayıları belirtmede kullanılır.

 • 0,75
 • 1,30 faizle konut kredisi almış

Önsöz ve mektuplarda yazının yazıldığı yeri ve tarihi  ayırmak için kullanılır.

 • İzmir , 12 Ekim 1995

Oysa , halbuki, ancak, eğer gibi cümle başı bağlaçlarından sonra kullanılır.

 • Halbuki, ben ona ne  kadar değer verdim.

Biyografi olarak kaynakça gösterildiğinde yazar, eser, basım yılı, tarihi arasına konur.

 • Rüşen Eşret Ünaydın,Diyorlar ki, 1928,İstanbul

UYARI:

 • Ve, veya, ya da bağlaçlarından önce ve sonra virgül kullanılmaz.
 • İkilemeyi oluşturan sözcüklerden sonra virgül kullanılmaz.
 • “ıp , ip ” ekiyle kullanılan zarffiilden sonra kullanılmaz.
 • İkilemelerden sonra kullanılmaz.

NOKTALI VİRGÜL

Özneden sonra özneyle karışabilecek adlar  sıralanmışsa özne noktalı virgülle ayrılır.

 • Mehmet ; Murat , Hasan , Ali ve Şahin  kadar başarılı değil.
 • Mehmet , Murat ; Hasan , Ali ve Şahin  kadar başarılı değil.
 • Mehmet , Murat , Hasan ; Ali ve Şahin  kadar başarılı değil

Bir cümlede virgülle ayrılmış söz öbeklerini ayırmada kullanılır:

 • Romanda Orhan Pamuk, Fakir Baykurt ve Yaşar Kemal ; şiirde Edip Cansever , Cemal Süreya , Orhan Veli’yi çok okurum.
 • Sayısal derslerden matematiği ve fiziği ; sözel derslerden Türkçeyi, coğrafyayı çok seviyorum.

Önceki cümleye “fakat, ama , lakin , çünkü …”gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerden önce kullanılır.

 • Bu işi yaparım ; ama parasını peşin alırım.
 • Bu konuyu size izah edemem ; çünkü olay halen yargı kapsamında.
 • Her şeyi biliyor ; lakin çok kibirli bir insan.

Özneleri ortak kipleri farklı olan sıralı bağımlı sıralı cümlelerden sonra kullanılır.

 •   Serhat , bu konuyu dinlemiş ; şimdi de bize  bunların özetini anlatıyor.
 •   Ahmet , dünyayı baştan sona gezmiş, gördüğü yerleri kitaplaştırıyor.

Noktalı virgül , özneden sonra virgülle ayrılan eş görevli sözcükler varsa özne, noktalı virgülle belirlenir.

 •   I . Yeni grubunun en ünlü temsilcilerinden biri olan Orhan Veli; dili iyi kullanan, okuyucuyu değişik bir romantizme sürükleyen güçlü şairdir.

Birbirine bağlı olmakla birlikte herbiri kendi içinde bağımsız cümlelerin arasına konur.

 •   Yer, üst üste iki kez sarsıldı; halk, korkuyla sokaklara fırladı.

Sıralı cümleleri birbirine bağlar.

 •   Kel ölür, sırma saçlı olur ; kör ölür, badem gözlü olur.
 •   Kadın var, ev yapar; kadın var, ev yıkar.

İKİ NOKTA:

Herhangi bir konuda açıklama yapılacaksa açıklamadan önce kullanılır.

 •   İnsan haklarının tek dayanağı vardır: Demokrasi.
 •   Bu konuda yapılması gereken iki şey var: Sevgi ve Hoşgörü.

Aktarma cümlelerden önce kullanılır:

 •   Mevlana: “ İnsanların ayıbını örtmede gece gibi ol. “ demiş.
 •   A.Nihat Asya: “ Vazoyla çiçeğin farkını sen söyleme… Çiçeklere sor.” diyordu.

Not: İki noktadan sonra örnekler sıralanacaksa sözcükler küçük harfle başlar.

Sıfatlar adlardan önce gelerek adları niteler ya da belirtirler: bir yabancı, yeşil gözler , yuvarlak masa…

Karşılıklı konuşmalarda konuşma çizgisinden önceki bölümün sonuna konur.

Dizdarbaşı:

– Ali Usta, dükkanı arayacağım, dedi

Ali Usta cevap verdi:

-Neden?

Katalog ve sıralamalarda yazar ve yapıt arasına konur.

 •   Nazım Hikmet : Jokont ve Siyau
 •   Cengiz Dağcı : Onlar da İnsandı:

Birkaç öğenin sıralanacağını anlatmak için kullanılır.

 •   Diller 3’e ayrılır: 1. Tek heceli diller 2. bitişken diller 3. Bükünlü diller.

Matematikte bölme işlemi yerine kullanılır.

22:2=11

ÜÇ NOKTA:

Herhangi bir nedenle bitmemiş, ya da okuyucuyu zihnine bırakılan cümlelerden sonra kullanılır.

 •   Anne ile kız, elma ile koz…
 •   Şu nisan yağmurları bir gelse …
 •   Adanın en tepesinden  bakınca birden karşına çıkan uçsuz mavilik…

Örnekler sıralandıktan sonra “vb” anlamında kullanılır.

 •   Bu okulun öğrencileri başarılıdır , çalışkandır, dürüsttür…
 •   Hayatta insan nelerle karşılaşmıyor ki: hayal kırıklığı, yorgunluk, ihanet…

Bir yazıdan alınan bölümlerde atlanan yerleri göstermek için kullanılır.

Garibim namıma Ferhat diyorlar

Aslımı el almış, harem diyorlar.

Hastayım, derdime verem diyorlar

Maraşlı Şeyhoğlu Satılmışım ben

Söylenmek istenmeyen sözcüklerin yerine kullanılır.

 •   Bana o b… adamı anlatmayın.
 •   Bu yalanı … uydurmuştur.

TIRNAK İŞARETİ:

Aktarma  söz ya da cümleler tırnak içine alınır.

 •   Fuzuli ne güzel söylemiş: “ Selam verdim  rüşvet değildir  diye almadılar.”
 •   Cenap Şehabettin şu sözü kulaklara küpe olmalı: “Yalnız seni sevenleri sevmek sevgi değil, değiş tokuştur.”

Cümle içerisinde geçen eser isimleri tırnak içerisinde gösterilir.

 •   Ahmet Hamdi , “ Huzur ” romanında doğu ve batı arasında bir kişinin iç çekişmelerini anlatır.
 •   Cengiz Aytmatov’un  “ToprakAna” isimli kitabını mutlaka okumalısın.

Cümlede vurgulanması gereken sözcükler ya da sözcük grupları tırnak içine alınır.

 •   Millet olmanın en önemli göstergesi “ bayrak”tır.
 •   Şuhut’ta karpuza “ bostan” diyorlar.

Yazı başlıklar tırnak içine alınır.

 •   Aynı kitabın “ Ortadoğu ve Şiddet” isimli bölümünü mutlaka değerlendirmelisin.

PARANTEZ ( AYRAÇ ):

Cümle içerisinde arasöz ve ara cümleler olarak kullanılır.

 •   Her şeyin ( istisnaları olmakla birlikte) kıymetini çok iyi bilir.
 •   Okulumuz (Atatürk Orta Okulu ) son depremde zara gördü.

Bir sözcüğün eşanlamlısını belirtmek için kullanılır.

 •   Varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat ( önad) denir.
 •   Bugün bir çuval ceviz ( koz) topladık.
 •   Bu şiirde kişileştirme (teşhis) sanatı çok kullanılmış, bu şiire canlılık katmış.

Bir kişiden söz edilirken onun doğum ve ölüm tarihleri parantez içerisinde kullanılır.

 •    Yahya Kemal ( 1884-1958 ) edebiyatımızda şiirimiz açısından bir dönüm noktası oluşturur.
 •   Orhan Veli (1914-1950) şiirin şekli ve içeriği bakımından çok değişik çalışmaları olmuştur.
 •   Mevlana (13yy.) hoşgörü konusunda halen günümüze ışık tutmuştur.

Tiyatro yapıtlarında sahnede yapılması gereken hareketler parantez içinde gösterilir.

 •   Ahmet: ( Mustafa’yı tutarak) Bağırdı.
 •   Feride: (Öksürerek) Neden böyle yaptınız?

Alay etmek için ünlemle ilgili sözden sonra parantez açılır.

 •   Bu başarı (!) karşısında hepimiz şapka çıkardık.
 •   Onun ne kadar başarılı (!) biri olduğunu bilmeyen mi var ?

Soru işareti ile birlikte kullanıldığında ilgili sözden sonra parantez içine alınırsa o bilgiye güvenilmediği kuşku duyulduğu ortaya çıkar.

 •   Karacaoğlan’ın Güneydoğu  Anadolu’da  (?)yaşadığı söylenir.
 •   Yunus Emre 14.yy’da (?)varlığını sürdürmüştür.

SORU İŞARETİ:

Soru anlama taşıyan bütün sözcüklerden sonra kullanılır.

 •   Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
 •   Hangi deniz daha derin benim duygularımdan ?
 •   Bu kitabın arasında ne var?
 •   Şu Ankaralı mı ( , ) Amasyalı mı (, ) Konyalı mı ( , ) yoksa Adanalı mı?

Kuşku duyulan  ya da bilinmeyen bilgiler  yerine kullanılır.

 •   Kayıkçı Kul Mustafa (?- 1658?) Halk edebiyatımızın destan şairlerindendir.
 •   Dadaloğlu, yaşamını Gavurdağlarında (?) sürdürmüştür.

Sözde soru cümlelerinin sonuna kullanılır.

 •   Hiç insan yavrusunu sokağa atar mı?
 •   Sen anlattın ,kurtuldun  ya ben ne yapayım ?

NOT: İçinde soru  sözcüğü olsa bile soru anlamı taşımıyorsa sonuna soru işareti konulmaz.

 •   Onun bana neden küstüğünü bilmiyorum.
 •   Hangi konuda çalışma yapacağını söylemedi.

NOT: Soru işareti yazı başlıklarında da kullanılır.

 •   Özgürlük mü Eşitlik mi?

ÜNLEM İŞARETİ:

Korku, heyecan , şaşma , öfke , beğenme , gibi duygular ifade eden cümlelerin sonuna konur.

 •   Böyle evlat olmaz olsun !
 •   Eyvah, yangın var!
 •   Eyvah, o adam buraya geliyor!
 •   Eyvah! O adam buraya geliyor.

Alay , yerme amacıyla yapılan ifadeler parantez içine konur.

 •   Eşiniz ne kadar yetenekli (!) biri.
 •   Bu aile kadar uyumlu (!) aile görmedim.

KISA ÇİZGİ:

Tarihler arasına konur.

 •   1877-1878 Osmanlı – Rus savaşı çok önemli bir savaştır.

Milletler arasındaki savaş ya da anlaşmalarda kullanılır:

 •   Çeçen – Rus savaşı Kafkasya’nın güneyine kaydı.

Farsça terkiplerden sonra kullanılır.

 •   Aşk-ı Memnu
 •   Kur’an-ı Kerim
 •   Divan-ı Lügat’it Türk

Kökler ve eklerden sonra kullanılır.

 •   Oku- , bak- , cıl- , cil- daş- , deş-