Öğretici Anlatım Nedir, Özellikleri, Örnek Metin

ÖĞRETİCİ ANLATIM

  • Dil, “göndergesel işlev”de kullanılır.
  • Belli bir konuyu öğretmeye yönelik oluşturulduğun­dan o konu ile ilgili terimlerin kullanılması söz konu­sudur.
  • Söz sanatlarına, dilin bünyesine mal olmamış yan anlam ifade eden sözcük ve sözcük gruplarına yer
  • Anlatım açısından yoruma ve karmaşıklığa yol aç­mayacak dil kullanılır.
  • Bilgi verme amacıyla düzenlenir.
  • Alanında gerekli bilgi birikimine sahip kimseler tara­fından hemen anlaşılacak metinler oluşturulur.
  • Ansiklopedilerde ve ders kitaplarında kullanılır.

 Öğretici Anlatım

Meridyen, Ekvator’dan kuzey-güney yönünde birer de­rece açıyla geçerek bir kutuptan ötekine uzanan daire yaylarıdır. Ekvator’un çevresi 360 derece olduğundan 360 meridyen bulunur. Meridyenler arasındaki uzaklık ekvator üzerinde yaklaşık 111 km’dir. Bu uzaklık, ekva­tordan kutuplara doğru gidildikçe daralır. Meridyenle­rin birleştiği kutuplarda bir nokta hâlini alır. Meridyenle­rin yerini belirtmek için Londra’daki Greenvvich (Grinviç) gözlem evinden geçen meridyen esas alınmıştır.