Açıklayıcı Anlatım Nedir, Özellikleri,Örnek Metin…

AÇIKLAYICI ANLATIM

  • Dil, “göndergesel îşlev”de kullanılır.
  • Açıklama, aydınlatma ve bilgi verme esas alınır.
  • Söz sanatlarına, sözcüklerin mecaz ve yan anlamla­rına yer verilmez.
  • Verilen bilgiler örneklerle ve tanımlarla pekiştirilir.
  • Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür.
  • Düşünce ve duygular kısa ve nesnel ifadelerle dile getirilir.

Açıklayıcı Anlatım

Öğrencilerin imtihan kâğıtlarını okuyorum. Çoğunda bir yığın bilgi var, fakat konu ile ilgisi yok ve karmaka­rışık. Kompozisyon işte bunların zıddıdır. Çeşitli konu­larda düzensiz bir yığın bilgiye sahip olmak yeterli de­ğildin Öğrenci herhangi bir konuda lüzumlu ile lüzum­suzu seçebilmen, fikirlerini bir sıraya koymasını öğren­melidir.