Öğretici Metinlerle Sanatsal Metinlerin Farkları

9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.ünite konularından olan Metinlerin Sınıflandırılması ile ilgili öğretici metinlerle sanatsal metinler arasındaki farklara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Öğretici Metinler

Sanatsal Metinler

Somut gerçekliğe dayanır.

Kurgusal gerçekliğe dayanır.

Nesnellik hâkimdir.

Öznellik hâkimdir.

Mantık ve akıl ön planda tutulur.

Duygu ve hayaller ön planda tutulur.

Araştırma ve incelemeye dayanır.

Yaratıcılığa dayanır.

Bilgi esastır.

Duygu esastır.

Doğru bilgiye ulaşma amaçlanır.

Güzelliğe ulaşma amaçlanır.

Nesnel veri ve terimler kullanılır.

Nesnel veri ve terimler yoktur.

Sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır.

Sözcükler yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır.

Gözlem ve deneye başvurulur.

İmgelere başvurulur.

Kanıtlama amacı vardır.

Kanıtlama amacı yoktur.

Bilimin belirli tanımına ulaşılabilir.

Sanatın belirli bir tanımı yoktur.

Bilimsel metinler, yoruma açık değildir.

Sanatsal metinler, yoruma açıktır.

Gerçeği açıklar.

Gerçeği betimler ve sergiler.

Dil, göndergesel işlevde kullanılır.

Dil, sanatsal işlevde kullanılır.

Faydacı olmayı amaçlar.

Faydayı amaçlamaz.

Genelleyicidir.

Genellemelere genellikle yer verilmez.