Otobiyografi Nedir, Özellikleri ve Çeşitleri Hakkında Bilgi…

İçindekiler

Otobiyografi Nedir, Özellikleri ve Çeşitleri Hakkında Bilgi…

Otobiyografi bir düşünürün, bir sanatçının kendi yaşam öyküsünü anlattığı eserdir.

Kaynak olarak kişi kendini ve aile büyüklerinden aldığı bilgileri kullanır.

Otobiyografi yazmak çok güçtür, çünkü insanın kendinden söz ederken objektif olması zordur.

Otobiyografiler sayesinde o kişinin sanatı, düşünceleri, yaptığı işler hakkında bilgileniriz.

Otobiyografi düşünsel planla yazılır.

Otobiyografi, belgelere dayanılarak yazılır.

Derlenen bilgiler bilimsel araştırma yöntemiyle bir araya getirilmelidir.

MONOGRAFİ

Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrın­tılarıyla ele alan yazılardır.

Monografide herhangi bir yer, bir eser, bir yazar, tarihî bir olay, bi­limsel bir alana ait bir sorun özel bir görüşle değerlendirilebileceği gibi konu üzerinde derinlemesine bir inceleme de yapılabilir.

PORTRE

Fizikî portre:

Kişinin dış özelliklerinin betimlenmesidir.

Ruhi portre:

Kişinin ahlâkı, alışkanlıkları, düşünceleri ilginç bir üslûpla yazılır. Portreye konu olan kişinin sözlerine de yer verilebilir.