Paragraf – 1 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 1 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 1 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bugüne kadar huzurlu bir yaşamım oldu. Bu yaşlara kadar geldim, Artık vaktim çok az. Bütün zamanımı okumaya, yazmaya ayırıyo­rum. Çeviri yapmadan ya da ciddi bir eser okumadan yatarsam vicdanım rahatsız oluyor. Beni özellikle çeviri yaşatıyor diyebilirim. Hiç olmazsa geride beni hatırlatacak birkaç kitap bırakmak istiyorum. Bu da beni sürekli çeviri yapmaya zorluyor.

Bu sözleri söyleyen kişi, kendisiyle ilgili ola­rak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 1995)

A
İyi bir yaşam geçirdiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çeviri yapmayı çok sevdiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ölümünden sonra hatırlanmak istediğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İlgi alanının çeşitliliğine
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Çevirilerin, unutulmamasını sağlayacağına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Bir zamanlar Galata Köprüsünde yürümeyi çok severdim. Kendimi lise sıralarındaki halimle görürdüm. Ama şimdi ne anı var canlanabilen, ne de köprüden geçmenin güzelliği. İşportacılar, di­lenciler, gürültü patırtıyla balık tutanlar, bomboş dolaşan işsiz güçsüzler... Her geçişimde, yoru­lunca oturup soluklandığım Haliç İskelesindeki kanepeyi aradı gözlerim..Yoktu; birahaneler vardı yerinde. Birahanelerden avaz avaz ilkel bir müzik yayılıyordu.

 Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1991)

 

A
Çirkinliklerden duyulan tedirginlik
İpucu:
Tebrikler!
B
Yalnızlığın verdiği karamsarlık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşamın tekdüzeliğine gösterilen tepki
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Alışkanlıklardan kurtulmak gerektiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kentte yaşamanın sağladığı olanaklar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Sait Faik bir yaşantıdır. Öyküsüyle yaşar, yaşan­tıyı anlatır. Anlatırken de çoğu zaman öykü türünün kurallarını aşar. Üslubunun düğmelerini iliklemez -----.

Bu sözler, düşüncenin akısına göre aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanabilir?

(ÖSS 1990)

A
tekdüze ilişkilerden uzak durmayı, değişik kişileri anlatmayı ilke edinir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
halkın arasına katılır ve küçük ayrıntıları yakalamaya çalışır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
cümleleri, yaşantısının yeline kapılmış gibi savruk ve dağınıktır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
dar bir sokakta, bir balıkçı kahvesinde ya da bir sandalda karşınıza çıkıverir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
gerilimsiz, sıradan durumlar, öykülerinin odak noktasını oluşturur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Gençlerden oluşan 80 kişilik bir gruba dayanılarak yapılan bir araştırmaya göre, gençlerin % 11,2'si sanat ve edebiyatla ilgili yayınları, % 6.3'ü politik yayınları, % 7.5'i ise düşünce yazılarını okumak­tadır. Aynı araştırma, grubun % 10'unun bil­imkurgu türü kitapları, % 60'ının güncel yazıları okuduklarını ortaya çıkarmıştır. Geriye kalan %5'lik kesim ise soruları yanıtsız bırakmıştır.

Bu parçada sözü edilen araştırmalardan, gençlerle ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

(ÖYS 1996)

A
Bilimkurgu türünü tercih  edenler,  düşünce yazılarını tercih edenlerden fazladır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yandan çoğu güncel olaylarla ilgilenmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Politik konulara ilgi duyanlar azdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Okuma eğilimleri bilinmeyenler de vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanat ve edebiyata duydukları ilgi giderek artmaktadır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Yaratıcı ve üretici bir insan İçin en büyük sıkıntı, inanıyorum ki, yaşadığı zamanın gerisinde kalmak sorunudur. Bu yüzden kendimle savaşı­yorum. Zamanın ilerisinde yaşamak mutluluğunu tatmak istiyorum. Fakat bırakın zamanın ilerisinde yaşamayı, arkasından koşsam bile içinde yaşadığım zamana yetişemiyorum. Bu nedenle yapmam gerekenleri hep o belirsiz bir gelecek olan yarınlara bırakmak zorunda kalıyorum. Bu da yaşamımın en büyük sıkıntısıdır.

Bu parçanın bütününde yazar neden yakın­maktadır?

(ÖSS 1991)

 

A
Yaratıcı gücünü kullanıp geliştiremeyişinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Düşlerini ve tasarılarını İçinde bulunduğu zamanda gerçekleştiremeyişinden
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İstediklerini   gerçekleştirmesini   sağlayacak maddi olanaklara sahip olmayışından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaşamın akışına ayak uyduramayacak kadar ağır kanlı oluşundan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çözümleyemeyeceği birtakım gündelik sorunların peş peşe gelişinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Her ülkede, şiirin kendine özgü bir rengi, bir ko­kusu, bir sesi oluyor. Farklı ortamlarda ve koşul­larda beslenerek oluşan bu özelliklerin kolayca birbirine dönüştürülmesi olanağı da yoktur. Çünkü bunlar bağımsızdır, kendilerine özgüdür. Öte yan­dan, her şeyde olduğu gibi, birçok ülkenin şiiri arasında da alışverişler olmuştur; ortak yönler, birleşen noktalar vardır. Ancak, bütün bu ortak nokta ve gelişmeleri yalnız böyle alışverişlere bağlamak da doğru değildir. Değişik ülkelerde aynı fiziği, kimyayı bulan zekalar, aynı şiiri niye bulmasın?

Bu parçanın bütününden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılabilir?

(ÖYS 1996)

A
Birbirinden en az etkilenen tür şiirdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Uluslar, kültürel açıdan sürekli olarak birbirlerini etkilemişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ayrı ülkelerde, ayrı insanlar benzer özellikleri taşıyan şiirler yazabilirler.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Değişik ülkelerin şiirleri arasında ayırıcı bir fark yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İnsan zekası sanatta ve bilimde aynı düzeye ulaşmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Bugünkü romanımızda, köy ve köylüler önemli bir yer tutuyor. Ne yazık ki çok defa öznel sebep­lerle yazarlarımız ya anılarının etkisine kapılıyor ya da aşırı duygusal davranıyorlar. Hatta çokluk iyi niyetle, köylerimizin perişanlığını açıkça belirt­mek, gerilikten kurtulmalarını sağlamak, dertlerini etraflıca ortaya koymak için olağanüstü çaba har­cıyorlar. Bu sorunları iyi bilen birer vatandaş olarak çoğu anlattıkları, geniş ölçüde ele alındığında, bir romanın kuruluşunu sakatlayan fazlalıklar olmaktan ileri gitmiyor."

Bu parçada yazarın, romanımızda gördüğü en önemli eksiklik nedir?

(ÖSS 1982)

A
Konuların, yazarların hayatından kaynaklanması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazarların, köy kökenli olmaları yüzünden sorunları tarafsız yansılamamaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazarların,  romanın  gerektirdiğinden  daha fazla soruna yer vermeleri
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Yazarların, köy hayatını her zaman olumsuz açıdan ele almaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazarların, bütün çabalarına karşın köy gerçeklerini ortaya koyamamaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Tiyatro, insanları baskılardan kurtarır, onların düşünüp de yüksek sesle söyleyemeyeceği şey­leri dile getirir. Açıksözlü bir sanattır tiyatro; hemen herkese hitabeder; onun için de bazı dönemlerde kendisinden korkulan, çekinilen bir kurum kimliği kazanmıştır. Nitekim Gogol'un, "Yüzünüz çarpıksa aynaya kızmayın; o, her şeyi olduğu gibi gösterir." sözü tiyatronun yasaklandığı bir dönemde söylenmiştir. Bu söz aynı zamanda onun işlevini de açıklar.

Bu parçada tiyatroyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 1990)

A
İnsanların içinden geçenleri ortaya koymasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gerçekleri değiştirmeden yansıtmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Etkileyici bir sanat dalı olmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eğitici ve öğretici yanının ağır basmasına
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Geniş kitlelere seslenebilmesine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Özgür ama ölçülü, içten ama mesafeli, yaşlı ama çocuksu bir adamdı. Çevresiyle yaş baş duvar­larını yıkarak öyle dostluklar kurardı ki hayatın tadı, onun yaşantısında her an duyulurdu. Kişiliği öylesine çarpıcıydı ki yaptığı her iş, onun göl­gesinde kalırdı. Onun ressamlığı, müzeciliği, gazeteciliği sanki yaşamının doğal uzantılarıydı. Fıkraları, nükteleri dilden dile gezer, bunlara her gün yenilerini katar, soluduğu her anı, zekasının süzgecinden geçirmeden edemezdi.

Bu parçada, sözü edilen kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 1990)

A
Başkalarıyla yüz göz olmaktan kaçınmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Değişik alanlarda çalışmalarının bulunmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çevresiyle ilgisini her zaman canlı tutmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sevecen bir kişiliğe sahip olmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çevresindekilerin görgülerini arttırmayı amaçlamasına
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

İzleyici, bir oyundaki olayın gerçek olup ol­madığını, yazarın yaşadığı gerçekleri yansıtıp yansıtmadığını merak eder. Kimi yazarlar yaşadıklarına sıkı sıkıya bağlı kalır, onu yansıt­maya çalışırlar; ama ben bunlardan değilim. Oyunlarımda gerçeklerden bütünüyle kopmamakla birlikte ...”.

Düşüncenin akışına göre, bu parçanın sonuna aşağıdakilerin hangisi getirilemez?

(ÖSS 1991)

A
yaşadığım ve tanık olduğum kimi olayları anlatırım.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
yaşadıklarımdan uzaklaşmaya çalışırım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
gözlemlerimi, değiştirip zenginleştirerek sunarım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
izleyicilerin hayal dünyalarını zenginleştirmeye çalışırım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
izleyenlerin oyunlarımdan masalsı bir tat almalarını isterim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Sanatçı, her şeyden önce, güç beğenen kişidir. Bu bakımdan kendi bulduklarını da kolay kolay beğenmez. Çünkü onun seçme, beğenme ölçüsü birtakım ilkeleri içerir. Bu ilkelerin tümünü kendisi koymuştur. Sözgelimi, bunlardan birine göre bir sanat yapıtı ekleye ekleye değil, tersine, kimi şeyleri çıkara çıkara oluşturulur.

Bu parçada, sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 1990)

A
Kendini, saptadığı ölçütlerle sınırlı tutmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Başka sanatçıların yazdıklarından etkilenmesine
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Anlatımı gereksiz sözcüklerden arındırmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazarken çok titiz davranmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kendi özeleştirisini yapmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Eski şairleri, yazarları, sanatçıları ölüm günlerinde anmak, bir değerbilirliktir. Ama arkalarından ağıt yakmayı anlamıyorum. İnsan umutlandırıcı, se­vindirici, güzel şeyler de söyleyebilmen. Bunlar da niye doğrudan doğruya sanatçıların yazdıkları, geride bıraktıkları olmasın?

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1991)

A
Sanatçıları anma toplantıları daha sık düzenlenmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anma toplantılarında sanatçılar, yaşadıkları dönemin koşulları içinde ele alınmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşayan sanatçılar için de toplantılar düzenlemek gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanatçıları anmanın en doğru yolu, onların yapıtlarından söz etmektir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sanatçıları yaşatmak İçin, onların yalnızca iyi yönleri sürekli vurgulanmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.