Paragraf – 23 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 23 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 23 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"Bale çok zor bir sanat. Azim, direnç, sabır, sağlıklı ve dengeli bir bünye olmalı bir balerinde, yeteneğin yanı sıra. Sonra çocuğun çevresi bu sanata uygun olmalı. Sabır çok önemli. Düşünün ki çocukluk yok, gençlik yok. Buna karşılık elde edilen başarı, keçiboynuzu yemek gibi bir şey."

Parçanın son cümlesindeki, baleyle ilgili ya­kınma, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili ola­bilir?

(ÖSS 1984)

A
Özverinin temel alınışıyla
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu sanattan anlayanların azlığıyla
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Başarının, çalışmada süreklilik gerektirişiyle
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kişilik oluşumuna olumsuz etkisiyle
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Emekle sonuç arasındaki dengesizlikle
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

"Gerçek sanat eserleri kafa ve yüreğin candan kucaklaşmasıyla yaratılır. Sanat için söz konusu olan bu durum, okur için de geçerlidir. Çünkü bir sanat eseri ancak kafa ve yüreğin birlikte kullanıl­masıyla kavranır."

Parçada vurgulanmak istenen düşünceyi aşa­ğıdakilerden hangisi bütünüyle içerir?

(ÖSS 1984)

A
Sanat eserlerinin anlaşılması ve tadına varılması çok değişik nedenlere dayanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçı ve okur, yaratma güçlerini belli kurallara göre düzenler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanatçının dünyaya bakışıyla okurunki birbirini tamamlar ve bütünler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Her sanat eseri, kendine özgü yaratma ve anlaşılma yöntemi gerektirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanat eserlerinin yaratılması, anlaşılması akıl ve duygu yoluyla gerçekleşir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Romanda, uzun süre yurdundan ayrı kalmış iki kişinin geri dönüşü anlatılır. İkisi de geri döndükle­rinde vatanlarına yabancılaşmıştır. Çocukluk­larına, gençliklerine ait anılar, zaman ipinde belleklerinde korunmadığı için yok olmuştur. Tekrar kavuşulan resimler, günlükler, evler, sokak­lar da anlamlarını çoktan yitirmiştir. Çünkü, bam­başka bir yerde yaşam sürerken, anıları çağrıştıran mekanlardan uzakta bellek beslen­mez, dolayısıyla boşalır. Belleği canlı tutan, karşılıklı ilişkilerle bu anıların tazelenmesidir.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıda­kilerden hangisidir?

(ÖSS 2002)

A
Geçmişte yaşananların canlı kalması, onların aynı ortamda anımsanmasına, paylaşılmasına bağlıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Memleketinden yıllarca ayrı kalmış kişiler, geri geldiklerinde çevrelerine uymakta sıkıntı çekerler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Koşullar değiştikçe eski izlenimlerin yerini yenileri alır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Olayların insanlar üzerinde yaratacağı etki ortamdan ortama değişir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Üzerinden zaman geçtikçe eski yaşantılar unutulur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Dil devrimimiz, Cumhuriyetten çok önce başla­mış; ancak gerçek başarısını, Cumhuriyet dönemi yazar ve bilim adamlarının çalışmalarıyla göster­miştir. Yabancı sözcük ve kurallardan hızla kurtu­lan Türkçemiz, yeni sözcüklerle hem gelişmiş hem zenginleşmiştir. Türkçemizin çeşitli olanak­larından yararlanılarak dile kazandırılan bu yeni sözcük ve terimler aracılığıyla, bilimsel bulgu ve bilgiler toplumun bütün kesimlerince, büyük ölçüde benimsenmiştir. Bu yolla, insanımızın düşünme ve aklını kullanma gücü geliştirilmiştir.

Bu parçada dil devrimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

(ÖSS 2002)

 

A
Okur yazar sayısını artırdığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gerçekleşmesinde değişik yollara başvurulduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çok eski bir geçmişi olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bilim ve sanatı geliştirdiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halkın aydınlanmasını sağladığı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Bir romanı elime alıp okumaya başladığımda kendimi okyanusta kaybolmuş küçük bir balık gibi hissederim. Neredeyim? Nereye sürükleniyorum? Biraz şaşkınlık, biraz kaybolmuşlukla sözcüklerin arasında bir şeyler bulmaya çalışırım. Sonra, bir anda kendimi, yazarın oltasına takılmış bulurum ve roman çok iyiyse bittiğinde hala oltadayımdır. Aksi halde, bir yerlerde oltadan kurtulmuş, zihnim dağılmış, nerede olduğumu unutmuş, dolanmaya başlamışımdır.

Bu parçaya dayanarak, aşağıdaki genellemel­erden hangisine varılabilir?

(ÖSS 2002)

A
Romanlar, okuyucuları  gerçek  yaşamdan uzaklaştırır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Okurların bir romanı sonuna değin anlayarak okuması, o romanın değerini ve etki gücünü gösterir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Her romanın kendine özgü bir okuyucu kitlesi vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Okuru şaşırtan romanlar, anlatım gücü üstün olanlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Güçlü romanlar, okurların duygu ve düşünce dünyasını biçimlendirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

(I) Havasından mı, suyundan mı, bilmem; ama başkadır bu yörenin insanları. (II) Sıcacık yürek­ler, gülümseyen yüzler, içten yaklaşımlar.., (III) yardımsever, konuksever tavırlar ve yoğun bir insan sevgisi,.. (IV) Çoğu kişiye zaman kaybı gibi gelir insanlarla ilgilenmek. (V) Bu İnsanlarda son­radan öğrenilen değil, içten gelen bir yaşama sevinci vardır. (VI) Güldüler mi içten gülerler, gö­zlerinin derinliklerinde yakalarsınız tebessüm­lerini.

Bu   parçadaki   numaralanmış   cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

(ÖSS 2002)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Onunla ilgili olarak şunları söyleyebilirim: Sözcü­ğün gerçek anlamıyla çağdaş bir insandı. On beş yıllık çok yakın düşünce ve çalışma arkadaşlığımız boyunca, onun, özel yaşamında da iş yaşamında da derin bir sorumluluk duy­gusuyla hareket ettiğini gözledim. Bu duygu, yediği ekmekten, içtiği sudan, konuştuğu kim­selere, yaşadığı topluma kadar, sahip olduğu her şeyin karşılığını verme duygusudur.

Bu parçaya dayanarak, sözü edilen kişiyle il­gili aşağıdaki yargılardan hangisine varıla­bilir?

(ÖSS 2002)

A
Çevresindekilere ilişkilerini aynı düzeyde tutmayı başarır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Başkalarının da kendisi gibi olmasını ister.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sahip olduklarını gerçekten hak edebilmiş olmayı önemser.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Elindekilere yetinip mutlu olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaşamını, kimseden yardım görmeden sürdürür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

... Onlardan hep ağır, oturaklı kişiler olmaları is­tenmiştir. Sanki öyle davranınca saygın olunacakmış gibi! Bir çocuk, öğreniminin ancak ilk yıllarında gülebilir. Daha büyük sınıflarda hiç gülebilir mi? Adı hemen "sırıtık"a çıkar. İş yaşamında, müdür memura gülmez; memur vatandaşa gülmez. Neden bu asık yüzlülük? Nereden kaynaklanıyor bu gülme korkusu?

Bu parçanın basma, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

(ÖSS 2002)

A
Kimileri, beğenilen insanların, az gülen insanlar arasından çıktığı görüşünü benimser.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Büyükler, küçükleri eleştirip onlardan kendileri gibi düşünmelerini beklerler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çok gülenlerin, kimi zaman çevresindekileri rahatsız edebileceklerini düşünmeleri gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsanlarımızın gülmeye yatkınlığı vardır; ama buna sürekli engel olunmuştur.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Toplumumuzda, genellikle, ağırbaşlı kişiler öne çıkmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Ünlü yazar, genç yazara mektubunda şöyle diyor­du: "Doğa betimlemelerinizde gerçek sanatçılara özgü bir çaba içindesiniz. Ancak, 'deniz derin derin nefes alırken, 'ağaçlar hiç durmadan mırıl­danırken' türünden betimlemeleriniz, anlatımı basmakalıplaştırıyor; bazen de anlaşılmaz du­rumlara sokuyor. Unutmamak gerekir ki, doğa betimlemelerinde güzellik, 'Güneş battı ' Yağmur başladı,' gibi cümlelerle elde edilir."

Bu parçaya göre, ünlü yazar genç yazara aşağıdakilerden hangisini önermektedir?

(ÖSS 2002)

A
Ayrıntıları seçmede gözlemlerden yararlanmasını
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Birbirini çağrıştıran sözcükleri kullanmasını
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anlatımda yalınlığa özen göstermesini
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Varlıkları eylem içinde vermesini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Değişik anlatım biçimlerine yönelmesini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Dört beş yaşlarında bir çocuk ağaca tırmanıyor. Onu izleyen annesi, çocuğa: " Dikkat et, in, düşersin." demiyor. "Ağaçtan düşersen ne ola­bileceğini düşünüyor musun?" diyor.

Yukarıda sözü edilen annenin yapmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2001)

A
Çocuğu korkutmaktan kaçınmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ağaçtan  düşüp  çocuğun  bundan ders almasını sağlamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çocuğu, durum üzerinde düşündürerek ona doğruyu buldurmak
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Söz dinlemesi gerektiğini çocuğa anlatmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kendine güvenmesinin önemli olduğunu çocuğa anlatmaya çalışmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.