Paragraf – 24 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 24 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 24 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Yapıtlarını okuduğum gençler şunu bilmelidir: Değerlendirmelerimde, vardığım yargılarda dostluğun, arkadaşlığın en küçük bir payı yoktur. (II) Benim bu tutumum karşısında, "Gençleri umutsuzluğa düşürmemek, yüreklendirmek gerekir." diyenler var. (III) Oysa benim ölçütlerim değişken bir nitelik taşır, (IV) Yazdıklarımın hiçbiri bir düşünceye bağlanmanın ya da ortak bir görüşü savunmanın ürünü değildir. (V) İncelediğim ürünler arasında farklı dünya görüş­lerini yansıtanlar var. (VI) Ben bu ürünlerin duygularımı etkileyen yönlerini savunuyorum.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yan tutmama söz konusudur?

(ÖSS 2006)

A
I. ve IV.    
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve VI.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve V.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve VI.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

"Aşk romanı"yla "aşkı da içeren romanları birbi­riyle karıştıranlar var, Bunları ayırmak gerek. Oysa bizde bu ayrım yapılmıyor. Eğer aşk ro­manından kasıt, yabancıların "romance" dedikleriyse benim romanlarım bu grupta yer almıyor. Çünkü bu tür romanlara Barbara Cartland'ın ki­taplarını, pembe dizileri örnek gösterebiliriz ki bunlar bence edebiyatın dışındadır. Konusuna aşkın da sindirildiği ya da birtakım olayların bir aşk etrafında anlatıldığı romanlar bunlarla bir tu­tulamaz. Örneğin Anna Karenina'da toprak reformu da anlatılır. Bu ayrımı yapmazsak Anna Karenina'yı yalnızca sıradan bir aşk romanı olarak nitelendiririz.

Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen yazarın düşüncesiyle bağdaşmaz?

(ÖSS 2006)

A
Aşk, gerçeğe en uygun biçimde ancak yabancı romanlarda anlatılır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Aşk romanı sözünün anlamsal sınırı belirlenmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Salt aşk üzerinde yoğunlaşan romanların yazınsal bir değeri yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dokusunda aşkı barındıran her yapıt, aşk romanı sayılmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kimi romanlarda aşk, toplumsal sorunlarla iç içe anlatılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Yazar bu kitabında, son yıllarda yazdığı de­nemelerini bir araya getirmiş. Kırk yılı aşkın bir yazarlık serüveninin son ürünleri bunlar. Kitabın bir yerinde söyle diyor yazar: "Günümüzde yazarlığa heves eden gençlerin i!k ürünlerine bakarken duyduğum kaygıları, ne yazık ki birkaç kitap yayımlamış, ünlenmiş, göklerde dolaşan yazarları okurken de duyuyorum. Türkçenin bugünkü durumuna nasıl geldiğini bilmiyorlar. 'Dil nedir, biçem nedir?' diye düşünen yok. Bir anadil­leri olmasını yazarlık için yeterli sanıyorlar."

Bu  parçada yazarlar hangi  açıdan  eleşti­riliyor?

(ÖSS 2006)

A
Kendilerinden önce yapılmış çalışmalardan habersiz olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kendi özeleştirilerini yapmaktan kaçınmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kitapları olanların, olmayanları küçümsemeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Duygu ve düşüncelerini yansıtırken alışılmamış yollar izlemeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anlatımlarının gücünü artıracak çabayı göstermemeleri
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

"Hayatım roman olur." diyenlerden özür dileyerek söyleyelim: "Yaşanmış gerçeği" öykülemek bir yazın yapıtı oluşturmaya yetmez. Yaşanmış bir olay, bir romanın, bir şiirin çıkış noktasını oluş­turabilir; ama bir yapıtta, "yaşanmış gerçeklere" yer verme, yazınsal türlerin gerekli niteliklerinden değildir. Çünkü insanlar sanat yapıtlarında —.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

(ÖSS 2006)

A
yaşanmış, yaşanmakta olan gerçekleri yazmanın daha kolay olduğunu düşünürler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
anlatılanların ne kadar etkileyici olduğunun farkındadırlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
düşsel öğelere ağırlık verilmesinin, okurların ilgisini çekmediğini bilirler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
kendi yaşam gerçekleriyle anlatılanların örtüşmesini isterler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
gerçeğe benzerliği, gerçeklikten üstün tutarlar
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

.... Gerektiği yerde gerektiği kadar sözcük.., Metinde anlam, tanımlamalarla, çağrıştırmalarla, örneklemelerle değil, tek başına kullanılan söz­lerle ortaya konuyor. Her tutum, her davranış, her olgu, her nesne ayrıntılara inilmeden onu en iyi anlatan sözcükle veriliyor,

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

(ÖSS 2006)

A
Yazılarının sözcük örgüsü, büyük bir değişkenlik gösteriyor
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Değişik anlatım biçimleri kullanmaktan kaçınıyor
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazılarında en az sözcükle en çok şeyi anlatma ilkesine bağlı kalıyor
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Sözcükleri, temel anlamlan kadar yan anlamlarıyla da kullanmaya çalışıyor
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Söylediklerinin kolay anlaşılır olmasını istemiyor
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

 I. Bazen bir insan yüzü, bir olay, bir konuşma, bir doğa parçası yıllar önce okuduğum öykülere götürür beni.

II. Bir öykücünün belleğinde iz bırakan, sessiz bir anıya dönüşen her şey, zamanı geldiğinde yazarını yazmaya zorlar.

III. Öyle öyküler vardır ki ilk okuyuşumda bende bıraktığı izlenimler nedeniyle onu, bir dostu özler gibi özler, zaman zaman onunla birlikte olmak isterim.

IV Küçük bir ayrıntı, belki bir çocuğun bakışı, bir kedinin kamburunu çıkarıp yazarın ayağına sürtünmesi, öyküde etkileyici öğeler olarak karşımıza çıkar.

V. Yazarları etkileyen, konu sandığında bekle­meye bırakılan nice olaylar, durumlar bir süre sonra öyküleştirilmeyi ister.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­leri anlamca birbirine en yakındır?

(ÖSS 2006)

A
I. ve III.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve IV.          
İpucu:
TEBRİKLER!
C
II. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Çocukken beni en çok etkileyen kitaplar Michael Strogoff, Küçük Prens ve Pıtırcık dizisi olmuştur. Bunlar çocuğun düş gücünü geliştiren kitaplardır. Örneğin küçükken Jules Verne'in romanlarını okumuş bir bilgisayar mühendisiyle okumamış olan, birbirinden ayrılır; çünkü okuyan daha yaratıcıdır. Ayrıca, edebiyat Öğretmenlerinin karşı çıkmasına karşın, çocukken bizi gözyaşlarına boğan bir yazarımızın kitaplarından da tat aldığımı söylemek isterim. Çünkü biz fark etmesek de o kitaplar, aslında duygusal eğitimi­mizin bir parçasıydı. Bize acımayı, ağlamayı öğretmişti onlar. .... Bu, kötü bir şey.

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi geti­rilmelidir?

(ÖSS 2006)

A
Şimdiki çocuklar bunları tatmadan, yaşamadan yetişiyor
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yaşamda insanı insan kılan böyle olaylarla karşılaşacağımızı düşünüyorduk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Böylece duygularımızı yansıtmayı öğreniyorduk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
O zaman öğretmenlerimizin yanılmadığını anlamıştık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çocukların duygularına aşırı ölçüde yüklenmiştir bu kitaplar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Yazı insanıyım ben, yazıdan başka bir şey düşün­mem. Geçimimi de yazarak sağlıyorum. Tele­vizyon haberciliği bana, açık, kısa cümlelerle yazmayı öğretti. Bir buçuk dakikalık haberde bütün gün izlediğin olayı anlatmak zorundasın. Zaten televizyonda uzun cümleler dikkati dağıtır. Eline gazete alıp okumak gibi değildir. Basında röportajlar, diziler hazırlarken yerim genişti. Yine de kısa, anlaşılır yazmaya özen gösterirdim. Reklam İçin metin yazmak ise bambaşkadır. Kırk beş saniyelik reklamlara metin sığdıracaksın. Kısacası yazıyı, yaptığım İşe uydurmayı öğrendim.

Aşağıdakilerden   hangisi   böyle   diyen   bir yazarın özelliği değildir?

(ÖSS 2006)

A
Yaşamını yazmaya adama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Okurların ilgisini değerli yapıtlara yönlendirme
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Anlatımını yoğunlaştırma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir işle ilgili değişik ürünler üretme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazıyı türsel özelliklerine göre oluşturma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Bir kez daha koca bir yılı eskitip anılarımızın arasına gönderdik. Henüz eskitmediğimiz bir yeni yıl da tüm gizemiyle çaldı kapımızı, Her geçen gün solmuş bir gül yaprağı gibi dökülüp gitti geçmişe. Anılarımızı kurutup özenle koyduk bir kitabın araşma. Yaşadığımız düş kırıklıkları, mut­luluklar belki hiçbir zaman unutulmayacak; ama hiçbir zaman da bir kez daha yaşanmayacak. Doğanın değişmez yasası bu. Bir gün Öncesini değil, beş dakika öncesini aynı duygularla yaşa­mamız olası değil. Kısacası,

Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

(ÖSS 2006)

A
yaşamın tadına ve anlamına vardığımız her dakika bizler için bir armağandır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
yaşamakta olduğumuz her an yeniden yaşanmayacak kadar değerlidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
geçmişin acı ve tatlı yanlarını bir yana bırakıp günümüzü anlamlı kılmaya çalışmalıyız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
kaybedilen zamanın bir daha geri gelmeyeceğini düşünerek, yaşamı sevgiyle kucaklamalıyız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
her dönemde yaşamın bize yüklediği sorumluluklar farklılık gösterir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Hakkımdaki övgüleri de yergileri de pek ciddiye aldığımı söyleyemem. Övgüleri ilk duyduğumda yurtdışındaydım. Bana moral verdi, beni güdüledi bu övgüler. Övülmek elbette iyi bir şeydir; ama yalnızca bununla yaşanmaz ki. Düşünsenize, "Ben geleceğin yazarıyım." dersen, bunu ilke edinip oturursan, kendini yenilemekten de kaçınırsan sonun ne olur? Ortada kalırsın; bırak geleceği, bugünü bile göremezsin,

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakiler­den hangisidir?

(ÖSS 2006)

A
Yazarların, okurlardan gelecek tepkileri umursamadığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Beğenilen yazarların da kalıcılığının, kendilerini sürekli geliştirmelerine bağlı olduğu
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sanatçılara olumlu eleştiriler yöneltmek gerektiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kendini belirli ölçütlerle sınırlayan yazarların özgün ürünler veremeyeceği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazarların, okurlardan, yazdıklarını değerlendirmelerini beklemediği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.