Paragraf – 25 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 25 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 25 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"Masallarımızın ünlü kahramanı Keloğlan, çoğu kez kimsesiz, dul bir kadının oğlu olarak çıkar karşımıza. Üstü başı perişandır. Çevresince alaya alınır, küçümsenir. Ne var ki o, bunlara aldırmaz, ses çıkarmaz; ancak, ezilmek istendiği zaman kötülerle, güçlülerle savaşmaktan kaçınmaz. Çe­limsiz ama beceriklidir. Bir şeye karar verdi mi so­nuna kadar direnir. Türlü oyunlara başvurur. Kötüleri, devleri, cambazları, bu yolla dize getirir."

Parçaya göre Keloğlan aşağıdakilerden hangi­siyle nitelendirilemez?

(ÖSS 1984)

A
inatçı      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
kurnaz    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
alıngan
İpucu:
TEBRİKLER!
D
yoksul      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
akıllı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

"Fakat, daha umutlandıracak kadar bulut küme­lenmeden, güneyden acı bir rüzgar koptu. Bu ke­skin samyeli, yerden süpürge ile toz kaldırırmış gibi, gökteki bulutları sildi süpürdü. Gök, çıplak ve boş kalmıştı."

Bu parçayı aşağıdaki cümlelerden hangisiyle başlatmak uygun olur?

(ÖSS 1985)

A
Şimdi sanki gök, ona olan borcunu bereketli bir yağmurla ödüyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Koyu kırmızı bir şafak söküyor, ortalık yavaş yavaş ağarmaya başlıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Öğleye doğru, küçük, hafif bulutlar isteksiz isteksiz gökte toplandı.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Havada bir ağırlık vardı; gökyüzü, kapkara bulutlarla kaplanmıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aylar ayları kovaladı, yine de yağmur yağmadı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"Okur, şairi görevinde ciddiyete çağırmaktadır; ondan dil ve estetik kaygısı taşımasının yanında, ülke ve dünya sorunlarına eğilmesini beklemek­tedir. Şiirde modayı değil, soyluyu, sağlamı, kalı­cıyı aramaktadır."

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi, okurun, şiirde bulunmasını istediği özellikler­den biri değildir?

(ÖSS 1985)

A
Sanat değeri taşıma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Toplumsal hayatı ele alma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Akıldan çok duyguya yaslanma
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Her dönemde yaşarlığını koruma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Beğenilen biçimsel özellikler taşıma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

"Yazar olmanın sorunlarını çözmüş, yazarlığı ko­lunda altın bilezik olan ama 'edebiyatçı' olmayan, bir türlü edebiyatın telini tınlatamayan yazarlar vardır. Bunun yanında bir de hem edebiyattan el almış hem de yazarlığın üstesinden gelmiş ede­biyatçılar vardır. Ama edebiyatçılığını kuşkuya yer bırakmaksızın kanıtlamış olanlar arasından 'yazarlık niteliği su götüren, kalemi sürçüp duran kişiler çıkmaz pek."

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yan­lıştır?

(ÖSS 1984)

A
Edebiyatçılar arasından iyi yazarlar çıkar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir kimse hem yazar hem edebiyatçı olabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Edebiyatçı olmayan başarısız yazarlar da vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Her yazar aynı zamanda iyi bir edebiyatçı sayılır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yazarlıkla edebiyatçılık arasında bir benzerlik kurulabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

.....; okuduğum hikayede bir olay, anlatılmağa değer bir olay, bir başlangıç, bir son olsun istiyo­rum. Bugünkü hikayelerin çoğunda bunlar yok. Sanırsınız ki yazar hep kendi içini dinliyor, izlen­imlerini anlatıyor. Bir olay olmadığı gibi kişiler de yok bunlarda. Çoğu, düzyazı biçiminde yazılmış şiirlere benziyor."

Bu parçanın basma getirilebilecek en uygun cümle, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1984)

A
Yeni çıkan her öykü kitabını okurum
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ben, klasik biçimde yazılmış öykülere alışmışım
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Her öykü birtakım bölümlerden oluşur
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öykü okumak benim için yararlı oluyor
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Her olay, öykü konusu olmaz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"Bir ülkenin sanatı, kültürü, o ülkeyi en az denizi, kumsalları, güneşi kadar tanıtır. Sanatın ve kültürün yaratıcısı insanoğlu olduğu için, her ülke de kendi insanlarıyla var olduğu için, sanat ve kültür alanlarındaki gelişmeler, eserler, daha an­lamlı, daha derin, daha insancıldır."

Bu paragrafı sürdürebilecek en uygun cümle, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1984)

A
Sanata ve sanatçıya verilen önem bu açıdan ele alınmalıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bu nedenle sanatın değeri,  toplumun ihtiyaçlarını karşılamasında aranmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kültürle sanat arasındaki ilişkinin sınırı bu olmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Toplumun gelişmesi  bu  sanat  eserlerine bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bunun için sanat, insanı geliştiren tek öğe olmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Her sanatçı gibi onun da eserlerini oluştururken çektiği sancıları, yaşadığı masalsı dünyayı bir iki anısından çıkarabiliyoruz. Ancak bir tavrı var ki onu anlamak güç. Eserleri hakkında ne diyecek­leri sorulduğunda 'Beni ilgilendirmez.' deyip çıkıyor işin İçinden."

Paragrafta sözü edilen sanatçı için aşağıdaki­lerden hangisi söylenebilir?

(ÖSS 1984)

A
Sözünü sakınmayan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kendisine güvenen
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Çevresini küçümsemeyen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Açık yüreklilikle davranan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Eleştirilmekten hoşlanmayan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Kimi yargılar genel bir nitelik taşır. Şu örnekte olduğu gibi: 'Dağlık bölgelerin insanları sert yaradılışlı olur.' Bu tür yargılar zihnin genel düşünceler üretmesinin ya da özelden genele gidişinin sonucudur."

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada belirtilen yargı türüne örnek olamaz?

(ÖSS 1984)

A
Davranışları etkilemede iletişim araçlarının büyük payı vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Üslup, kelimeleri seçme ve kullanma sanatıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yazarlar yaşlılık dönemlerinde üne kavuşurlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dünyanın bütün ülkelerinde polisiye romanlar çok satar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sıcak ülkelerin insanları heyecanlı olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

"---- Pazarlığa girişmeden önce kalitesi hakkında bir fikir edinmek amacıyla tereyağının, kaymağın, peynirin tadılması adetti; çok kez, alıcı, tattığı malın başından bir tiksinme ifadesi ile ayrılırdı. O zaman arkanızdan açılacak ağızların iltifatlarına kulaklarınızı tıkayacaktınız."

Yukarıda, son cümlede "iltifat" sözünün kul­lanılışından doğan anlam özelliğini, aşağıdakilerden hangisi, en uygun biçimde belirtmektedir?

(ÖSS 1985)

A
Anlatımda, birbirine aykırı düşen kavramların birlikte kullanılması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Birine, bir davranışa; incitmeden takılma amacını güden ince alay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ciddi gibi görünen ama şaka konusu yapılan acı bir olay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anlatılmak isteneni, alaylı bir biçimde, tersini söyleyerek anlatma
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Anlatımda birbirini bütünlemeyen sözleri ardı ardına kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Usta bir yazar, kelimelerin ilk ve temel anlam­larıyla yetinmez. Cümle içinde kelimelere yan an­lamlar kazandırmaya çalışır. Yeni kavramları, yeni duygu ve düşünceleri bu yolla anlatmayı dener. Böylece kelimelerin birden çok anlam bağla­masını sağlar; dilin anlatım olanaklarını zengin­leştirir."

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu parçada öne sürülen tutuma uyulmamıştır?

(ÖSS 1984)

A
Sürü, kel tepelerin yüzüne dağılmıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eski bir dostundan incitici, çok ağır sözler işitilmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tatlı dili, güler yüzü onu herkese sevdirmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kayalıklardan toprak yola tam üç saatte inmişti.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ortalığı, insana denizi hatırlatan keskin bir yosun kokusu kaplamıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.