Paragraf – 35 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 35 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 35 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"Tanınmış bir yazar, hazırladığı son kitabını bir takma adla yayınevlerine gönderir. Tüm kitapları kapışılan yazarın bu kitabını hiçbir yayınevi basmak istemez. Bazı yayımcılar bu kitabı eleştir­menlere de gösterirler. Daha önceki eserlerinden övgüyle söz eden eleştirmenler bu kitaba ilgisiz kalırlar ya da kitabı beğenmediklerini söylerler. Oysa yazar, kitabı kendi adıyla gönderdiğinde kitap hemen basılır ve hakkında, eleştirmenlerce  övgü dolu yazılar yayımlanır."

Bu parçada sözü edilen yayınevlerinin ve eleştirmenlerin kitapları seçme ve değer­lendirmedeki tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

(ÖSS 1985)

A
Niteliğe değil yazar adına bağlı kalıyorlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Değişik ölçütler kullanarak aşırı bir titizlik gösteriyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Önyargılı olmaktan kaçınıyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eleştirel bir okumadan sonra kararlarını veriyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yenilik ve özgünlüğü ön planda tutuyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

"Gerçekten geleceğimiz eskiye bağlanamaz; el­bette çağdaş yaşam amacımızdır, Ama, ulusça eskinin, geleceğimize renk katan, saygınlık kazandıran, özgün kültürümüzü sürdüren bir kay­nak olduğunun da bilincine varmalıyız. Bu, Batı kültürü ile kendi kültürümüzün bir sentezini gerçekleştirmek, kültürel kimliğimizi korumak bakımından da gereklidir."

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1985)

A
Geleceğimizi kurmada ulusça birlik olmalıyız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gelişme, eski değerlerimizle yeni değerlerin kaynaştırılması ile sağlanmalıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Gelişmenin tek yolu kültür mirasının olduğu gibi yaşatılmasıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çağdaşlaşmada Batı kültürü, başlıca kılavuzumuz olmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gelişme ve çağdaş yaşama kavuşma, bilinçli ulusların hakkıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"Trenle Zürich'ten Bern'e gittik. Karşımızda oturan orta yaşlı, gözlüklü bayan iki büyük gazeteyi didik didik etti. Bir genç kız, kulağında walkmen, hem müzik dinledi, hem de bir dergiden makaleler oku­du. Sadece sayfaları çevirirken dışarı baktı. Bir delikanlı, kalın bir kitaptan başını kaldırmadı. İki kez gözlerini kapayıp okuduklarını yineledi için­den. Yan tarafta genç bir çift, yine ellerinde birer kitap hep okudular."

Bu parçanın sonuna, aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilemez?

(ÖSS 1985)

 

A
Kısaca, bizden başka herkes okuyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanki dünyayla ilgilerini kesmiş gibiydiler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Oysa yol boyunca görülecek ilginç şeyler de vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu insanlar okumaktan başka bir şey bilmiyorlardı sanki.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çünkü bu insanlar, doğayı önemsemiyorlardı.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

O bize en az bir Batı dilini bilmek gerektiğini sık sık söylerdi. Neden bir Batı dili? Dünyaya açılmak için. Ama bu arada kendi öz dilimizi de ihmal et­meyecektik. Ona göre insan, anadilini ancak bir başka dil öğrenerek daha iyi kavrayabilirdi,

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine deği­nilmiştir?

(ÖYS 1993)

A
Bir yabancı dil öğrenmenin önemine
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Anadili öğrenmenin çaba gerektirmediğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dillerin birbirine çok benzediğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anadilini bilmeyenin bir yabancı dili öğrenemeyeceğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yabancı dil bilmeyen birinin aydın sayılamayacağına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

"Bir yazar, yaptığıyla hiçbir zaman yetinmemeli. Yaptığı, ne kadar iyi olursa olsun yine de yapa­bileceğinden iyi değildir. Yapabileceğinizi sandığınızdan daha yükseklerde olsun gözünüz."

Bu parçada verilen öğüdü en iyi yansıtan cümle, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1985)

A
Çağdaşlarınızı aşmak için çalışın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kendi kendinizle yarışmayı ilke edinin.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Övgüye değer eserler vermeye uğraşın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaptıklarınızın değerini unutmayın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kendinize belli bir amaç çizin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"Anılar bir anda çocukluğun uzun bir gününde yaşatır insanı. Dalıp gittim caddede yürürken. Durdum, o çiçekçi dükkanını aradım, bulamadım. Nice şeyler, nice değerler ortadan kalktı. 1930'ların o çekingen, ürkek çocuğu nerede? Benimle ne ilgisi var soluk resimlerde karşılaştığım o çocuğun? Bir vitrinde kendimi seyrediyorum; anılandaki insan, gerçektekiyle bu denli ters düşer mi?"

Parçada vurgulanmak istenen, aşağıdakiler­den hangisidir?

(ÖSS 1985)

A
Zamanın su gibi akıp gitmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Belleğin yaşla birlikte zayıflaması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çocukluk anılarının aldatıcı olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsanın zamanla değişmesi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Geçmişin güzel yönleriyle hatırlanması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Yeşilliğe hasret gideceğim. Eskiden bahçeli evlerde otururduk, şimdi apartmanlarda oturuy­oruz. Eskiden balkonlarımızda hatmiler, sardun­yalar yetiştirirdik, şimdi kalorifer İsinden çamaşır asamıyoruz. Eskiden salonumuzda devetabanları vardı, şimdi naylon bitkiler."

Böyle konuşan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

(ÖSS 1985)

A
Geçmiş günleri özlemle anan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bulunduğu ortamdan yakınan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eski ve yeni yaşayışı karşılaştıran
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çevrede yeşilliğin azalmasına üzülen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dinleyeni etkileyip kendisine açındıran
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

O, şiirlerini imbikten süzen, haddeden geçiren, biraz tembelce bir ustadır. Hiç çırak olmamıştır. Bütün şiirlerini topladığı tek kitabının, elli yıllık ya­şamının balını doldurduğu bir petek olduğunu çoğu kişi bilmez. Bugün doğan çocuklar ve on­ların torunları, onun şiirlerini bizden daha çok seveceklerdir. Eğer siz de bugüne kadar bu şiir­lerin farkında olmamış, tadına varamamışsanız, eksik yaşamışsınız demektir.

Bu parçada sözü edilen şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

(ÖYS 1993)

A
Şiirlerinde söz ve anlam sanatlarına yer verir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirlerinin değeri ileride daha çok anlaşılacaktır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Şiirleri zevkle okunan çok ünlü bir şairdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Son şiirleri, ilk şiirlerine göre daha usta işidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiirlerinde değişik temalar işlenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

"Gençlere niye kitap okumuyorsun demek, niye piyano çalmıyorsun demek gibi bir şeydir. İnsanı, kitap okumaya alıştırmak, piyano çalmaya alıştır­maktan kolay değildir, Bunların ikisi için de yetişmek, hazırlanmak gerekir. Okumak, kitaptan alınanlarla kendine bir dünya kurmak, onun içinde yaşayabilmek demektir. Bu, çocukluktan başlamış uzun alışkanlıklar ve alıştırmalar sonucu gerçekleşebilir."

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1985)

A
Her konuda eğitim, belirli bir bilgi birikimine dayanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çocuklukta kazanılan alışkanlıkları bırakmak zordur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okuma, müziğe göre, daha zor kazanılan bir alışkanlıktır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Müzikten  anlamamak, okumamak kadar önemli bir eksikliktir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okuma alışkanlığı edinmek, belli bir eğitimi gerektirir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

"Kuşkusuz bilgi bakımından, hiçbir sınır tanı­mayanlar da yok değil; Dünyanın bütün doğru­larını bir çırpıda kovuklarından çıkarıp gözler önüne serenlerle sık sık karşılaşıyoruz. Üstelik böylesine güç bir işin üstesinden gelebilmeleri için, ikinci, üçüncü, dördüncü elden birkaç yazı, kulaktan dolma, basmakalıp birkaç söz yetiyor onlara."

Böyle kişiler için, aşağıdaki nitelemelerden hangisi en uygun düşer?

(ÖSS 1985)

A
Orta malı düşüncelerle bilgiçlik taslayan
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bütün gerçekleri hemen dile getiren
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Her okuduğunu değerlendirmesini bilen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
En güç işleri kolaylıkla başaran
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Her alanda söz sahibi olan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.