Paragraf – 34 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 34 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 34 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bu yazar, dilin şiirini yakalamak için söz dizimiyle oynuyor. Yalın, bileşik, eksiltili, düz, devrik, iç ipe cümleler kuruyor. Kıpırtılı, devingen bir söyleyişe ulaşıyor. Bunu yaparken gene! dilden tamamen ayrılmıyor, öznel bir dil yaratmıyor. Burada şunu da ekleyelim: Bir dil işçisi olarak yazar, dilin an­latım olanaklarını sonuna kadar zorlayabilir. On­ları kendince yeniden kurup biçimlendirebilir. Ama bu, yüzde yüz öznel, kişisel bir dil yaratma an­lamına gelmez. Böyle bir dil temelde sanatın işlevine aykırıdır,

Bu parçada yazarlarla ilgili olarak neye karşı çıkılıyor?

(ÖSS 2007)

A
Çok hareketli ve değişken bir anlatımı yeğlemelerine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Toplumca kullanılan dilden çok farklı, kendilerine göre bir dil yaratma yönelimlerine
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Değişik cümle tiplerini gereksiz yere bir arada kullanmalarına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sözcüklerin anlam alanlarını genişletmekten çekinmelerine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dilin söz varlığını, gerektiği ölçüde değiştirmekten kaçınmalarına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Bu öyküde, ölülerin canlandığı bir sahne yer al­maktadır. Yazar bu sahneyi çıkarsa ve "kahra­manların vücutlarını öpen sayısız kırmızı kelebek" imgesini "vücutları kana bulandı" gibi sıradan bir ifadeyle değiştirseydi belki öykünün tadı azalır, fantastik boyutu kaybolurdu. Ama öykü, anlamın­dan ve temasından hiçbir şey yitirmezdi. İyi bir fantastik öykü de böyle olmalı. İçinden hayal gücünü çıkardığınızda kalan metin hala eskisi kadar okunurluğunu koruyorsa, işte o, iyi bir ede­biyat yapıtıdır.

Bu parçada, iyi bir fantastik edebiyat yapıtında bulunması gerekli niteliklerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 2007)

A
Düşsel öğeler üzerine temellenmesine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Klişe sözlerin yeni çağrışımlarla biçimlendirilmesine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anlatımla anlatılan arasında bağıntı bulunmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Güçlü bir içeriğinin olmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öğretici bir yönünün bulunmasına
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Ünlü bir yazar, "Konu mu arıyorsun yazmak için? Uzağa gitmene hiç gerek yok. Şu sokaktaki evler­den birini seç. Yeter ki gönlünde o evin insanlarını tanımaya yönelik tutkun, onları anlatırken gerçeği düşe dönüştürecek yaratma gücün, bir de dilin in­celiklerini tanıyıp onları kendince kullanabilme yeteneğin olsun." diyor.

Bu parçada, yazarda bulunması gereken nite­liklerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 2007)

A
Toplumun geçmişini ve geleceğini bütünüyle kucaklamaya
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yazacaklarını günlük yaşamdan seçmeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Görülenleri olduğu gibi anlatmaktan kaçınmaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anlatımına, başkalarında olmayan özellikler katmaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gözlem gücüne sahip olmaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Yaşam olduğu gibi kalmaz; kuşkusuz hep değişir. Ancak değişimin yavaş ya da hızlı olduğu dö­nemler vardır. Gelenekler, bu değişimin hızlandığı dönemlerde insanların karşısına büyük bir sorun olarak çıkar. Yaşanan günle geçmiş arasında gözle görülür bir farkın olmadığı dönemlerde ise böyle bir sorun yoktur.

Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisi vurgulanmaktadır?

(ÖSS 1998)

A
Kimi yapıtların yalnızca yazıldığı dönemde beğenildiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anlatılarda insanın temel öğe olması gerektiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazarların, insan yaşamını değişik boyutlarıyla yansıtması gerektiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Başarılı yazarların dili kendine özgü biçimde kullandığına
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İnsanın iç dünyasını yansıtmayan yaratıların etkili olamayacağına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Büyük edebiyatçılar sadece yapıtlarıyla değil, yarattıkları imgelerle de yaşarlar. Bu sanatçı, gerek kişiliği, gerek edebiyat bilinci, gerekse yapıtlarıyla kendisinden sonraki kuşaklara yol göstermiştir, O, özellikle 1970'ü yıllarda öy­kücülüğümüze yeni bir soluk getirmiştir. Öyküyü, romana geçiş için bir basamak gibi kullanmaması, edebiyat bilincinin çok önemli bir göstergesiydi. Günlükleri, eleştirileri ve çevirilerinde gösterdiği titizlikle öyküdeki başarısının bir rastlantı ol­madığını bize açıkça kanıtlamıştı.

Bu parçadan, sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisi çıkarıla­maz?

(ÖSS 2007)

A
Genç yazarlara örnek olmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatın toplumsal işlevi olduğuna inanmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Öykücülüğümüzün havasını değiştirmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Değişik yazınsal türlerde ürün vermiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yapıtlarında belirli bir düzeyi korumuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Yazar için yetenekten söz edeceksek bu, sanatçının, anlattığı kişi olabilme yeteneğidir. Bence edebiyattaki en büyük yetenek de budur. Yalnızca kadınları iyi yazamazsın; ya her şeyi iyi yazarsın ya da hiçbir şeyi,.. Bu konuda en güzel sözü Flaubert söylemiş. Kendisine: "Madame Bovary kim?" diye sormuşlar. "Benim." demiş. Bunu gerçekten böyle hissettiğinden eminim. Bana da kadın kahramanlarımı sorarsanız, "Benim." derim; ama erkek kahramanlarım da "Benim."

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdaki­lerden hangisidir?(ÖSS 2006)

A
Başarılı yazar, her kahramanını kendisiyle özdeşleştirerek yaratır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bir yazarın karakter çizmedeki başarısı, onları toplumsal yönden iyi tanımasına bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tanınmış romanlardaki kişiler, herkesin beğeneceği sıradan insanı yansıtır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romanda başarının tek ölçütü farklı karakterleri iyi canlandırabilmektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazar, kendisini kahramanlarının yerine koyarak bir düş dünyasında yaşar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Bir dildeki yeni sözcüklerin başlangıçta anlamlan ve çağrışımları sınırlıdır. Daha doğrusu bunlar tam anlam bağlamış sayılmaz. Bunların çağrışım­sal bir birikim edinmesi, öncekilerden başka an­lamları da içermesi, kullanılmasına bağlıdır. Bu da yazarlar ve ozanların özel bir çaba göstermelerini, dil duyarlıklarını bütün zenginliğiyle yeni sözcüklere yansıtmalarını gerektirir. Bu yönden Türkçe gibi özleşme ve yenileşme süreci içinde bulunan dillerde yazarların, ozanların işi, durmuş oturmuş dillere oranla daha güçtür.

Bu parçadan dildeki yeni sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

(ÖSS 2007)

A
Önceleri anlam alanları dardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçıların çalışmalarıyla gelişir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zaman içinde yeni anlamlar kazanır.                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anlamsal sınırları belirlenmemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaygınlaşmaları, halkın bilinçlenmesine bağlıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Yüz yılı aşkın bir tarihe sahip olan çizgi romanın sanat olup olmadığı çoğu Batı ülkesinde tartışılmıyor bile. Ülkemizde ise bu sanat kolu, ne yazık ki okunup atılan, yoz. ürünlerin kaynağı olarak görülmekte, az okumanın göstergelerinden biri sayılmaktadır. Çocukların okuma alışkanlığı edinmesini engellediği düşünülmektedir. Gerçek­ten de evlerde, okullarda çizgi roman okuyanların uyarıldığı, ayıplandığı bir çocukluk dönemini çoğumuz az çok yaşadık. Oysa okuyanların üzerinde birleştiği ortak bir nokta, çizgi romanın bütün sevimliliğiyle, kendine özgü mizahıyla hiç de incitici olmayan, sayısız örnek içerdiğidir.

Bu parçaya göre çizgi romanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

(ÖSS 2007)

A
Sanat değeri yönünden eleştirilere konu olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Okumayı olumsuz yönde etkilediğine inanıldığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Düş gücünü geliştiren özellikler içerdiği
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Okurların hoşuna giden yönlerinin bulunduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gülmecesel nitelikler taşıdığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Yazar, her öyküye bir roman gömüyor adeta; "Bul­ması benden, çoğaltması senden." der gibi, okuyucunun önüne zengin malzemeler bırakıyor ve gidiyor. Bu yüzden, onu okumak biraz emek is­tiyor.

Bu parçada söz konusu yazarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangi­sidir?

(ÖSS 2006)

A
Roman gibi uzun ve ayrıntılı olarak anlattığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kişileri ve olayları karmaşık bir yapıda anlatarak okuyucunun onları anlamakta zorlanmasına neden olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Söylediklerinin okuyucu tarafından geniş yorumlar yapmayı gerektiren bir nitelik taşıdığı
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Her seferinde çok değişik konuları işleyerek okuyucuyu şaşırttığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öykülerini belli bir sonuca bağlamadan bitirerek okuyucunun, yapıtlarına olan ilgisini canlı tutmaya çalıştığı olayları, öyküye benzeyen bir  kalıp içinde
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Bir gün genç bir yazar, Anatole France'a yazdıklarını göstererek: "Yazmaya devam edeyim mi, etmeyeyim mi?" diye sorar. O da: "Yazmamak  elindeyse, yazma." der. Çünkü hiçbir gerçek yazar için yazmama olasılığı yoktur.                         

Anatoie France'ın bu sözleriyle anlatmak iste­diği aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2006)

A
Genç yazarları kırmadan, onlara yardım etmek gerekir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Henüz ustalaşmamış bir yazar, deneyimlilerin izlediği yoldan gitmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Genç yazarlar, olgunlaşmamış da olsa yapıtlarını ortaya çıkarırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Başarılı, usta bir yazar için yazmak, güçlü bir tutkuya dönüşmüştür.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Usta yazarlar, deneyimsiz, yazarlara yol göstermekten kaçınmazlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.