Paragraf – 33 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 41 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 33 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yazmak, biraz da bencilliktir. Kendini kanıtlama, kendini doyurma biçimidir. Yoksa, okunacak bunca güzel kitap varken yazmak, benim için, belki de budalalık. Buna karşın yazmaktan geri kalmadım. Kendi iç çelişkilerimi, İnsanlar arasın­daki çelişkileri yakalayıp anlattım. Öykülerimde, içimdeki hüznü değil, ince esprileri ve ironiyi yan­sıtmaya çalıştım.

Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen sanatçının bir özelliği değildir?

(ÖSS 2002)

A
Özeleştiri yapabilme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Güldürmeye yatkınlığı olma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazarlığın, bir tür kendini düşünme olduğuna inanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yapıtlarını başkalarınınkinden değersiz bulma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gerçek duygularını yansıtmakta zorlanma
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Kitaplarla tanıştıktan sonra yaşamım anlam kazandı, diyebilirim, insanlarla iletişimim çok değişti; konuşurken, yazarken, okurken, düşünürken neredeyse hiçbir sorun yaşamıyo­rum. Dünyaya daha geniş bir pencereden bak­mayı öğrendim. Kendimi çok daha rahat anlatabiliyorum. Keşke herkes zamanını nasıl değerlendireceği üzerinde düşünse ve bunun bir kısmını okumaya ayırsa. Böylece insanlarda ken­dini bir başkasının yerine koyma duygusu gelişir ve bireyler birbirleriyle daha rahat iletişim kura­bilir.

Bu parçada okumayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 2002)

A
Zamanın bilinçli kullanılmasıyla bağlantılı olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bireylerin, olayları algılayış  biçimini değiştirdiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İnsanların birbirlerini  anlamasını kolaylaştırdığıma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kişilerin, kendilerini tanımalarına olanak sağladığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İnsanlara, başkalarını yönlendirme gücü kazandırdığına
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Yaşam olduğu gibi kalmaz; kuşkusuz hep değişir. Ancak değişimin yavaş ya da hızlı olduğu dö­nemler vardır. Gelenekler, bu değişimin hızlandığı dönemlerde insanların karşısına büyük bir sorun olarak çıkar. Yaşanan günle geçmiş arasında gözle görülür bir farkın olmadığı dönemlerde ise böyle bir sorun yoktur.

Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisi vurgulanmaktadır?

(ÖSS 1998)

A
Gelişme ve değişmelerin hızını, toplumun kendisi belirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yenileşmelerin hızlanması toplumlarda sorunların doğmasına yol açar.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Toplumu oluşturan bireyler, geleneklerin buyruklarını hiç düşünmeden yerine getirirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Toplumsal yaşamdaki yenilikler değişimlerin göstergesidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Geçmişle, içinde bulunulan zamanı karşılaştırmak toplumları yanlış yönlendirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Tarihçilere göre, günümüzden binlerce yıl önce Anadolu'da, Çatalhöyük'te insanlık tarihinin en eski uygarlıklarından biri yaratılmıştır. Bu uygar­lığı yaratanlar, tarihin ilk çiftçileri sayılmaktadır. Bu insanlar, tarımla uğraşmayı, evcilleştirdikleri hay­vanlarla, yetiştirdikleri bitkilerle beslenmeyi öğrendiler. Bugünkü aile ve kent düzenini dünyada ilk kez onlar kurdular. Daha sonra Kibele ve Artemis adlarını alacak olan ana tanrıça ve bereket tanrıçasına tapınma ilk kez burada or­taya çıktı. Tarihte ilk kez, evlerini sanat eseri sayılacak güzellikte duvar resimleriyle, kabart­malarla onlar süslediler.

Bu parçaya göre, Çatalhöyük'teki uygarlığı yaratanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

(ÖSS 2002)

A
Kimi dinsel inançlara öncülük etmişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Toprağı işlemede, kendilerinden sonraki topluluklara örnek olmuşlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Toplumsal yaşamın gerektirdiği kurumları oluşturmuşlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anadolu tarihi onlarla başlamıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ev içi düzenlemelere estetik boyutlar katmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Bu eleştirmenimiz, tiyatro yapıtlarına ilişkin hemen bütün eleştirilerinde, yer yer bilgi vererek izleyicilerin eğitilmesine katkıda bulunmakta, on­larda bir bakış açısı geliştirmeye çalışmaktadır. Bu arada, yapıtı eleştirmekten kaçınmamakta, düşündüklerini, bir yolunu bularak mutlaka söyle­mektedir. Daha çok, tiyatro sanatçılarına yöneltilen bu eleştiriler, kimi zaman dolaylı ol­makta, satır aralarında kalabilmektedir. Öyle de olsa, bir taşla iki kuş vurulmakta; hem sanatçıların dikkati çekilmekte hem de seyircinin oyunu algıla­masına kılavuzluk edilmektedir Bunun yanı sıra, seyircilerin tiyatrodan kaçması önlenmekte, da­hası sayısının artması sağlanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen sanatçının eleştirileriyle sağladığı ya­rarlardan biri değildir?

(ÖSS 2002)

A
İzleyiciye oyunu belli açılardan inceleyebilme gücü kazandırma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçıları, üstü kapalı eleştirilerle uyarma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Oyunun anlaşılmasına yardımcı olma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaptığı yorumlarla tiyatroya yeni bir yön verme
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İzleyicinin tiyatroya İlgi duymasını sağlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

İnsanların beğenileri birbirine uymaz. Belki o kır­mızıdan hoşlanıyor, siz yeşili seviyorsunuzdur. Belki o, Wagner' in müziğini beğeniyor, siz Mozart'ı yeğliyorsunuzdur. --- Gördüklerinden ve dinlediklerinden aldığı tat sizinkine uymuyor diye karşınızdakini zevksizlikle, kabalıkla suçlamaya hakkınız yoktur.

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getir­ilebilir?

(ÖSS 2002)

A
Kimi zaman beğenilerinizin bağdaştığı da olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Öteki sanat dallarında da böyledir bu
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Öyleyse  nelerden  hoşlandığınızı  bilmeniz gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çünkü, insanların beğenileriyle davranışları arasında ilişki vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Değerlendirmeleri belirli ölçütlere göre yapmak gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Gençken öfkeli, sert, kavgacı; bir o kadar da yaşama sevinciyle dolu, şakacı, güleç biri. Sonra yılların getirdiği değişiklikler, yıpranmalar, yaşlanma... Gittikçe daha az sevinç, daha az öfke, daha çok hüzün... Delice sevgiler, delice kızgınlıklar, tutkularla geçmiş bir ömrün deneyi­mini sözcüklerde, dizelerde damıtmak için, gece gündüz sürdürülen yoğun bir çalışma... Bugün babamı düşündüğümde, Caddebostan'daki evin bir köşesine yerleştirdiği küçük, gösterişsiz bir masada, sabahın erken saatlerinden başlayarak çalışan bir adam geliyor gözlerimin önüne.

Bu parçada, sözü edilen kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 1997)

A
Bir dost çevresine girmekten kaçındığına
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kişisel özelliklerinde karşıtlıklar bulunduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşadıklarını şiirlerine yansıttığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaşlandıkça kimi özelliklerinin değiştiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Zamanının büyük bölümünü çalışarak geçirdiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Bu yazarımız, Türk insanını konuşturmada, sözcüğün gerçek anlamıyla özgün bir sanatçıdır. Romancılığımızın bu yönden gelişmesinde büyük hizmetleri olmuştur. Konuşturmalarda en küçük bir yapaylık yoktur. Sokağın dilini, roman dili ko­numuna getirmedeki çabaları da küçümsenemez. Çünkü tek tek sözcükleri yan yana getirmekle yetinmemiş; bunlardan kendine özgü bir anlatım oluşturmuştur.

Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangi­sidir?

(ÖSS 1998)

A
Halk dilinin özelliklerini doğal bir biçimde kullanarak özgün bir anlatıma ulaşmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yapaylığa düşmemek için romanlarında kendi insanımızın yaşamını işlemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Konuyla anlatım biçimi arasındaki etkileşime önem vermiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romanda, kendisinden önce kullanılan anlatım biçimlerine karşı çıkmış, yeni anlatım olanakları yaratmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anlattıklarını gözlemlerine dayandırmaya özen göstermiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Ünlü yazarımızla Türk sanat yaşamı üzerine konuştuk. Bize, hayatını kalemiyle kazandığından söz etti. Yalnızca halkın kendisini anladığını, kimi aydınların kendisini hala ciddiye almadığını yana yakıla anlattı. Bu arada, radyoda skeçler yayımlayacak kişilerin, kendisinden de komik diyaloglar istediğini söyledi. Bize, bugün aklımda kalmayan; ama o zaman üzerimizde kötü bir etki bırakan mektubu okudu. Her satırını okurken sinirleniyor: "Adamlara bakın, beni soytarı sanıyorlar, insanda biraz anlayış olmalı!" diyerek öfkesini yansıtı­yordu.

Bu parçadan söz konusu romancıyla ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine varıla­maz?

(ÖSS 2002)

A
Belli bir kesimin davranışlarından rahatsızlık duymaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yalnızca insanları güldürmek amacıyla yazmayı, kendisine yakıştıramamaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tiyatroyu bir tür olarak önemli bulmamaktadır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Kültürlü kimi okurlar, kendisine gereken değeri vermemektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanatsal çalışmalarıyla geçimini sağlamaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Bir yazarı, içinde yaşadığı "zaman" gibi, "mekan"ın da etkilediğine inanıyorum.Yazar, bu öğelerin ikisini de kendi merceğinden geçirdikten sonra yapıtına yansıtır. Ayrıca, yazarın yetişmesi, var olması, yalnızca içinde yaşadığı toplumla, coğrafyayla, kültürle ilgili bir sorun da değil. Yazarın, özellikle, okuyarak açıldığı dünyaların etkisiyle biçimlenmesi söz konusudur.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?

(ÖSS 2002)

A
Yazarlar yapıtlarını oluştururken nelerin etkisinde kalmaktan kaçınmalıdır?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazarın  bir toplumdan  etkilenmesi  için,  o toplumda hangi nitelikler bulunmalıdır?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okurlar, yazarların, yapıtlarında yaşadıkları çevreyi yansıtmalarını beklerler mi?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kimi kentlerin, o kentte yaşayan yazarları etkilediği görüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yazarların, yaşadıklarını yazması, onları başarıya götürür mü?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.