Paragraf – 32 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 32 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 32 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Adını yurt dışında da duyuran ünlü ressamımızla daha çok, oğlunun Cihangir'deki resim atöl­yesinde karşılaşırdık. Bildim bileli yalnız yaşayan bir kadındı. Soylu, sade, zarif ve çok güzeldi. Konuşurken sesini bir kez bile yükselttiğine tanık olmadım. Her zaman yüzünde ipeksi bir gülüm­seyiş, bakışlarında huzurlu bir anlam vardı.

Sözü edilen ressamın, bu parçada vurgulan­mak istenen özelliği aşağıdakilerden hangi­sidir?(ÖSS 1998)

A
Güzelliğiyle dikkat çekmek isteme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Öteki meslektaşlarına benzememe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Özgürlüğüne düşkün olma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yumuşak bir kişiliğe sahip olma
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ressamlığını ön planda tutmama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Ben ünlü bir yayınevinde çalışan bir öykü yazarı­yım. Pek çok kitabı yayıma hazırladım bugüne değin. Yazarın coşkusunu paylaşarak kiminin adını bile koydum. Bir virgüllük katkım olan her kitabı kendiminmiş gibi sahiplendim. Basımevinden geldiğinde sıcacık bir ekmek demektir her kitap benim için. Emekle ekmeğin birleşen kokusunu taşır her kitap o an. Elinizdekiyse benim ilk öykü kitabım. Saymadım; ama kim bilir kaçıncı kitabım.

Öykücünün bu sözlerinden, kendisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?(ÖSS 1998)

A
Kitapları yayıma hazırlamanın, yazarlık için iyi bir başlangıç olduğunu düşündüğü
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bir kitabı yayıma hazırlamanın kendisine çok zevk verdiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Başkalarının kitaplarına da katkılarının olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kitaplarla uğraşmayı her şeyin üstünde tuttuğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kendisi için  kitapların  büyük bir değerinin olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

O, okurlarını bilgilendirmekle birlikte onları kendi düşüncelerine göre yönlendirmekten kaçınan bir eleştirmendir. Ele aldığı kitabın niteliklerini sıralar; fakat onunla ilgili öznel yorumlardan kaçınır. Daha doğrusu,yapıtla ilgili kesin bir yargıya varmayı okuruna bırakır. Bu tutum ----”.

Bu parçanın son cümlesi, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlan­abilir?

(ÖSS 2002)

A
bilinçli bir okur kitlesinin oluşmasını sağlar
B
onun, bilgilerine güvenmediğini gösterir
C
yazarın, geniş okur kitlelerince anlaşamamasına neden olur
D
okurun, okuma zevkini köreltir
E
onun, kişiliğine olan saygıyı azaltır
Soru 4

Yazar, Hamlet çevirisinin sonundaki notta, tüm Shakespeare çevirileri için ortak olabilecek düşüncelerinden söz etmiş. Çeviri yapmanın oku­maktan, dinlemekten, seyretmekten çok daha zor olduğunu belirtmiş. Ayrıca bunun, metnin tadına gerçek anlamda varmayı sağladığını söylemiş. Hamlet' i çevirmek için gecesini gündüzüne katarak aylarca çalıştığını belirtip şunu eklemiş: "Kim bilir ne hale getirmişimdir istemeden Hamlet'i? Yapıtları kuşa çevirmek, biraz da çevirmen­liğin şanından değil midir? Ne var ki kuşa çevirdiğimiz bu yapıtlar, bizim taktığımız bücür kanatlarla da uçabiliyor ne hikmetse. Bu, soluk­larının rüzgarıyla oluyor belki de."

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? (ÖSS 2002)

A
Bir yapıtı başka bir dile çevirmenin çok güç bir iş olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çeviri yaparken yazarın, yapıttaki güzellikleri gördüğüne
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çeviri yapıtlarda, okurun aradığı tadı bulamadığına
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Çeviride, yapıtların kimi özelliklerinin aktaramadığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hamlet'i çevirmenin çok zaman isteyen bir iş olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

(I) Doğanın korunması, bizim için önemli bir nokta olmanın da ötesinde temel hedeftir. (II) Bu ne­denle konutlar, kenttekine benzer bir dokuda değil, tamamen çevredeki ormanla uyum sağla­yacak biçimde yapıldı (III) Bir başka konu da bitkilendirme. (IV) Son zamanlarda bitkiyle haşır neşir olma eğilimi yaygınlaştı; elbette bu durum, biz çevre tasarımcılarını sevindiriyor. (V) Ancak yabancı kökenli bitkiler yerine kestane, erguvan, kızılağaç, fıstık çamı tercih edilmeli; böyle bir ter­cih yörenin ruhuna da uygun olur.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde parçanın ana düşüncesi belir­tilmiştir?

(ÖSS 1998)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

O, evrensel değerleri, toplumcu şiirin potasında eriten şairlerimizden biridir. İnsanı ilgilendiren her olaya, her yaşantıya şiirlerinde yer vermiştir. Bu nedenle anılar, geziler, güncel haberler, duyarlı bir gözlemin açtığı yolda, şiirinin içine akar.

Bu parçada sözü edilen şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(ÖSS 2002)

A
Bireysellikten uzak bir tutum takınır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dünyaca tanınmış bir sanatçı olmayı amaçlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Şiirlerinde konu çeşitliliği görülür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Olayları ve durumları dikkatle inceler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tüm insanlığı kucaklamayı amaçlayan şiirler yazar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Çocuğa yalnızca bilgi yükleme eğitimin amacı değildir. Gereğinden fazla bilgi yüklenmesi, çocuğun ancak belleğini geliştirir. Fazla bilgi, çocuğu yaşama hazırlamadığı gibi, onun bireysel özgürlüklerini de engelleyebilir. Çünkü çocuk öğrendiklerini uygulamak için gerekli deneyimden yoksun kalır; bu yüzden aklını kullanamaz, özgür düşünemez, özgür davranamaz. Yeni durumlar karşısında çözüm üretemez. Böyle olunca da kendine, her zaman bağlı kalacağı bir iskele, bir dayanak arar.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?(ÖSS 1998)

A
Kişilerin yaşama uyum sağlaması özgür düşünmelerine bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eğitim, düşünebilme ve düşündüğünü uygulayabilme yetisi kazandırmalıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Çok bilgili insanlar,  olaylara ve durumlara yönelik düşünceler üretemezler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bilgili kişiler bellekleri güçlü olanlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Özgürce davranabilen kişiler, sorunlara ustalıkla çözüm bulurlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Kıyılar çoktan doldu. Şimdi de dağların yamaçları hızla betonlaşıyor. En temiz renk olduğundan kuşku duyulmayan beyaz, çamlıkları, zeytinlikleri kirletiyor kimi zaman. Bu olumsuz gidişe İnsanlar değil ama doğa, olanca güzelliğiyle direniyor. İşte akşam oluyor, işte güller, menekşeler açıyor denizde.

Bu parçada hangi sorun vurgulanmaktadır?(ÖSS 1997)

A
Doğal güzelliklerin insanları eskisi kadar etkilememesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İnsanların, doğal güzelliklerin ayrımına, tadına varamaması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Doğanın kendini yenilemedeki yetersizliği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çamlık ve zeytinliklere ihtiyaç duyulmaması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Plansız yapılaşmanın çevreyi çirkinleştirmesi
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Sanatçının yaratma gücüne sınır çizilemez. Kimi çayları, ırmakları kurutur; kimisi de bir damla sudan okyanuslar yaratır. Bu sanatçımız da dizeleriyle tek bir yapraktan koskoca bir orman yaratmış. Gerçek imge dediğimiz şey de bu değil midir? Şairin yakaladığı bir ışık; sonra da bütünüyle yapıtının yarattığı bir farklılık...

Bu parçadan, sanatçılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?(ÖSS 1997)

A
Yararlanacakları kaynakları özenle seçtiklerine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dış dünyayı düş güçleriyle yeniden biçimlendirdiklerine
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bilgili ve görgülü olduklarına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Olayları ve durumları abartarak verdiklerine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Davranışlarını duygularının yönettiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Özel zevkleri için bir yarım saat bile ayırdığını sanmıyorum. Kentlerarası bir yolculukta bile ya bir yolcu ya bir şoför muavini bulur, onlarla konuş­maya dalardı; bir yandan da elindeki küçük kağıt­lara bir şeyler yazardı. Romanlarını yeni baskıya hazırlarken, bir kompozisyon ödevi gibi titizlikle düzeltirdi. Yapıtlarındaki sağlamlık biraz da bu dikkatinden gelir. Durmadan aldığı notlar ise, roman kahramanlarını doğal konuşturmada gös­terdiği başarının kaynağı olmuştur. Yazınımızın en rahat okunan o güzel öykülerini, bu dil kay­nağından beslenerek yazmıştır.

Böyle tanıtılan yazarın yapıtlarıyla ilgili tutumu konusunda, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?(ÖSS 1998)

A
İlgi çekici konular işlediğine
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Her fırsatta malzeme topladığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çalışmalarında titiz davrandığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dil ve anlatımına özen gösterdiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Düzeltmek ve geliştirmek için çalıştığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.