Paragraf – 31 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 31 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 31 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. -Niye gecikti?
II. -Uyanamamıştır.
I. -....

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ile başlayan bir cümle getirilirse, birinci kişinin, kötü bir du­rumla karşılaşılmış olmasından tasalandığı anlaşılır?

(ÖSS 1981)

A
Yoksa...        
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ancak...          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Oysa...
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Elbette...          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Belki...
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Ben romanlarımda, yaşam koşulları ağır diye karamsarlığa saplanıp kalmıyorum. Okurlarımı da iyimser olmaya yönlendiriyorum. Çünkü başarısı­zlıkların yanı başında başarı olanaklarının yat­tığına inanıyorum. Yapıtlarımda iyimserlik gerçeğini araştırıp bulmak isteyişim de buradan kaynaklanıyor. Ancak hiçbir zaman geleneksel anlamda bir mutlu son yazan değilim. Ama mut­luluğa varan sonlan bulursam bunları yazmaktan da çekinmiyorum.

Bu sözleri söyleyen bir yazar, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?

(ÖSS 1992)

A
İçinde bulunduğu koşulları kabullenmiş olan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Konu bulmakta sıkıntı çekmeyen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yapıtlarında kendi yaşamını işlemekten kaçınan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romanda yeni bir çığır açtığını savunan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Romanlarıyla, okurlarını umutsuzluğa düşürmemeye çalışan
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Dergilere gönderdiği yazılan: "Ama siz tanınmıyorsunuz!" diye geri çevrilen bir genç: "Öyleyse ben de tanınırım. Ödül mü istiyorsunuz? Onu da alırım." demiş. Merak ediyorum, bu genç, yüzyılımızın en önemli romanlarından birinin tam on bir yılda ve dört kez yazıldığını biliyor mu acaba? Ya da bir Türk romanının ödül almasına karşın, daha ikinci baskısı yapılamadan bir kitap pazarcısına kiloyla satıldığından haberi var mı?

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada öne sürülen düşüncelerden biridir?

(ÖSS 1993)

A
Genç yazarların yapıtlarını yayımlamak gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazarlar arasında, tanınmış tanınmamış ayrımı yapılmamalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir yazarın değeri ilk ürünüyle anlaşılmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dünya edebiyatı sürekli bir değişim içindedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir yapıtın ödül alması, onun değerini göstermez.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Yirmi dört yıllık yayımcılık yaşamımın hemen hemen tümü coşku içinde geçti. Büyük bir istekle yapıyordum bu işi. Öğrencilerim bana yardım ediyorlardı. Gelip büroda çalışıyorlardı çocuklar. Yayımcılığım sanki okul yaşamımın bir uzan­tısıydı. Bir anlamda dersler yayınevinde devam ediyordu. Böyle ders havası içinde, imece havası içinde geçti yıllar. Yalnız öğrenciler için mi? Yanımda, yakınımda bulunan herkes için.

Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?

(ÖSS 1992)

A
Çevresindekiler için eğitici olan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İşinde çevresindekilerden saygı ve destek gören
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İşini iyi bilen ve deneyimli olan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Okul yaşamından bunalmış olan
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İşini severek yapan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Ahmet: -Ali'nin nerede olduğunu Mehmet'e niye söylemedin?
Hasan:   -....

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse Hasan'ın Ali'yi koruduğu anlaşılır?

(ÖSS 1981)

A
Bugün Mehmet'i göremedim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ali'nin nereye gideceği belli olmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ali'nin bugün çok işi vardı, çeşitli yerlere gidecekti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mehmet, Ali'nin söylediklerini duymuş, çok öfkeliydi.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Söylesem de Mehmet, bu saatte, Ali'nin bulunduğu yere gidemezdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Bazı yazarlar, kitap okumayanlara kızıyor ve on­ları ayıplıyorlar. Ben bu yazarlara katılmıyorum. Nedeni de şu: Bir insana, "Neden kitap okumu­yorsun?" diye kızmak, "Neden piyano çalmıyor­sun?" diye onu azarlamaya benzer.

Düşüncenin akışına göre, bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

(ÖSS 1993)

A
Çünkü kitap okuma alışkanlığını kazanma, piyano çalmaktan daha kolay değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aslında, kitap okumak da piyano çalmak gibi özendirici bir ortam gerektirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bunun, onları okumaya yönlendirecek olumlu bir yanı yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ancak, kitap okuyan herkesin piyano çalması gerekmez.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bu nedenle kitap okumayanlara kızmak yerine onları eğitmek gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Divan edebiyatında da halk edebiyatında da şiir­lerin adları yoktur; konu bütünlükleri bulunmadığı gibi. Bu yüzden, örneğin yağmur konusunu arayacaksanız—-"

Yukarıdaki parça, anlam bütünlüğünün sağlanabilmesi için, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

(ÖSS 1981)

A
şiir kitaplarının içindekiler bölümünü taramanız gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
şairler konusunda bilgi sahibi olmalısınız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
nazım biçimlerinden yola çıkmanız gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
baştan sona, bütün şiirleri taramalısınız.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
doğa ile ilgili olan şiirlere bakmalısınız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Kimi sanatçılar, sabahlara kadar oturup yazdık­larını, düzeltip bir daha yazdıklarını söyledik­lerinde güleyim mi ağlayayım mı bilemiyorum. Tek bir satırı bile yeniden yazmam ben. Çünkü bir cümleyi on kez değiştirebilirsiniz ama ilk cümle her zaman en iyisi olacaktır. Bunun için de dak­tiloda hep tek aralıklı yazarım, düzeltme yapmaya yer kalmasın diye.

Bu sözleri söyleyen bir sanatçı aşağıdakiler­den hangisiyle nitelendirilebilir?

(ÖSS 1992)

A
Yazarlıkta aşırı titizliğin yöntemsizlikten kaynaklandığını düşünen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçının ancak zaman içinde olgunlaşabileceğine inanan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Düzeltmenin, yaratıcılığı öldürdüğünü sanan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazılarını bir plan yapmadan oluşturan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazılarını oluştururken yazıp bozmanın gereksizliğini savunan
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Bana hep yaşama sevincimin nereden kay­naklandığını sorarlar. Belki çocukluğumdan, çevremden, sokağımdan; ama asıl evimizden... Sevgi dolu bir evde büyümek güzel bir şey. Sevmeyi öğrenince unutamıyor insan; yıllar geçse, yaşlansa da kişinin yaşama sevinci hiçbir zaman solmuyor.

Bu parçada anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1993)

A
İnsan ancak çevresiyle birlikte mutluluğun tadına varabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Geniş bir aile içinde büyüyenler yaşamayı daha çok severler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çocukken sevgiyi tadanların yaşama sevinci süreklilik gösterir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Aile ortamının verdiği mutluluk, mutlulukların en güzelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Her şeyi ailesiyle paylaşabilen çocuklar ilerde mutlu olurlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Yaşamın uzunluğu ya da kısalığı bugüne değin çok tartışılmıştır. Neye göre uzun, neye göre kısadır yaşam? Örneğin bir kelebeğin yaşamında yirmi yıl, düşünülmeyecek ölçüde uzun bir süre sayılır. İki insanın dostluğunda bu süre önemli ve anlamlı bir nitelik taşır. Oysa aynı süre, insanlığın tarihsel gelişimi açısından düşünülürse, sözü edilmeyecek kadar kısa bir zaman dilimi sayılmaz  mı?

Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1993)

A
İnsanlık uzun bir geçmişe sahiptir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Zaman göreceli bir kavramdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kimi canlılar çok kısa ömürlüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsan için dostluğun değeri ve önemi büyüktür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaşam , üzerinde çok durulup düşünülen kavramlardan biridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.