Paragraf – 30 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 30 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 30 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"İşini olabilecek titizlikle yürütür, dükkanını tertemiz tutardı. Dükkanında her şeyin bir yeri vardı. Bir gün acele bir alışveriş anında, titrek par­maklarıyla toz şeker tartıyordu. Biraz ekliyor, te­razinin dengesi bozulunca azıcık çıkarıyor, gene denk getiremeyince biraz daha katmaya özen gösteriyordu. 'Ölüversin canım' dedim. 'Ne titiz­leniyorsun?' Gözlüklerinin üstüne kalkan kaslarıyla şaşarak baktı: 'Ama fazla veren eksik de verir'."

Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1981)

A
Ticaret, dürüstlük gerektiren bir iştir; böyle davranan başarılı olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İşinin ehli olmayan  bir insan ne kadar özen gösterirse göstersin, acemiliğini gizleyemez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Başkasına iyilik yapmak için bile olsa doğruluktan ayrılan insan, kötülük de yapabilir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bir insan için düzenli olmak yetmez, bilgi sahibi olmak da gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İşinde aşın titizlik gösteren insan, karşısındakini bıktırır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Bir şairin önemi, ne hakkında yazılan yazıların, yapılan incelemelerin sayısıyla ne de şiirlerinin herkesçe bilinmesiyle ölçülür. Bunlar yanıltıcı ola­bilir. Bence asıl önemli olan, bir başka şairden söz edilirken ya da şiir üzerine bir yazı yazılırken onun adının hangi sıklıkla kullanıldığıdır. Bu durumda, hakkında yazı yazılan şair, onunla ölçülüyor de­mektir. Şairin önemini, bulunduğu yeri, işte bu be­lirler.

Bu   parçaya göre   bir   şairin   önemi   neye bağlıdır?

(ÖSS 1993)

A
Başka şairlerin onu örnek almasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazdığı şiirlerin kalıcı olmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiirlerinin antolojilerde yer almasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Başka şairleri değerlendirmede ölçüt olmasına
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şiirlerinin herkes tarafından beğenilmesine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

-Bugün gelmeyecekti.

-...

 -Öyleyse, ona da bir iş verelim.

-Verelim ya!

İki kişi arasında geçen bu karşılıklı konuş­mada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

(ÖSS 1981)

A
Kim?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yarın gelir mi?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ama geldi.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Niçin?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Zaten işimiz az.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

"Bir yazı okudum geçenlerde. Beğenmedim o yazıyı. Yalnız beğenmemek değil, iyice kızdım, tepem attı. Yazar, şu 'ağırbaşlı', 'bilgin' denen kim­selerden olacak; öğütler veriyordu gençlere, kitabı nasıl okumalı, onu anlatıyordu."

Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse, düşünce en uygun biçimde sürdü­rülmüş olur?

(ÖSS 1981)

A
Onlara sorun, gösterirler size en iyi kitapları.Böylece, seçmek için uğraşıp yorulmaktan kurtulursunuz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aldırmayın okumak için şunun bunun dediklerine; benim dediklerime de aldırmayın. Ben ne karışırım, keyifsizindir, bildiğiniz gibi okuyun.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sen beğensen de beğenmesen de benim seçtiğim kitabı okuyacaksın. Böyle bir buyruk, en isteklileri bile okumaktan soğutur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gerçek okuma, bir çıkar beklemeden, sadece geçmişin ya da bugünün kişileriyle söyleşmeyi sevdiğimiz için, eğlenmek için okumaktır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okuma alışkanlığı kişiden kişiye değişse de kişilere sağladığı yararlar büyük ölçüde değişmez ki...
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

(I) Karadeniz Bölgesi'ndeki sıradağlar, Anadolu'nun kıraç düzlükleriyle, alabildiğine nemli Karadeniz iklimi arasında, aşılmaz bir duvar gibi yükselir. (II) Bu bölge, müziğiyle, el sanatlarıyla, mutfağıyla ilginç bir kültüre sahiptir. (III) Dağların kuzeye bakan yamaçları çok gür bir bitki örtüsüyle kaplıdır. (IV) Bunların doruklarını saran sis bulut­larının oluşturduğu yoğun nem, bölgenin doğal bitki örtüsü ve tarım ürünlerini sürekli besler. (V) Bu dağlar, aynı zamanda, kıyı halkını iç kesim­lerde yaşayanlardan ayıran bir sınır çizer sanki.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

(ÖSS 1993)

A
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II
İpucu:
TEBRİKLER!
D
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"Bilinçlenmiş yurttaş demokrasinin önkoşuludur. Yurttaşın bilinçlenmesinde ise dilin büyük önemi vardır. Dil, bilgileri insana ne kadar kolay aktarabilirse o da bunları o kadar kolay kavrar. Bu kolaylık da ancak anadilinde vardır. Onun için, gelişme yo­luna giren toplumlar kültür dillerini oluşturmada anadillerini temel almışlardır."

Yukarıdaki parçada anlatılmak istenen düşün­cenin içerdiği temel kavramlar aşağıdaki söz öbeklerinden hangisinde bir arada ver­ilmiştir?

(ÖSS 1981)

A
dil - bilgi aktarımı - kültür dili
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
anadili - bilgi aktarımı -gelişme
İpucu:
TEBRİKLER!
C
gelişme - yurttaş - toplum
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
toplum - anadili - insan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
yurttaş - dil - kültür dili
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Sanatta ustalık, sanıldığı gibi bir sanatçının tek başına oluşturduğu bir nitelik değildir. Gerçekte bu, yüzyıllar boyunca bu alanda gösterilen ça­baların ve sürdürülen çalışmaların sonucudur. Bu yönden, bir sanatçının kendinden önce verilmiş ürünleri iyice özümsemesi gerekir. Bunu yaparsa ilk yapıtlarında bile belirli bir çizginin üstüne çıkar. Bu çizgi zamanla, kendinden sonrakilere örnek olabilecek biçimde gelişir ve özgün bir nitelik kazanır. Öyleyse hiçbir sanatçı kendisinden önce ortaya konmuş yapıtlara sırt çeviremez.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1993)

A
Sanat alanında belirli bir düzeye gelmek, geçmişteki birikimleri değerlendirmeyi gerektirir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bir sanat yapıtı birçok sanatçının ortak çalışmasıyla ortaya çıkar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yeteneksiz bir sanatçı, başarılı yapıtları taklitten öteye geçemez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanatçılar, kendilerinden öncekilerin ele aldığı sorunlar üzerinde durmalıdırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Başarılı sanatçılar birbirlerini eleştirmekten kaçınırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Türk Ulusu Şarlo'ya gülmez. Türk tuluatından Abdi'ye güler, Hamdi'ye güler, Dümbüllü'ye güler. Türk'ün komik dediğini de bir Alman, bir İngiliz, bir Fransız komik bulmaz. Bu uluslardan her birinin kendilerine özgü gülmece (mizah) anlayışları var­dır."

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılabilir?

(ÖSS 1981)

A
Gülmece anlayışı evrensel değil, ulusal bir anlayıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Her birey kendi ulusunun gülmece anlayışını benimsemek zorundadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gülmece anlayışı gelişmiş uluslardan biri de Türk ulusudur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Uluslararası ilişkiler, ulusların gülmece anlayışını değiştirememiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gülmece anlayışı, birçok ulusta aynı gelişmişlik düzeyindedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

"İkinci Dünya Savaşı yıllarında Norveç ve İtalya'da çocuklardaki diş çürümesinde belirgin bir azalma gözlenmiştir. Buna karşılık, savaş yılların­daki yetersiz beslenme sonucu İskorbüt ve beriberi gibi hastalıklarda bir artış kaydedilmiştir. Savaşın bitimiyle, Norveç ve İtalya'ya yapılan dış yardımlar sayesinde lüks sayılabilecek şeker, çikolata ve nişastalı besinlerin tüketimi savaş öncesindeki düzeye ulaşınca, diş çürüğü oldukça yaygınlaşmış ve bugün birçok Avrupa ülkesinde belli başlı hastalıklardan biri haline gelmiştir."

Bu paragrafta aşağıdakilerden özellikle hangisi üzerinde durulmuştur?

(ÖSS 1981)

A
Savaş yıllarında yeterli besin alınmadığı için beriberi ve İskorbüt gibi hastalıklar artmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Savaş yıllarında, lüks sayılabilecek nişastalı ve şekerli tüketim maddeleri ortadan kalkmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Birçok Avrupa ülkesinde diş çürüğü, üzerinde önemle durulan bir hastalıktır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Diş çürümesinin, alınan besin türleriyle çok yakından ilgisi vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Norveç ve İtalya, İkinci Dünya Savaşından en çok etkilenen ülkelerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Dilencilere ekmeğimiz varsa ekmek, paramız varsa para verirdi; hiç değilse bir fincan kahve içirirdi. Bir şeyimiz yoksa, tertemiz bir bardak soğuk su verirdi; bir de gözlerindeki teselliyi!"

Aşa gıda kilerden hangisi, başına da sonuna da konulsa, bu paragrafın düzenini ve anlam bü­tünlüğünü bozmaz?

(ÖSS 1981)

A
Annem, gezgin satıcıları da geri çevirmezdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İyi bir kadındı annem, kapıdan kimseyi eli boş çevirmezdi.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Annem kapıya pelince, önce, aç olup olmadıklarını sorardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kapıda onları görünce, annemi çağırırdım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Annemin yaptığı bu iyiliklere, gözleriyle teşekkür ederlerdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.