Paragraf – 38 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 38 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 38 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"Eleştirmenin sorumluluğu diye, sanatçının ve, okuyucunun sorumluluğundan ayrı bir sorumluluk düşünmek güçtür. Asıl sorun, kişinin yaptığı işi ciddiye almasıdır. Sanatçı nasıl oyuna kaçmadan, aldatmacaya kaçmadan uğraşına sarılmak zorundaysa eleştirmen de öyledir. Ya okuyucu? Onun da sorumluluğu yok mu sanat ürünlerinin gelişmesinde?"

Yazıda sözü edilen sorumluluğun bilincinde olan bir okuyucu, bunu, aşağıdaki davra­nışlardan daha çok hangisiyle gösterir?

(ÜSS 1979)

A
Sanatın her dalında bilgi edinmekle
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Roman, öykü ve benzeri ürünleri satın almakla
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okuyucularını eleştirmenlerin söylediklerine göre seçmekle
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Okuduklarını anlamaya çalışarak nitelik yönünden seçici olmakla
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sanatçıların yapıtlarını  övüp onları  yüreklendirmekle
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

"Kavramlar toplumun gelişmesi ve değişmesiyle birlikte ortaya çıkan gereksinimlerin ürünüdür. Bir gereksinim duyulmamışsa onu dile getiren kavramlar da oluşmaz."

Yukarıdaki paragrafın temel düşüncesini iki sözcükle simgelemek gerekse bu, aşağıdakilerden hangisi olur?

(ÜSS 1979)

A
gelişme-toplum
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
toplum - gereksinim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
toplum -kavram
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
gereksinim - kavram
İpucu:
TEBRİKLER!
E
değişme-toplum
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Konuşmalarına, davranışlarına bakanlar, onu, her şeye boş veren, kaba saba biri sanırdı. Oysa bu, görünüşte böyleydi. Gerçekte, her şeyi İnce eleyip sık dokuyan, ipli bir yaradılışı vardı. Olaylar karşısında kolayca heyecanlanıp paniğe kapılmazdı. En tatsız durumların bile nedenlerini araştırıp bunları anlayışla karşılardı.

Aşağıdaki ikili niteliklerden hangisi bu par­çada anlatılan kişi için kullanılamaz?

(ÜSS 1980)

A
hoşgörülü - titiz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
korkusuz - akıllıca
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
alıngan - duygusal
İpucu:
TEBRİKLER!
D
soğukkanlı - eleştirici
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
düşünceli -  duygulu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Genel anlamda insan düşüncesinin ürettiği değer­lerin tümünü iki ana kümeye ayırabiliriz. Bunlar­dan ilki maddi kültürdür. Maddi küftür, insanoğlunun doğaya egemen olmak için yaptığı tüm araç ve gereçler ile bunları kullanma bilgisidir. İkincisi ise yaşamı düzenlemek, zenginleştirmek, korumak İçin konulmuş kurallar dizgesi olan manevi kültürdür. Bu iki kültür, birbirinden ayrıl­mamalıdır. Böyle bir yaklaşım, kültürü daha anlamlı ve yararlı kılar.

Bu parçada kültürle ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2000)

A
Bir bütün olarak ele alınması gerektiği
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kişiden kişiye değişen boyutlarının olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Toplumsal değerlerin önemli bir yer tuttuğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kişiliklerin oluşumunda etkili olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Toplumsal yaşayışı belirlediği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Kin tutmak benim harcım değil,

Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum.

Parasız pulsuzum ne çıkar,

Gelecek güzel günlere inanıyorum.

Bu dizelerdeki gibi düşünen bir kişiyle bağ­daşmayan nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

(ÜSS 1980)

A
mutlu      
İpucu:
TEBRİKLER!
B
sevecen  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
iyimser
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
hoşgörülü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
gamsız
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

 "Ben arıya arı demem

Arının balı olmalı

Ağaç mı? Meyve vermeli,

Çiçek mi? Kokmalı"

dizelerinde anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisiyle İlgilidir?

(ÜSS 1979)

A
elverişlilik    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
kusursuzluk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
üretkenlik  
İpucu:
TEBRİKLER!
D
çıkarcılık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
yararlılık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Gördüklerim şaşkına çevirdi beni, Bir şeyler düşünmüyor değilim, Ama yürek ister söylemeye...

Yukarıdaki parçada konuşan kişinin içinde bu­lunduğu ruhsal durumu belirten yargı aşağıdakilerden hangisidir?

(ÜSS 1980)

A
Olayların etkisiyle doğru düşünme gücünü yitirmiş
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Olayların üzerindeki etkisini gizlemeye çalışmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Olaylar arasında ilişki kuramamaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Olaylar  karşısında  ne yapacağını kestirememektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Olaylar üzerindeki düşüncelerini söyleyememektedir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

"İki insanın gerçekten dost olabildiği yerde uygar­lık vardır, iki insanın bile dost olamadığı yerde ise, aklın bulabildiği en güzel düzen de kurulsa (ku­rulmaz ya) uygarlık yoktur. Dostluksa bilim gibi, insanın hazır bulduğu değil, yarattığı bir şeydir,"

Yukarıdaki paragrafta, özellikle vurgulanmak istenen düşünce, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÜSS 1979)

A
Birbirleriyle geçinemeyen kişilere, uygar kişiler denemez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Uygar kişiler, en güzel düzeni kurabilen kişilerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Uygarlığın bulunduğu yerde, düşmanlıktan söz edilemez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dostluk bütün toplumsal sorunları çözümleyen en uygarca ve akıllıca davranıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Uygarlığı oluşturan dostluk da bilim gibi insan aklının ürünüdür.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Okuduğu kitapların yazarlarıyla dostluklar kur­duğunu söyleyen bir kişi: "İlk karşılaşmada bütün varlıklarını göz önüne serenler oldu, onlara bir daha rastlamaktan kaçındım. Her göz atışta yeni yönlerini keşfettiklerim oldu, onları anlayabilmek için günlerimi tükettim." diyor.

Bu sözlerle belirtilmek istenen iki tip yazarı, aşağıdakilerden hangisi, en iyi niteler?

(ÜSS 1980)

A
yüzeysel, değişik bir yönü olmayan / derinliği olan, düşün yönü güçlü
İpucu:
TEBRİKLER!
B
açık seçik bir anlatımı olan / kapalı, karmaşık bir anlatımı olan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
insanı oyalamayan, sıkıcı / insanı sürükleyip götüren, oyalayıcı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
konularını gerçekçi bir açıklıkta işleyen / konu1 farını simgeci bir yaklaşımla işleyen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
konularını nesnel bir tutumla işleyen / konu¬larını öznel bir tutumla işleyen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Ayrıntılarla böylesine ilgilenen bir kişiyi titiz ve can sıkıcı bulabiliriz. Çünkü bunlar bize göre bunca ilgiyi gerektirmeyen şeylerdir. Ne var ki günlük yaşamla sanat dünyası birbirine tam olarak benzemez. Günlük yaşamda bastırılan, gizlenen duyguların sanat dünyasında özel bir yeri vardır. Bu nedenle bir sanatçı biçimleri eşle­mek ya da renkleri birbiriyle uyuşturmak için ince eleyip sık dokur; renklerde ve şekillerde bizim ayrımına varamadığımız şeyleri seçebilir."

Bu parçadan, aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılabilir?

(ÜSS 1980)

A
Renkleri ve biçimleri inceden inceye yansıtan ressam, can sıkıcıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçı dış dünyayı değişik biçimde algılar yansıtır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sanatsal yaratılarda gerçeğin önemli bir payı yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ayrıntıya inmede kararlı davranma ve bunlara bağlı kalma, sanatçı olmanın ilk koşuludur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanatçı konusunu seçerken günlük yaşamın dışına çıkamaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

(I) Umarım siz benden çok daha fazla yaşarsınız; ama bu yaşlara gelince insanda yaşlılığın farklı bir etkisi oluyor. (II) Yeni bir işe başlarken endişe­leniyorsunuz, bitirebilir miyim diye. (III) İtiraf edeyim ki "Köleler ve Tutkular"a başlarken bu endişeyi yaşadım. (IV) Romanda her konu, yazılış süresini kendi belirliyor. (V) Hiçbir kitabımın üz­erinde bu kadar yoğun çalıştığımı söyleyemem. (VI) Tam bir ağır işçi gibi sabah 8.30'dan akşam 20.00'ye kadar... (VII) Böylesine yoğun çalış­mama karşın, kitabı tamamlamam iki yılımı aldı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

(ÖSS 2000)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

"Yıllardır tanıdığım insanlar var. Zamanın duraksamaz yürüyüşü için onların aynı hızla yürümediklerini görüyorum. Örneğin, birkaç yıl önce, herhangi bir konuda tartışmışız. Yine o konu açılıyor. Bakıyorum, dostum, düşüncelerini, yine aynı sözlerle, aynı örneklerle savunuyor. Aradan yıllar  geçmiş; o konuda ne çok kitap, ne çok yazı yazılmış. Ama, o hiçbirini okumamış; zamanın gerilerine kayıp giden bilgisinin tutsağı olmuş.

Aşağıdakilerden   hangisi,   yazarın   tanıttığı   kişiyi, en uygun biçimde niteler?

(ÜSS 1980)

A
dar görüşlü                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
tek yönlü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
dediğim dedikçi          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
kendini yenilemeyen
İpucu:
TEBRİKLER!
E
bilgiçlik taslayan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Rüzgar eser dallarınız atışır,

Kuşlarınız birbiriyle ötüşür,

Ören yerler bu bayramda pek üşür.

Sümbül, niçin yaslı bakışır dağlar?

 

Karacaoğlan size bakar sevinir,

Sevinirken kalbi yanar göyünür,

Kımıldanır hep dertleri devinir,

Yas ile sevinci yıkışır dağlar.

Karacaoğlan, duygularındaki çatışmayı iki ayrı dizede dile getirmiştir. Bunlar, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÜSS 1980)

A
1. dörtlüğün 3. dizesiyle 4. dizesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
2. dörtlüğün 1. dizesiyle 2. dizesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
2. dörtlüğün 3. dizesiyle 4. dizesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
2. dörtlüğün 2. dizesiyle 4. dizesi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
1. dörtlüğün 4. dizesiyle 2. dörtlüğün 3. dizesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.