Paragraf – 37 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 37 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 37 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yazılarımın çatısını yaşayarak çatarım. Bu uğraş sırasında yazı oluşmaya başlar; değişik yerlerin­den başlanarak yazılıp bozulur. Ortaya, bitmiş gi­bi görünen bir yazı çıktığında da en acımasız makaslamalarla kurguya yeniden girişmem gerekir. Yazının yüzlerce yerine büyük küçük bir takım ekleme, çıkarma, düzeltme işlemleri uygu­larım. Sözün kısası,

Düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

(ÖYS 1996)

A
yazılarıma özen gösteririm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
yazılarıma son biçimini verirken oldukça yorulurum
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
ben yazılarımı böyle yazarım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
yazılarımı bir çırpıda yazıp bitiremem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
yazılarımı, eleştirilere göre biçimlendiririm
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Dergicilik yaşamında pek zorluk çekmedim. (I) Her zaman yanımda dostlar oldu. (II) Bu dostların çoğu da öğrencilerimdi. (III) Bana yazı getiren işe yeni başlamış gençlerle birlikte daima bir dost çemberi oluşurdu çevremde. (IV) Bu dostluk havası içinde, karşılaşılan tüm güçlüklerin ve sıkıntıların rahatça üstesinden gelirdik. (V)

"Dergicilik bir bakıma gönül işi olduğu için çevremi daima gönüllüler sardı." cümlesi, yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz?

(ÖYS 1996) 

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Seyircilerin hepsi, kulak kesilip kendini oyuna veremiyordu. Arada bir konuşanlar, fındık fıstık yiyenler, yüksek sesle duygularını belli edenler oluyordu. Oyunun her sözcüğüne, her anına önem veren, bizim gibi "tiyatro bağnazları" bun­dan çok rahatsız oluyorlardı. Bütün bu engellere karşın o akşamki oyunu hayranlıkla seyrettik.

Bu parçada, sözü edilen oyunla ilgili olarak neden yakınılmaktadır?

(ÖYS 1996)

A
İzleyicilerin izleme biçiminden
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Konunun ilginç olmayışından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eğlendirici yanının bulunmayışından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İzleyicinin düzeyine uygun olmayışından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İzleyicilerin farklı çevrelerden gelişinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

(I) Bu yaşlı yazı ustasını herkes sever ve sayardı. (II) Aşırı ölçüde kırışmış ve yorgun izlenimi uyan­dıran, biraz uzunca bir yüzü, derin ve zeki bakışları vardı. (III) Sanki burnunun üzerindeki kelebek gözlüğü ve elindeki ufacık kurşunkalemiyle doğ­muştu. (IV) Ona üstatların üstadı anlamına gelen "Şeyhü'l-Muharririn" adını vermişlerdi. (V) Ne bu kalemden ne de o gözlükten onu ayıramazdınız; bunlar onun iki özelliği idi.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

(ÖYS 1996)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Savaş ve Barış'ı yeniden okuyorum. Üçüncü okuyuşumdur bu. Konuyu biliyorum, kişileri tanı­yorum; ama bu durum merakımı hiç azaltmıyor. Daha çok, yapının nasıl kurulduğuyla ilgileniyo­rum. Tolstoy hiç acele etmiyor; kişilerini çocukluklarından, ilk gençliklerinden başlayarak içimize sindire sindire ortaya çıkarıyor. Hangi romanı tam olarak özümleyebilmişizdir ki! Böylesine taze kalmış başyapıtlardan her okuyuşta yeni bir tat alır, yeni bir şeyler öğreniriz.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖYS 1995)

A
Klasik yapıtları yeniden okumanın yararına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Roman okurken, konunun ve kişilerin nasıl değerlendirileceğine
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tolstoy'un karakter çizmedeki ustalığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir yapıtı, bir okuyuşta bütün yönleriyle anlamanın zorluğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Savaş ve Barış'ı yeniden okumanın kişiye sağlayacağı katkılara
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

(I) Bu şairimiz başından beri hep aynı şiiri söyledi. (II) Şiir anlayışını, şiirin temalarını, içeriğini hiç değiştirmedi. (III) Değiştirdiği, sadece şiirlerinin biçimiydi. (IV) İlk şiirlerinde gördüğümüz aşk ve doğa zamanla yerini toplumsal olaylara bıraktı. (V) Önceleri ölçülü şiirler ve soneler yazarken sonraları serbest biçimleri denedi.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

(ÖYS 1996)

A
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

(I) Her yazı ya da yazınsal yaratı, genel olarak in­sanoğlunun düşünce ve duygu evrenini zengin­leştirmek amacıyla oluşturulur. (II) Düşüncenin bireysellikten sıyrılıp toplumsal bir boyut kazan­ması, söze dönüştürülmesine bağlıdır. (III) Bunlardan kimileri bilgilendirmeyi, kimileri de yaşantı kazandırmayı amaçlar. (IV) Yapılmak istenen hangisi olursa olsun, dilsel ürünlerin amacına ulaşması için her şeyden önce doğru algılanması gerekir. (V) Bu da yazıları ve yaratıları oluşturan öğeleri işlevleriyle özellikleriyle tanımayı gerek­tirir.

Yukarıdaki     numaralanmış     cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

(ÖYS 1996)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Bu yapıtta, yeni düşüncelerle, yorumlarla karşıla­şıyoruz. Yazılar zamanına göre, oldukça yeni bir içerikle yüklü. O günlerin düşünce düzenindeki eksiklikleri, yaklaşımlardaki yanılgıları ortaya çı­karıyor, konuları sorunları ele alıştaki yanlılığı gösteriyor. Yalnızca bununla kalmayıp çözüm yol­ları ortaya koyuyor. Her şeyi kuşkucu ve bilimsel bir yöntemle inceleyip değerlendiriyor.

Bu parçada, sözü edilen yapıtta ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

(ÖYS 1995)

A
Yeni görüşler ve açıklamalar ortaya konduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir dönemin düşünce açısından eleştirildiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sorunların çözümü için yeni önerilerde bulunulduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Değerlendirmelerde bilime dayalı bir yol izlendiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Eski yapıtların geçersizliğinin vurgulandığına
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Kimi Anadolu kentlerinin tarihi, Hititlere, Friglere kadar uzanır. Bunlardan bir bölümünün kaderini doğal ulaşım yolları saptamıştır. Özel bir ürünle, üretimle özdeşenleri; ünlerini, önemli bir tarihsel olaya borçlu olanları da vardır. Ankara bunların üçüne de sahip bir konumdadır. Ankara, "Kral Yolu" olarak bilinen yolun üzerindedir. Ünlü tiftik keçisinden sağlanan yününün işlendiği bir merkezdir. Yıldırım Beyazıt İle Timur'un savaştığı yerdir. Fakat bu kenti yücelten, bunların dışındaki bir başka yönü de "Anadolu İhtilali"nin başkenti oluşudur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖYS 1995)

A
Anadolu'da antik çağlardan kalan kentler olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ulaşımın, kimi kentler için yaşamsal bir önem taşıdığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kimi tarihsel olayların, kentlerin ünlenmesinde etkili olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ankara'nın başkent olduktan sonra büyüyüp geliştiğine
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kimi kentlerin yaşamında üretimin önemli bir yeri bulunduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Onun şiirlerinde Türkçe değişik boyutlarıyla çıkar karşımıza. Ses, anlam ve anlatım yönünden de­rinlemesine etkiler bizi. Bunu sözle anlatabilmek olanaksızdır. En iyisi bu şiirleri tek tek okumak, onlardaki anlam ve anlatım güzelliğinin tadına varmaktır bence. Başka bir deyişle sözcüklerin, deyimlerin düz anlamları dışında yan anlamları, karşıt anlamları, dahası, hiç akla gelmeyecek duygusal ve çağrımsal anlamlarıyla nasıl kullanıldıklarını ancak bu şiirleri okuyarak görebiliriz.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edi­len şairin bir özelliğidir?

(ÖYS 1996)

A
Her düzeyde okurun anlayabileceği şiirler yazma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yeni bir şiir türü yaratma çabası içinde olma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okurların ilgisini çekmek için alışılmış şiir kalıplarının dışına çıkma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sözcüklere bilinen anlamlan dışında yeni anlamlar yükleme
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şiirlerinde, düşünceden çok, duyguya ağırlık verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.