Paragraf – 55 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 55 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 55 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir kimse nice kültürlü, nice yetenekli, başka uğraş alanlarında edindiği bilgilerle nice silahlan­mış olursa olsun, şiir okumamışsa, şiir yazmamışsa, belli bir yaştan sonra artık bu alanda treni kaçırmış demektir. Bunu kanıtlayan birçok örnek gösterebilir. Sözgelimi başka alanlarda sivrilmiş bir kimse sonradan şiire geçemiyor. Oysa bir şair sonradan romancı olabiliyor.

Parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1987)

A
Şiir yazmanın kolay bir uğraş olmadığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şair olmak için deneyim  ve bilginin gerekmediği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiirin temel öğesinin duygu olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şairlerin bütün edebi türlerde başarı gösterdiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiir yazmaya ancak genç yaşta başlanabileceği
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Okulumda her gün, sağlam iki cümle kuramayan, duygularını söze dökemeyen, düşüncelerini anla­tamayan yüzlerce gençle karşılaşıyorum. Bence anadili öğrenmeyi okul sıralarından beklemek yanlış bir tutumdur. Çünkü sorun öğrenim sorunu değil, anlatım olanağı bulma sorunudur. Konuş­tukça daha iyi konuşabildiğimizi, yazdıkça daha iyi yazabildiğimizi hepimiz bilmez miyiz?

Bu    parçada    asıl    vurgulanmak    istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1987)

A
Dil yeteneği, dil sürekli olarak kullanıldıkça gelişir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Anadili öğretiminde yeni yollar aramak gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Öğrencilerin anlatma gücü, anlama gücünden daha zayıftır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Okullarda anadili öğretimine gerekli özen gösterilmemektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anadili yetersizlikleri en çok okul sırasında görülmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

İnsanların bir yaştan sonra estetiğe boş vermesi bağışlanır bir tutum değildir. Ben, kendini koyu­vermeyi, çevresini hiçe saymakla eş anlamlı görenlerdenim. Her yaşta, insanın kendine çekidüzen vermesi, vermekte direnmesi güzel bir şey. İşin temelinde, insanlara çirkin görünmemek hatta katlanılabilir görünmek yatmıyor mu dersi­niz?

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan­maktadır?

(ÖSS 1987)

A
İnsanın çevresinde sayılıp sevilmesi güzel giyinmesine bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Belirli bir yaştan sonra insanın görünüşü önem kazanmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İnsanın giyim kuşamı yaşına göre değişmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsanın görünüşüne özen göstermesinin kökeninde çevresine duyduğu saygı vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Çevrenin etkisi, insanın kılık kıyafetinde ortaya çıkar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Yazdığınız öykü ya da romanın kötü oluşuna üzül­meyin. Kötü de olsa yazın. Yaza yaza daha iyiye varacaksınız, önemli olan alışkanlığınızı yitirme­menizdir.

Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisine yer verilmemiştir?

(ÖSS 1987)

A
Yazı yazmanın bir çıraklık dönemi vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazma, yazarak öğrenilen bir sanattır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazı yazma, bir alışkanlık işidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İyi ve güzel yazabilmek için alıştırma gereklidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazı yazmada ustalaşmak için yetenekli olmak gerekir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Her yazarın yaşanılan gerçekler karşısındaki görüşlerini, duyuş ve anlayışını dile getiriş bakımından kendine özgü bir tutumu olmalıdır. Onu ölümsüz kılacak olan da budur. Bu nedenle sanatçı, eserlerinde öncelikle ve özellikle buna dikkat etmek zorundadır.

Bu parçada sanatçının hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?

(ÖSS 1988)

A
Yazılarında dikkatli ve titiz davranması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Duygu ve düşünce bakımından güçlü olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kendine özgü bir üslubunun bulunması
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Yazılarında yeni görüşler, düşünceler ileri sürmesi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazılarında gerçeklen yansıtmaya özen göstermesi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Hayat iyi ve kötü arışlarla doludur. Neyse ki güzel şeyler, kötü şeylerin etkisini silip götürür. Yeter ki insan, kendini bu sevinçlerle şımartmasın ve bu düş kırıklıklarıyla içini karartmasın. Mutlu ve mut­suz olayları, yaşamın bir zorunluluğu olarak kabul etsin. Önemli olan, kişinin kendine yetebilen bir ruh dengesi içinde kalabilmesi ve bir işe yaradıkça dünya üstünde kalma tutkusuna gölge düşürmemesidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan­maktadır?

(ÖSS 1987)

A
Kimi zaman sevindirici olaylar da insanı olumsuz etkiler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Olaylardan aşırı derecede etkilenmeden yaşama isteğini sürdürmek gerekir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Olayları,  her zaman olumlu yönleriyle ele almak gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Üzücü  olaylar genellikle  sevinçli  olayların olumlu etkisini azaltır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Üzüntüleri yenmekte ruh sağlığının payı büyüktür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Uçan kuşlarlayım

Akan sularlayım

Yeniden doğmuşum dünyaya

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi ağır bas­maktadır?

(ÖSS 1987)

A
Doğayı anlama isteği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kendinden kaçış
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çocukluk özlemi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaşama sevinci
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Geçmişi unutma korkusu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

İlk çağlardan günümüze kadar insanoğlunun sanatla uğraştığını, ekonomik ve kültürel açıdan ve ilkel düzeyde insanların bile sanata ilgi duy­duklarını, sanat eseri olduğundan kuşku duyulamayacak çalışmalar ortaya koyduklarını biliyoruz.

Bu sözleri izleyebilecek en uygun cümle, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1987)

A
Bu bakımdan sanat konularının tartışılması her zaman olumlu sonuçlar doğurur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Belki de insanı hayvandan ayıran niteliklerin başında onun bu yanı gelmektedir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Çünkü sanat eserinin yaratılması, sanatçının düş gücüne sıkı sıkıya bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Burada söz konusu olan, kişiye onun çevresine ilişkin toplumsal koşullardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Böylece sanat, insanlığın her döneminde farklı bir biçime bürünmüştür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Bir şairin görevi, her şeyden önce şiiri geliştirmek olmalıdır. Bunun için de yolunun değişik olmasına çalışmalıdır. Geçen zaman boyunca şiir, sanatçılarının hep aynı yolu seçmeleri yüzünden hiç değişmemiş ya da pek az değişmiştir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan­maktadır?

(ÖSS 1987)

A
Tanınmak isteyen şair çok ürün vermelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şair, kendi yolunda yürümeli, özgün olmaya çalışmalıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Aynı dönemde yaşamış şairlerin şiirleri hep birbirine benzer.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gerçek şair, örneğini iyi seçen şairdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Birbirlerinin izinden giden şairler, şiirde değişikliği gereksiz bulurlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Sanat, görgü ve kültür birikimiyle beraber doğru­dan doğruya insanların içgüdüsüne ve hislerine seslenen bir olaydır. Herkesten uzaklarda, yal­nız başına yaşayan bir kişinin sanat duygusu, sanata yıllarını vermiş, üzerinde araştırmalar yap­mış, her türlü bilgiye sahip bir kişininkinden üstün olabilir.

Bu parçada öne sürülen düşünce aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşmaz?

(ÖSS 1987)

A
Sanat, insanın duygularını doğrudan etkiler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanat çevresinden olmayan kişinin de, sanatla ilgili yaratıcı düşünceleri olabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanatçının yaratıcılığı sezgi ve duygu gücüne bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanat  duygusu, ancak sanatla uğraşarak geliştirilebilir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sanat duygusu, yalnız sanatçılarda bulanan bir özellik değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.