Paragraf – 54 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 54 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 54 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Benim dinlenme yöntemim, kapıyı kapattığımda onun ardında kalanı düşünmemek­tir, --- . Elimde iş, ev, çocuklar, eş ve onların kilitleri var. Birini kapar, ötekini açarım. Bu benim yaşam kuralımdır.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirile­bilir? (ÖSS 2008)

A
Hiçbir zaman işteki sorunu eve, evdeki sorunu işe taşımam
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Çevremde olup bitene aldırmamayı ancak bu yaşlarda öğrenebildim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşamımda bir tercihte bulunmam gerekirse elbette ki bu, ailem olur
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İş yaşamımda ekip çalışması yaptığım için böyle bir sorunla karşılaşmıyorum
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaşamımı sürdürme açısından iş yaşamının önemini hiçbir zaman unutmadım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Kimleri okursunuz? Sevdiğiniz yazarlar kimlerdir? Bu tür soruların yanıtına göre karakter tahlili yapı­lır mı, bilmiyorum. Ama yazarla okur arasındaki doku uyuşumunun, metinden alınacak yazınsal zevki artırdığına inananlardanım. Örneğin canlı müzikleri, fosforlu turuncuları seven biri. benim için uygun okur olmayabilir. Çünkü benim dünyam, dingin ruh hallerini anla­tan müziklerden, gül kuruları ve bordolardan hoş­lananların kendilerini bulabildikleri bir dünyadır.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdaki­lerden hangisidir? (ÖSS 2008)

A
Okunandan, farklı yollar denenerek tat alınabileceği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir yazarı yalnızca yapıtlarına bakarak tanımanın olanaksızlığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okurların, kendi kişilik özelliklerine yakın sanatçıların yazılarını daha iyi anlayabileceği
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bir  kitabın  okunup  bitirilmesinin,  okurca beğenildiği anlamına gelmediği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kimi yapıtları okuyabilmenin, zengin bir birikim gerektirdiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Duyguları, düşünceleri görünür kılan güç, dünya ile uzlaşamama haliymiş; bunu iyice kavradım. Frida Kahlo'nun bedensel acıları olmasa, Salieri, Mozart'ı kıskanmasa, Dali kendine sevdalanmasa. Nazım yabancı bir ülkede yaşamak zorunda kalmasaydı ----”?

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (ÖSS 2008)

A
yazınsal ve kültürel tarihe bu ölçüde katkıda bulunabilirler miydi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
bugün yaptıklarıyla hala adlarından söz ettirebilirler miydi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
onlar yaşamla uyum içinde olsaydı bugün sanatta gelinen noktaya ulaşılabilir miydi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
acaba onların yapıtları olan o resimler, o şiirler, o senfoniler yaratılabilir miydi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
o yapıtların günümüz insanını daha iyi yaşama koşullarına ulaştırdığı söylenebilir miydi
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Elbette elektronik çağ önümüze yeni olanaklar getiriyor. Binlerce yıllık hafızayı teknolojinin yar­dımıyla çok küçük "ciplere sığdırabilmek ve böy­lece bilgiye kolayca ulaşabilmek bizler için de gelecek kuşaklar için de çok önemlidir. Ama bü­tün bunlara karşın kitap dediğimiz nesnenin öy­küsü kolay kolay sonlanmaz gibi geliyor bana. Bu durumda ben yayıncılığın iki yoldan gelişeceğini düşünüyorum. Bilgi yoğunluğu olan malzeme "e-kitaplar"da, sanatsal yoğunluğu olanlarsa çok gü­zel görünümlü "butik kitaplar"da toplanacak bence. Hatta giderek, kitap sahibi olmak, koleksi­yonculukla eş değer sayılacak.

Bu parçada aşağıdaki öngörülerden hangisi yoktur? (ÖSS 2008)

A
Bilgi kaynaklarının sanal ortama taşınabileceği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Teknolojideki gelişmelerin eğitim düzeyini yükselteceği
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kitapların önemini koruyacağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kitapların biçimsel değişime uğrayacağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Düşünsel ve sanatsal nitelikli kitapların birbirinden ayrılacağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Yazma eyleminin kimi durumlarda insana acı çek­tiren bir yanı vardır. Sözgelimi hayatta en sevdiği insanı kaybetmiş birini betimlerken sanki bir suç­luluk duygusu uyanır ipinizde. Betimlediğiniz in­sanın gözyaşlarına boğulmuş hali ister istemez sarsar sizi. Hiç yaşamadığınız bir acıyı, yalnızca yazarak hayata imza atmış olursunuz.

Bu parçada yazma eyleminin hangi yönü üze­rinde durulmaktadır? (ÖSS 2008)

A
Okurların ilgi dünyasının zenginleştirilmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazılanların duyumsanarak anlatılması
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Acının, hüznün ve sevincin birlikte yansıtılması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Başarıya ulaşmanın nesnel bir tutum gerektirmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaşamı anlamlı kılan olaylara dayandırılması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Edebiyat öğretmenimizin kendine özgü bir yönte­mi vardı. Büyük yazarlardan, düşünürlerden se­çilmiş bir metni çoğaltır, dersten birkaç gün önce hepimize dağıtırdı. O metni hepimiz tekrar tekrar okurduk. Metnin ilginç yerlerini, yazarın dünya gö­rüşünü, o dönemin edebiyat anlayışını bulur çıka­rırdık. Derslerde öğretmenimiz düşüncelerini belirtmez, güler yüzle bizi dinler ve ası! hedefe kendi çabalarımızla ulaşmamızı sağlardı. Böylece derslerimiz tartışmalı bir şölen havasında geçer­di. Sokrat'ın, Sofokles'in, Tolstoy'un, Montaigne'in metinlerindeki bazı cümleler hala belleğimdedir, bana hala yol gösterir,

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edi­len öğretmenin bir özelliği değildir?(ÖSS 2008)

A
Dersini çekici kılan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Konuşmaktan çok konuşturan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okuyup araştırmaya yönlendiren
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Belirli düşünce kalıplarına bağlı kalan
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Değişik türdeki klasik yapıtları sevdiren
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Çok uzun zamandır tartışılan bu konuda en güzel sözü Milan Kundera söylüyor: "Roman 21. yüzyıla yakışmıyor." Bence de roman 21. yüzyıla yakışmıyor. Çünkü bu yüzyıldaki insanların yaşam biçimi, ne ağır şeyleri okumaya ne de oturup ağır şeyler yazmaya izin veriyor,

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine kar­şılık söylenmiş olabilir? (ÖSS 2008)

A
Günümüzde romanın öteki yazınsal türler arasındaki yeri nedir?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Okurların romandan beklentileri nelerdir?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sizce roman neden artık hiç ilgi görmüyor?
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Romanı öteki  türlerden  ayıran özellikler değişti mi?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Roman okumanın kendine  özgü bir yöntemi var mıdır?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Okumaya başladığımız her kurmaca metnin ba­şında yazarla bir anlaşma imzalıyoruz aslında. Sen anlat, ne olursa olsun inanacağım. Patlayan adamlara da tepsilerin üstünde savrulan şehirle­re de, bir başka gezegendeki hayata da... Yeter ki düşlerini inandırıcı kıl, sahiciliğini kaybetme, be­nim inancımı da sarsma, diyoruz.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 2008)

A
Değişik  yöntemlerle  kurgulanmış  metinler, okurlarda okuma isteği uyandırır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazınsal ürünlerin inandırıcılığı okurların algılama gücüyle ilgilidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sait gerçeği anlatan yapıtlar okurları yeterince etkilemez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanatsal yaratıların başarısı büyük ölçüde onların düşlemsel öğeler içermesinden kaynaklanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okurların anlatılanlara inanması, anlatılanların gerçeklik duygusu uyandırmasına bağlıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

(I) Çağdaş anlamda çocuk edebiyatının asıl işlevi çocukları eğitmek değildir. (II) Doğrudan eğitme, ders kitaplarına özgü bir iştir. (III) İyi bir çocuk kitabının yaşlara göre belirlenmiş değişik nitelikleri vardır. (IV) Yazınsal çocuk kitaplarında yazar, çocuğa iletmek istediklerini doğrudan de­ğil, dolaylı olarak verir. (V) Bu tür kitaplar sezdir­me, duyumsatma yoluyla çocuğun doğruya, iyiye, güzele karşı duyarlılık kazanmasını sağlar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han­gisi düşüncenin akışını bozmaktadır?(ÖSS 2008)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Sinema, bence bir ürün ortaya koymanın en zor olduğu alanlardan biri. Bir projenin senaryoya, sonra da sinema filmine dönüşmesi, uzun, zah­metli, pek çok kişiden ve teknolojiden yararlan­mayı gerektiren pahalı bir iş, televizyon dizilerinde de buna benzer yanlar yok değil. Ne var ki hızla yapılan, hemen seyirci karşısına çıka­rılan, bir gecede tüketilen bir dizinin tek hedefi, iz­leyicisini ekran başında tutmak. Sinema filminde önemli olan "özen, yaratıcılık, özgünlük", televiz­yon dizilerinde pek de görülmeyen özellikler. Özetlemek gerekirse,

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? (ÖSS 2008)

A
bir sinema filminin üretimi için gerekli olan her şey televizyon dizilerinin üretimi için de gerekli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
sinemada "sanatın kuralları", dizilerdeyse "televizyona özgü kurallar" geçerli
İpucu:
TEBRİKLER!
C
televizyon dizilerinin izleyiciyi televizyona bağlamasının nedeni, onlardaki merak öğesinin yarıda kesilmesidir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
televizyon dizilerinde sinemanın etkileri görülür
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
çok sayıda dizi ve film üretme, bu alanların gelişmesine katkıda bulunur
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.