Paragraf – 53 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 53 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 53 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Okumaya nereden başlasam? Hangi türden kita­plar okusam? Böyle sorulan yanıtlamada zorlanmışımdır hep. Bilirim ki söyleyeceklerimin yönlendirici bir işlevi olmayacaktır. Çünkü her kitabın etkisi, okurun okurluk yaşantısına, birikimine göre değişiklik gösterir. Birinin yüreğinde titreşimler yaratan bir kitap, bir başkasının ruhunu karartır; esnetir, ağırlığı altında ezer onu, Birine çarpıcı, renkli yaşantılar sunan bir kitap, ötekine bayağı, sıradan gelebilir.—.

Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

(ÖSS 2003)

A
Görüldüğü gibi okuma çok yönlü bir etkinliktir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sözün kısası bir kitabın herkes üzerinde aynı etkiyi bıraktığı söylenemez
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ne var ki iyi bir okur, hangi amaçla okuduğunun bilincindedir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu nedenle okuma, okurun kimi bilgi ve becerilerle donanmış olmasını gerektirir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aslında okurun, okuduklarını bir zihinsel süzgeçten geçirmesi gerekir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Yazınsal yaratılara tutku düzeyine varan bir ilgisi vardı. Bunları, kılı kırk yaran bir okur titizliğiyle in­celeyip yargılar, dil ve anlatımını onlarla beslerdi. Nitekim, anlatımındaki çok yönlülük ve somutlama gücü de büyük ölçüde bundan gelirdi. Buna bir de olayları, durumları ve insanları algılama biçimindeki derinlik ve gerçekliği eklersek, yapıtlarındaki olağanüstü etki gücünün nereden kay­naklandığını anlamış oluruz.

Bu parçada tanıtılan yazarla ilgili olarak aşağı­daki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

(ÖSS 2003)

A
Kendini geliştiren bir insandır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Okuduklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Duygusallığa ağırlık verir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Çevresindekileri değişik boyutlarıyla inceler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Etkili bir anlatımı vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Mitler doğa güçlerini ve doğaüstü yaratıkları an­latan hayal ürünü öykülerdir. Bunların simgesel ve kutsal bir yanı vardır. Yüzyıllar boyunca bu öyküler birbirinden beslenerek zenginleşmiştir. Bunların kimisi kulaktan kulağa yayılırken kimi de yazmayı iş edinmiş kişilerce yazıya geçirilmiştir. Bugün elimizde hemen her mitolojik öykünün, yazıya geçirenin anlayışına göre değişen anlatım­ları bulunuyor.

Bu parçada, mitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? (ÖSS 2003)

A
Kahramanlarının alışılmışın dışında özellikler taşıdığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anlatılanların dinsel bir içeriği olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çok uzun bir geçmişi bulunduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aynı öykünün değişik biçimlerde anlatıldığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kimilerinin gerçekleri yansıttığına
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Gözlemlerden, yaşantılardan yola çıkıp çok başarılı olmuş sanatçılar vardır; ama aynı yön­temle yazmasına karşın başarılı olamamış, hiçbir iz bırakmamış sanatçılar da çoktur. Örneğin Balzac, hiç evlenmemiş, babalık zevkini tat­mamış; ama dünyanın en canlı babası Goriot Baba'yı yaratmıştır. Öte yandan bütün yapıtlarını okuduğum Panait Istrati, yaşantısından, gözlem­lerinden yola çıktığı halde çoktan eskimiştir. Bu örneklerden çıkarılacak sonuç, ---.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi geti­rilebilir?

(ÖSS 2003)

A
edebiyatçının anlattıklarını yaşamış olmasının değil, okura yaşatmasının önemli olduğudur
İpucu:
TEBRİKLER!
B
başarılı  romanlar yazabilmenin  ilk koşulu, yazarın, anlattıklarına tanık olmasıdır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
her romanın, konusuna özgü bir yazma yöntemi gerektiğidir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
romandaki başarının sanatçının kişilik yapısına bağlı olduğudur
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
kimi romanlardaki başarısızlığın birçok nedene bağlanabileceğidir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Klasik öyküyü çok seviyordum. Bu biçimi özellikle ilk kitabım için, bilinçli olarak seçtim. Bu tür kitap­ları ilk okuyuşumda, beğendiğim cümlelerin altını çizer, sonra onları bir deftere yazar ve tekrar tekrar okurdum; bundan da çok zevk alırdım. Sonra bir gün Knut Hamsun'un Açlık adlı yapıtını okudum. Altı çizilecek tek bir satır bile bula­madım. Oysa kitabi çok beğenmiştim beğenmemek de ne kelime, çarpmıştı kitap beni. "Nerede bunun altı çizilecek satırları?" diye düşündüm. Aynı şeyi, sevdiğim öteki yazarların yapıtlarında da gördüm. -—. Şimdi niyetim, altı çizilecek tek satırı bile olmayan bir kitap yazmak.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi geti­rilebilir? (ÖSS 2003) 

A
Demek ki ben kimsenin başaramadığını başarmıştım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Artık, okurken kitabın sonuna kadar dikkatimi canlı tutamıyordum
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanatta ulaşmak istediğim özgünlüğü yakaladığımı o zaman fark ettim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sonunda, özlü sözlerden çok, yalın anlatıma değer verilmesi gerektiğini anladım
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Söylenenlerin  tersine,   çağa  ayak  uyduramamıştım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

İnsanın kendini değerlendirebilmesi çok güç; ancak, önceki yapıtlarımı gözden geçirirken zaman içinde dilimin biraz daha geliştiğini an­ladım. Giderek bir üslup oluşturmaya başladığımı, dile daha fazla hakim olabildiğimi gördüm.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? (ÖSS 2003) 

A
İlk yapıtlarınızla bugünküler arasında ne gibi farklar görüyorsunuz?
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yeni öyküleri ve öykücüleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Öykülerinizi oluştururken nasıl bir yol izliyorsunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaşadıklarınızla yazdıklarınız arasında nasıl bir bağ kuruyorsunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Duygu ve düşüncelerinizi yapıtlarınıza aktarırken zorluk çekiyor musunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Daha ilk yapıtlarında başkalarının izine bas­madan yürümeyi deneyen yazarlar, ozanlar vardır. Bunlar, yazınsal yaratıları ayırmaya, belir­lemeye ve değerlendirmeye yönelik geleneksel ölçütlerin, kuralların kılavuzluğunu pek umur­samaz, onlara sıkı sıkıya bağlı kalmazlar. Türler arasında öyle aşılması güç duvarlar ya da sınırlar yoktur onlar ipin. Yazarken bir türe özgü nitelikleri bir başka türe taşımaktan kaçınmazlar.

Bu parçada, sözü edilen sanatçılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? (ÖSS 2003)

A
Yapıtlarının içerik yönünden zengin olduğuna
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Başkalarından etkilenmediklerine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yapıtlarında değişik türlere özgü niteliklere yer verdiklerine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazıların, belirli türlere göre ayrılmasını önemsemediklerine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Önceden konmuş kurallara bağlı kalmadıklarına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Yazma işinde insanın başarıya ulaşması için verilecek reçetelerin, tek başına hiçbir yarar sağla­mayacağını düşünen bir yazar şöyle diyor: "Yüzde doksan dokuz yetenek, yüzde doksan dokuz disiplin, yüzde doksan dokuz çalışma..." Yaptığı ile hiçbir zaman yetinmemeli yazar. Yap­tığı ne kadar iyi olursa olsun gene de yapabile­ceğinden iyi değildir. Sanatçılar, çağdaşlarından ya da öncekilerden daha iyi olmakla yetinmemeli. Kısacası bütün sorun----”.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getiri­lebilir? (ÖSS 2003)

A
özgün bir yapıt ortaya koyabilmekte
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
başka sanatçıların yaptıklarını izleyebilmekte
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
insanın kendisini yenileyip aşmasında
İpucu:
TEBRİKLER!
D
daha önce ele aldığı konulara değinmemekte
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
değişik türlere yönelmekte
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Güzellik de çirkinlik de insanoğlunun duygularına seslenir. Ancak bu iki kavramın algılanışı kişiden kişiye değişir. Güzelliği görebilmek çaba gerek­tirdiği halde çirkinlik böyle değildir. O kolayca ken­dini gösterir. Örneğin bembeyaz bir kağıdın üstüne bir damla mürekkep damlarsa bu çirkinliği kolayca herkes görebilir; ama önemli olan çirkin­liği görmek değil, onun oluşmasını önlemek için çaba göstermektir. Yoksa her gün, bu kağıdın üstünde leke var, diye yakınmak kimseye bir yarar sağlamaz.

Bu parçadan, güzellik ve çirkinlikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? (ÖSS 2003)

A
Yaşamda karşı karşıya gelinebileceği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İnsana birtakım görevler yüklediği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Aralarında farklar olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eğitimli kişilerce ayırt edilebildiği
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Öznel ölçütlerle algılandığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Çok yazmayı, öne çıkmayı, böbürlenmeyi sevmiyor. Gürültüden uzak, ağır ağır, kozasında sessizce örüyor şiirini. Kendini önemsemiyor; kasılma yok. Ne okuyucunun ne de önemli kişi­lerin dikkatini çekme çabasında. Az ürün veriyor; ama şiirin hasını üretiyor. Şiirde işçiliğe, sabra önem veriyor. Bugüne değin tek kitapta kalmasının nedeni de bu. Adı duyulmamış, sessiz bir ozan; ama şiirleri usta işi.

Kendisinden böyle söz edilen bir sanatçı aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilemez? (ÖSS 2003)

A
Amacı yalnızca iyi yapıt üretmek olan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kendini üstün görmeyen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Geri planda kalmayı seven
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gösterişten hoşlanmayan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tanınacak kadar başarılı olamayan
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.