Paragraf – 52 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 52 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 52 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bizim yaşamımızı yansıtmayan yapıtlar, üzeri­mizde yeterince etkili olmuyor. Bir yapıttaki yaşantıları paylaşabilmemiz, anlatılan olayların da bize tanıdık gelmesini gerektiriyor. İşte bu ne­denle, öykülerde ve romanlarda —- isterim.

Düşüncenin akışına göre, bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti­rilemez?

(ÖSS 1999İPTAL EDİLEN)

A
gelenek ve göreneklerimizden yola çıkılmasını
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
evlerimizden ve eşyalarımızdan silinmez izler bulunmasını
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
bize, yeni ve değişik insan tiplerinin tanıtılmasını
İpucu:
TEBRİKLER!
D
duygu ve düşüncelerimize ayna tutulmasını
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
kolaylıkla benimseyebileceğimiz karakterlerin çizilmesini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

(I) Oyun, bir gün içinde hatta birkaç saatte geçen olaylar üzerine kurulmuş. (II) Oyun, üç birlik ku­ralına uygun; ancak izleyicinin merakını kamçılama yönünden zayıf kalıyor. (III) İlk bölümün ikinciye göre çok kısa oluşu, izleyenleri rahatsız ediyor. (IV) Kişiler kendi toplumsal, psikolojik, ekonomik ve kültürel yapılarına uygun olarak olaylar içinde verilmiş. (V) Sanatçı, bu ek­siklerine karşın, bir oyun yazarı olarak umut veriyor.

Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gi­dermek için, aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

(ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)

A
I. cümleyle II. yer değiştirmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. cümleyle III. yer değiştirmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III. cümleyle IV. yer değiştirmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV. cümle I. den sonra gelmeli
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V. cümle II. den sonra gelmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

(I) Günlük tutan bir yazar, yapıtlarında açığa vur­mak istemediği kimi duygu ve düşüncelerini gün­lüğünde yansıtabilir. (II) Okuduğu yapıtlara yönelik, gerçekte neler düşündüğünü dile getire­bilir. (III) Bazı durumları bilerek ya da bilmeyerek çarpıtabilir. (IV) O, birçok ayrıntının arasından asıl anlatılmak İsteneni bulma çabasındadır. (V) Bir gün bunları yayımlarsa, okurların bu nedenle ken­disinden soğuyacağını düşünür. (VI) Günlük tutan birçok yazar vardır; ama bu düşünceyle, günlüklerini yayımlayanlar azdır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

(ÖSS 1999İPTAL EDİLEN)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Özyaşamöyküsü yazmak kolay değildir. İnsan, çoğu kez nesnelliğini koruyamaz, benmerkezci duruma düşebilir. Yazarımız bu gerçeği iyi kavramış. Olabildiğince kendini öne çıkarmadan, ama kendi hakkını da yedirmeden, yaşadıklarını yazmış. Hem de çok etkileyici biçimde yazmış. Genç, yaşlı öğretmenler, hele öğretmenliğe hazır­lanan gençler, okuyun bu kitabı. Yolunuz aydın­lanacak; gerçekten dolu bir yaşamın ne olduğu, nasıl olması gerektiği kafanızda belirginleşecektir.

Bu parçada özyaşamöyküsü yazmanın güçlüğü, aşağıdakilerden hangisine bağlan­maktadır?

(ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)

A
Olayları yansıtırken, kişisel görüşleriyle gerçekler arasında denge sağlamaya
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Olayları  belirli bir meslek grubunun bakış açısıyla yansıtmaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gerçekleri  gizleyebilmek  için  duygusallığa ağırlık vermeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yalnızca tanık olunan olayları anlatarak kitabın kapsamını daraltmaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okura yol göstermeyi amaçlayarak kendini ikinci plana atmaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Hiç ummadığımız bir şiir, günü gelince bizim için söylenmiş izlenimini verir. Çünkü şiir eskimez, durur bir yerde, okurunu bekler. Bekler ve bir gün bulur onu. Dahası, en kötü, en sığ, en basit bir şi­irden bile bir gün başka bir anlam, başka bir güzellik fışkırabilir. Bu nedenle, —.

Düşüncenin akışına göre bu parçanın son cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamam­lanabilir.

(ÖSS 1999İPTAL EDİLEN)

A
iyi şiir her okuyucuda aynı duyguları, aynı çağrışımları uyandırabilmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
pek çok şiir kitabı ancak şairlerinin ölümünden sonra değer kazanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
sanat değeri taşıyan şiirler eskimiş olanlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
eleştirmenler, okuyacakları şiir kitabını seçmede okurlara yol göstermelidirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
şiir değerlendirmelerinde olumsuz ve kesin yargılardan olabildiğince kaçınmak gerekir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Bir şiirin alınyazısını önceden kestirme olanağı yoktur. Bu gerçek, "Han Duvarları" için de geçer­liydi elbette. 1924'te yazılan bu şiir, birçok yönüyle güncelliğini yitirmesine karşın günümüzde hala okunuyor, tanınıyor. Peki, hangi nedene bağlan­abilir bu? Yoksa "Han Duvarlarının da N. Ke­mal'in "Vatan Kasidesi", T. Fikret'in "Promete", M. Akif'in "Çanakkale Şehitleri" adlı şiirleri gibi gizli bir yaşama gücü mü var? Ona bu gücü kazandıran ne?

Bu parçaya göre, şiirle ilgili olarak aşağıdaki­lerden hangisi söylenebilir?

(ÖSS 1999İPTAL EDİLEN)

A
Değer kazanması zaman alır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Belirli temaları işleyenler daha çok sevilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazıldığı günlerde ünlenenler kolayca unutulmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kalıcılığını sağlayan etkenleri belirlemek güçtür.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Her biri biçim ve içerik yönünden farklı özellikler taşır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Eskilerden gelen bir edebiyatçıyı günümüz ölçüt­lerine göre değerlendirmek doğru olur mu? Günümüzde insanların edebiyat anlayışları değişip gelişmiştir. Ancak bu gelişmeyi bir zincir olarak düşünürseniz, zincirin halkaları kopuk değil, birbirine geçmiş durumdadır. Günümüz edebiyatçıları, hem dillerini geliştirmek hem de yeni biçimler oluşturmak bakımından çok şey borçludurlar eskilere. Edebiyat merdiveninin basamakları, bizden önceki edebiyatçıların birikimlerinden oluşmuştur.

Bu  parçadan  aşağıdaki yargıların   hangisi çıkarılamaz?

(ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)

A
Her çağın kendine özgü değerlendirme ölçütleri vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçılar, kendilerinden önceki sanatçılardan etkilenirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşadığı dönemde ilgi görmeyen bir edebiyatçı zamanla ün kazanabilir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Her edebiyatçı yaşadığı dönemin koşulları içinde ele alınmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öteki sanatlar gibi edebiyat da zamanla değişir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

(I) Bireysel acılarını yansıtmak için bir araç olarak görmez şiiri. (II) Kendi acılarına yer vermez şiirle­rinde. (III) Daha çok, içinde yaşadığı toplumun acılarını, sevinçlerini yansıtmak ister. (IV) İmgeleri yalındır. (V) Söyleyişinde inişler çıkışlar yoktur. (VI) Bütün şiirlerinde okuru saran bir sı­caklık vardır.

Bu parçadan, aşağıdaki cümlelerin hangisi çıkarılırsa parçanın anlamında önemli bir da­ralma olmaz?

(ÖSS 1999İPTAL EDİLEN)

A
II
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Bu sanatçı, kültürel yapısına yabancı olmadığı bir coğrafyanın insanını anlatmıştır. Bu coğrafyanın ağıtlarını, efsanelerini, türkülerini, masallarını, inançlarını kısacası düşünme biçimini çok iyi bil­mektedir. Bu yüzden romanlarında, kahramanları­na, kendi bilinçlerinin sınırı içinde bir dünya kurmuştur. Halk düşüncesinin işleyişini çok iyi yakalayan yazar, yapıtlarında efsaneleştirmeyi, Anadolu insanının kendi gerçekliği açısından ele almıştır. İşte sanatçı bu nedenle benzersiz kala­bilmiştir,

Bu parçada sözü edilen sanatçının başarısının temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturmak­tadır?

(ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)

A
Halkı, toplumun kültür değerlerinin bir ürünü olarak ele alması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Birlikte yaşadığı insanları anlatmanın daha kolay olacağını fark etmiş olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Her bölgenin kültürel yapısının kendine özgü nitelikler taşıdığının bilincinde olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anlattığı insanları, kültürel birikim ve düşünce açısından iyi tanıması
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kahramanlarının, çevreleriyle olan ilişkilerinden çok, kişilik özelliklerine önem vermesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Yazar, öyküsüne kahraman olarak seçtiği kişinin yalnızlığını ve çevresindekilerle iletişim kura­mayışını yansıtmak istiyor. Bunun da ötesinde, onun, insana özgü sıcaklıktan yoksun, insanları sevmeyen ve çıkarcı bir genç olduğunu vurgu­luyor.

Bu parçada sözü edilen öykü kahramanıyla, aşağıdakilerin hangisinde betimlenen kişi ara­sında bir benzerlik kurulabilir?

(ÖSS 1999İPTAL EDİLEN)

A
Köyün yaşlılarına göre, konuşkan, kendine güvenen; ama başına buyruk bir gençti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eline çok az para geçmesine karşın en ağır işlerde özveriyle çalışır, başka bir yerde çalışmayı düşünmezdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yanında çalışanlara iş ortamında oldukça ölçülü davranıyor, iş dışında ise onları arkadaş gibi görüyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsanlardan çok doğaya yakın, tüm canlılara karşı sınırsız bir sevgi duyan, kendine özgü biriydi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kendine yarar sağlamayan bu insanların arasında bulunmak, onlarla konuşmak istemiyor, onlara karşı hiçbir olumlu duygu beslemiyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.