Paragraf – 51 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 51 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 51 (çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mersiye, ister Sultan Süleyman'a, ister Süleyman Efendi'ye söylenmiş olsun, sanat açısından aynıdır. Şiirde asıl olan, şairin duyuşu ve bu duyuşunu başka türlü söylenmesine imkan vermeyecek biçimde sözcüklerle dile getirerek bir şiir iklimi yaratmasıdır.

Bu parçada vurgulanan düşünceyi en iyi yan­sıtan yargı aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1994)

A
Şiirde önemli olan şairin neyi söylediği değil nasıl söylediğidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Gerçek şair, şiirine olaylarla birlikte duygularını da katabilen kişidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Önemli, önemsiz her olay, her kişi, şiir konusu olabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mersiye herkes için, her şair tarafından söylenebilen bir şiir türüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gerçek şair şiire yeni biçimler, yeni sözcükler getiren kişidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Yabancı dilde yazılmış romanları özgün biçimleriyle okumak istiyordum. Ama yabancı dil bilmi­yordum ve öğrenmek için de gerekli olanaklardan yoksundum. Bu nedenle romanları, sözlüklere baka baka okumaya çalıştım. Başlangıçta okuduklarımı anlamadım, birçok yanlış yaptım ama yılmadım. Sonunda yabancı dille yazılmış bir romanı sözlüksüz okuyabilir duruma geldim.

Bu parçada anlatılanlar, aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir?

(ÖSS 1994)

A
Bir amaca ulaşmak için, karşılaşılacak güçlük¬leri göze almak ve onları yenmek gerekir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bir konuda, kendi yararını düşünen kişiler amaçlarına daha kolay ulaşırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kendilerine güvenen kişiler, başkalarının yaptıkları işi beğenmez, onu kendileri yapmaya çalışırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bazı işleri ancak yetenekli, cesaretli, güçlü kuvvetli kişiler başarabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaptıkları iş belirli bir zamanla sınırlandırılmamış kişiler, daha başarılı olurlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Kemeraltı şimdi olduğu gibi o zamanlar da kentin canlı, hareketli merkezlerinden biriydi. Ancak bu­günkü gibi değildi. Denizin hemen kıyıcığından başlardı. Küçük bir meydan... Ortasında süslü, narin yapısıyla saat kulesi.,. Yanı başında soylu­luğunu çinilerinden alan minik cami... Gerisinde hükümet konağı.., Ve sağına düşmüş Sarkışla... Şimdi bunların çoğu yok. Saat kulesi ve cami, yerinden edilip başka bir yere taşınmış gibi.

Bu parçada, Kemeraltı'yla ilgili olarak asıl an­latılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1994)

A
Yapılarının bakımsızlığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Doğal güzellikleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eski görünümü
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Mimari özellikleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tarihsel değeri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Karagöz oyunu, Osmanlı-Türk toplumunun, yüzyıllarca yaşamış sanat dallarından biridir. Tanzimat ^ tan bu yana, özellikle Cumhuriyet döne­minde yerini, Batıdan gelen sinema ve tiyatroya bırakmıştır. Bu sanat dalı, bugün bize çok uzak ve yabancı gelen İslam uygarlığı döneminde, halkın dilini, inançlarını, geleneklerini, zanaat­larını, siyasal ve toplumsal olaylar karşısındaki düşünsel ve ruhsal durumlarını yansıtan zengin bir kaynaktır. Geçmişi tanımak ve öğrenmek isteyenler bu kaynağı değişik açılardan değerlendirebilirler,

Bu parçada, Karagöz'le ilgili olarak aşağıdaki­lerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 1994)

A
Farklı yönlerden incelenmeye uygun bir kapsamı bulunduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Güldürü öğelerinden yararlanarak oluşturulduğuna
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Günümüzde yerini başka sanat dallarının aldığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Toplumsal yaşamı yansıtan uzun bir geçmişi olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Eski dönemler hakkında bilgi verdiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Ressamlarımızın çoğu, resimden başka bir şey düşünmez. Gerçi bunların büyük bir çoğunluğu edebiyatçılarla dosttur ama edebiyatın hiçbir dalıyla doğrudan ilgilenmezler. Bazıları edebiyat yapıtlarını okumazlar bile; onlara göre resmin dışında bir sanat yoktur, Bu yüzden bu ressamımızın roman yazması şaşırttı beni. Doğrusu kitabın sayfalarını karıştırırken istek­sizdim ve: "Bir ressam ne yazabilir ki?" diye düşündüm. Ama kitabı okumaya başlayınca bu düşünce yerini bir sevince, heyecana, hayranlığa bıraktı. Yetenekli bir yazarın usta işi romanıyla karşı karşıyaydım.

Bu parçadan ressamlarla ilgili olarak aşağı­dakilerden hangisi çıkarılamaz?

(ÖSS 1994)

A
Resim sanatını öteki sanat dallarından üstün görürler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanat değeri taşıyan yapıtlar da yazabilirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Genellikle, ilgi alanları kendi sanatlarıyla sınırlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Edebiyatçılarla arkadaşlık edenler vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Duyguların anlatımında, resimden başka yollara da başvururlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

(I) Kimi romancılar iç monolog yöntemini iyi bir biçimde kullanmıyorlar. (II) Kişilerin ruhsal ve fizik­sel özellikleri arasında bir bütünlük kurulmuyor. (III)    Bu yüzden kişilerin içlerinden geçen düşünceleri, okuyucu kolayca seçip ayıramıyor. (IV) Oysa iç monolog tekniği romancıdan büyük bir ustalık ister. (V) Romancının, iç monologla yüz yüze konuşmalar arasındaki ayrımı görmesini, tanımasını gerektirir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

(ÖSS 1994)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Şiirde erişilmez bir yerimin olduğuna inanıyorum. Öyle ki bugüne kadar yazılmış en güzel şiirlerden birinin tek bir dizesi için bile:" Ah, şunu keşke ben yazsaydım!" dediğim olmamıştır.

Şair bu sözleriyle neyi anlatmak istemektedir?

(ÖSS 1994)

A
Şiirde daha iyiyi, daha güzeli bulmanın güç olduğunu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kendine özgü bir şiir tekniği geliştirdiğini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiirlerini oluşturmada güçlük çekmediğini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kendisinden daha büyük bir şairin olmadığını
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Eskimeyen, klasik şiirler yazdığını
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

(I) Karikatüristler, karikatürlerinin yalnız gazete ve dergi sayfalarında yer almasından yakınıyorlar. (II) Bu yüzden en iyi karikatürlerinin bile zamanla unutulun gittiğini söylüyorlar. (III) Gazete ve dergilerde yer alan karikatürlerin güncel konuları içermesi gerektiğini düşünüyorlar. (IV) Karikatürlerinin, gazete ve dergi sayfalarından evlerin, ga­lerilerin duvarlarına çıkmasını, kitaplarda toplanmasını istiyorlar. (V) Ancak bu yolla ad­larının unutulmayacağına, yaşayacaklarına İnanıyorlar.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

(ÖSS 1994)  

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Türk edebiyat tarihi akımların değil, bireylerin ta­rihidir. Bu yüzden, şair olarak bir akımın içinde yer almak ya da dışında kalmak bence önemli değildir. Çünkü kötü bir şairin bir akıma katılarak "İyileştiğini hiç görmedim. Kuşkusuz bunun tersi de geçerli. Şunu da ekleyeyim: İyi bir şairin, bir akıma katılmaya hiç ihtiyacı yoktur.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakiler­den hangisidir?

(ÖSS 1994)

A
Şairin başarısı yalnızca kendi niteliklerine bağlıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Türk edebiyat tarihi, bir bütünlük göstermez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Edebiyatta bir akıma katılmak, şairi olumsuz yönde etkiler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Başarılı şairler bir akım içinde yer almaktan kaçınırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Türk edebiyatında akımların birbirini etkilediği söylenemez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Çalışkanlığı, titizliği, üretkenliğiyle her zaman takdir edilmiştir. Kuşkusuz altmış yedi yaşında yetmiş yapıt veren birisi için bu övgüler fazla değildir. Türkçe'yi seven, onu iyi kullanan, an­laşılır biçimde yazan güçlü bir yazar ve iyi bir çe­virmendi. Edebiyatımıza katkısı olacağını düşündüğü kitapları araştırmış, çevirip dilimize kazandırmıştır. Pek çok yazarımız hakkında hazırladığı biyografik araştırma ve deneme kita­pları, edebiyatçılara, edebiyata ilgi duyanlara ve öğrencilere ders kitabı olacak niteliktedir.

Bu parçada, sözü edilen kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖSS 1994)

A
İşinde çok dikkatli ve özenli olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çok sayıda eser verdiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dili başarılı bir biçimde kullandığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eserlerinin çoğunu, gençliğinde oluşturduğuna
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Öğretici nitelikte eserler hazırladığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.