Paragraf – 50 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 50 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 50 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"Ayrıntıları atıyorum, konuyu yalınlaştırmaya çalışıyorum. Bence resimle fotoğrafın ayrım nok­tası burası." diyen ressamın görüşüne katıl­mayan bir kişi, aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir?(ÖSS 1982)

A
Gerekli olanı alacak, gereksizi atacaksınız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu durum, her sanat dalında böyledir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ancak, çoğu kez yaşantının sıcaklığını onlar verirler.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
İlginç bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sözlerinizle resimleriniz arasında bir uyum göremedim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

"Şiirlerinde gereksiz sözcüklerden olabildiğince kaçınıyor. Sıfatlar, benzetmeler için de böyle bu. Okuyucuyu birtakım soyut, düğümlü sözcüklerle yorduğu da söylenemez. Öğretici bir hava taşı­mamalarına karşın, yine de bu şiirlerde bir eksiklik var: Başka şiirleri anımsatıyor; bunları daha önce okumuş gibi bir duyguya kapılıyorsunuz." diyen bir eleştirmenin sözünü ettiği şiirlerde bul­duğu eksiklik nedir?(ÖSS 1982)

A
Yalınlık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İçtenlik  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yoğunluk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Özgünlük    
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Açıklık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"Sanatın, sanat tarihiyle bütün okullara girmesi, resimlerle evleri süslemesi, heykellerle ve güzel binalarla kentleri zenginleştirmesi kadar yaşam bakımından önemli şey pek az bulunur. Sağlam zevk, bu koşullar altında oluşur."

Bu parçada yazarın söylemek istediğini en çok destekleyen cümle aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1982)

A
Yaşanılan ortam, sanat eğitiminde önemli bir etkendir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Zevklerdeki birlik, ulusal birliği güçlendirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanat, insanları birbirine yaklaştıran güçlü bir araçtır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sağlam sanat zevki, sanat tarihi okunmadan edinilemez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ulusların ortak özellikleri, onların sanat anlayışlarına da yansır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

"Ben öykülerimde düşsel ve duygusal öğelere yer vermekten özellikle kaçınırım." diyen bir yazar, öykülerini oluştururken aşağıdakilerden hangisine özen gösterir?

(ÖSS 1982)

A
Olağanüstü durumları yansıtmaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Renkli ve şiirsel bir dil kullanmaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tek yönlü karakterler çizmeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Okurlarını yaşananın dışına çıkarmaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Olabilir izlenimini yaratmaya
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

"O mu? Sandığın gibi değildir. Karda gezip izini belli etmez. Ne kadar yakın olmaya çalışırsan çalış, yine de onun nelerle uğraştığını, ne işler çe­virdiğini anlayamazsın."

Kendisinden böyle söz edilen bir kimseyi nite­lendirmek için kullanılabilecek en uygun söz aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1982)

A
İşine ve çıkarına düşkün olan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İçinden pazarlıklı olan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ağzını sıkı tutan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Saman altından su yürüten
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

"Sanatçılardan çoğu ilgisizlikten değil, anlaşılma­maktan yakınır. Anlaşılmak ise, bu durumda beğenilmekten başka bir şey değildir. İleri gitmiş ülkelerdeki sanatçıların yalnız paraca değil, saygı görme yönünden de kavuştukları üstün duruma imrenenlerin unutmamaları gerekir ki halk hiçbir zaman, hiçbir yerde gökten anlayışla inmemiş, yetişmiş, yetiştirilmiştir."

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 1982)

A
Uygar toplumlarda halk, sanatçıları anlar ve onlara büyük saygı gösterir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir sanatçı için anlaşılmak, beğenilmek demektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanatçılar için, halktan ilgi görmek, beğenilmek anlamına gelir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Beğenilmek isteyen sanatçı, halkın beğenisine seslenmeyi görevi saymalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halkı, sanattan anlar hale getirmek sanatçının görevidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

"İnsanımızın doğaya ilgisi, yazınımızda doğa duy­gusunun yeri üzerine bir sav vardır. Bir yandan İs­tanbul'un görünüşü, öte yandan ince beğenili okur yazar kuşağının gezi yerlerine düşkünlüğü bu savı yalanlar. Buna Sultanların, bir döneme adını koydurtacak denli lale bahçelerine olan tutkularıyla birlikte Nedim'in şiirlerini de ekleyebiliriz."

Bu parçada yazarın, yalanlandığını söylediği sav aşağıdakilerden hangisi olabilir?

(ÖSS 1982)

A
Türklerin doğa sevgisi öteden beri bilinmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Türk yazınında doğa duygusu, canlı doğa betimlemeleri bir yeniliktir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Türk yazınında doğa duygusunun yeni olduğunu belirtme, aykırı bir düşünce sayılabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türk yazınında doğa duygusunun bulunmadığını söyleme, halk şiiriyle de çelişir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Doğadan seçilen öğeler, Divan ve Halk şiirinin benzetmelerinde kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Masalları, yalnızca bir hareket noktası, bir atlama, tahtası olarak alıp onun geleneklerine tutsak ol­madan, onu taklit etmeden, çağımıza getirerek yepyeni yapıtlar yaratma yolunu, çağdaş yazarın, halk masalından en olumlu yararlanma yolu sayarım."

Aşağıdaki yargılardan hangisi, bu parçada sa­vunulan görüşe uymaz?

(ÖSS 1982)

A
Masal geleneğinden yararlanma, salt içerik ve konuyla sınırlı değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Masallardan yararlanmak isteyen çağdaş yazar, onların dil ve anlatım özelliklerine bağlı kalmalıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Günümüzün yazarı, masalı duyguda ve düşüncede aşarak konuya tam bir özgürlükle yaklaşabilmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazardan beklenen davranış, masala çağdaş bir yorum getirmektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Masallar, yeni düşünce ve duygulan anlatmada sanatçıya zengin kaynaklar olarak hizmet edebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

"Anılarımı yazarken romanlarımı şöyle bir karıştırdım, dil bakımından eskimiş parçalar çok mu diye baktım. Kimi yerlerine gülmemek elde değildi. Örneğin 'fevk-i serinde' demişim. Şuna 'başının üstünde' deseydim sanki sanatçılığım­dan, yazarlığımdan ne eksilirdi?"

Bu sözleri söyleyen bir yazarın davranışı, aşa­ğıdakilerden hangisine bir örnektir?

(ÖSS 1982)

A
Kendisini alaya almaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Özeleştiri yapmaya
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Anılarına sığınmaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anlatımını kötülemeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yeniliğe düşkünlük göstermeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.