Paragraf – 48 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 48 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 48 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"Bir köylü kadın, bir danayı doğar doğmaz ku­cağına alıp sevmiş, sonra da bunu adet edinmiş, her gün danayı kucağına alır taşırmış; nihayet buna o kadar alışmış ki, dana büyüyüp koskoca öküz olduğu zaman, onu yine kucağında taşıya­bilmiş."

Bu öykücük hangi ana düşünceyi vermek için uydurulmuş olabilir?

(ÜSS 1978)

A
Doğa ile uğraşmak, insana büyük bir güç kazandırır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gönülden sevmenin yaptıramayacağı bir şey yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hayvanları sevmek, onlara bakmak insanı çok güçlendirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Alışkanlık, insan yaşamında çok güçlü bir etkendir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Hayvanlar -öküz bile olsa- kendilerine bakanlara karşı uysaldır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

"Arı, on binlerce yıldır aynı işi en kusursuz bi­çimde yapar: Düzgün, geometrik ölçülerle pe­teğini örer ve topladığı bin bir çiçek tozundan, bir kimya laboratuvarının imbiklerinden daha üstün biçimde balını süzer. Oysa insanoğlu, uğraştığı on binlerce İşi binlerce yıldır giderek geliştirmekte ve hala en kusursuza ulaşmaya çalışmaktadır, işte insan budur."

Yukarıdaki parçada vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

(ÜSS 1978)

A
Arı işini en kusursuz biçimde yapmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Arı on binlerce yıldır aynı işi, insansa binlerce yıldır on binlerce işi yapmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Arının yaptığı iş insanınkinden daha kusursuzdur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsanın hayvanlardan ayrılan yönü, işini sürekli geliştirmesidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İnsan hala en kusursuza ulaşamamıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Doğa, her yanlış hareketimizde, bize uygun bir dille uyarıda bulunur. Aldırmazsak buyruklarını şiddetlendirir... Yine aldırmazsak çarpar.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi dil ve dü­şünce bağlantısı yönünden yukarıdaki para­grafın devamı olabilir?

(ÜSS 1977)

A
Hatta doğa, her zaman insanın zararına çalışır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ama doğanın  değişmez,  kör ve acımasız yasaları vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çünkü doğanın yasaları insanlarınkinden daha katıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
O halde doğa, yasalarına boyun eğenlere bile acımasızca davranır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öyle ise doğa, yenme ve yenilme üzerine kurulmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Hırsızlığın çirkinliği çalınan şeye göre değişmez; Ha altın çalmışsın, ha bir iğne. "İğne çaldı ama altın çalmak aklına bile gelmez." diyenlere benim diyeceğim şudur: İğneyi çaldıktan sonra niçin al­tını da çalmasın?

Bu parçada vurgulanmak İstenen düşünce, aşağıdakilerden hangisidir?

(ÜSS 1978)

A
Suçun niteliği kadar niceliği de önemlidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Asıl önemli olan suçun kendisidir, büyüklüğü ya da küçüklüğü değil.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Hırsızlık, göz yumulamayacak çirkin bir davranıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Değersiz bir şeyi çalanla değerli bir şeyi çalan bir tutulamaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Altın çalmayacaksa, iğne çalmak suç sayılmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

"Her yönüyle değişik bir kişiliği vardı. Arkadaş­larına benzemiyordu. Onların katıla katıla güldüğü şeyleri anlamsız, kaba ve çirkin bulu­yordu. En küçük şeyleri bile büyütüyordu. Zengin bir düş dünyası vardı. Kendi içine kendi düşlerine gömülmekten hoşlanıyordu."

Aşağıdaki niteliklerden hangisi bu parçada an­latılan kişilikle bağdaşmaz?

(ÜSS 1979)

A
romantik      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
coşkulu          
İpucu:
TEBRİKLER!
C
içli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
alıngan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
incelikli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"Ben söze değil, yazıya inanırım. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Yazılı olan her şey doğrudur bence. Sen benim gibi değilsin. Gerektiğinde kitaplara bile kuşkuyla bakıyorsun. Sorularla düşünmeyi alışkanlık haline getirmişsin.

Bu parçaya göre, kendisine söz söylenen kişiyi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendire­biliriz?

(ÜSS 1979)

A
Kitaplara düşkün olan.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazıya değil söze inanan.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eleştirici bir tutumu olan.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Her şeyden kuşkulanan.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kendine çok güvenen.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Dikiş dikerken makaradan koparılan iplik, kulacı aşıyorsa uzun sayılır. Ama bu uzun, kuyudan su çekmek için gereken 20 metre ipe göre kısadır. 20 metre ipe uzun denilir de iki kent arasındaki 2 kilometrelik yol kısa görülür."

Yukarıdaki paragrafta "uzun" kavramıyla İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi belirtilmek is­tenmiştir?

(ÜSS 1979)

A
"uzun" bir nesnenin kesin değil, göreceli (izafi) değerini bildiren bir niteleyicidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"uzun" kavramı kişiden kişiye değişen değerleri gösterir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
"uzun" kavramı sayıya dönüştürüldüğünde birtakım yanlışlıklara yol açılmış olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dikiş ipliğinin uzunluğu kuyu ipininkinden daha kısadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
20 kilometrelik yola "uzun" demek 20 metrelik ipe "uzun" demekten daha doğrudur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Batı uygarlığı, fabrikalar uygarlığı demek değildir, Eğer Batılılar, dünya döner mi dönmez mi tartış­masını küfür sayan kilise yobazlığı baskısından kurtulmasaydı, ne buharı, ne elektriği, ne de makineyi bulmak olanağı vardı."

Bu parçaya göre, aşağıdaki yargılardan han­gisi doğrudur?

(ÜSS 1978)

A
Batı uygarlığının fabrikalarla ilgisi yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dünyanın dönüp dönmediği tartışması Batı uygarlığına yön vermiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Batılılar, dünyanın döndüğünü bildikleri için uygardırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Batı uygarlığında buharın (vb.) bulunuşu etkili olmamıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Batı uygarlığının kökeninde düşünce özgürlüğü yatar.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

"— Divan şiirinin ilk şairlerinden olan Dehhani ile son şairlerinden olan Leyla Hanım'dan birer beyit alıp karşılaştırınız. Aralarında yedi yüzyıl bulun­duğu halde ne biçim ne de içerik bakımlarından hiçbir ayrılık görmeyeceksiniz. Halbuki sanat dünyası da tıpkı ilim dünyası gibi, devamlı bir iler­leyiş yolundadır. Sanatçı, kendisinden önceki son sanatçının kurduğu binaya bir tuğla daha koya-bilen bir adamdır. Bu ölçüt, sadece iki ayrı sanatçı için değil, bir sanatçının eserleri için de geçerlidir."

Yukarıdaki paragrafın giriş tümcesi (cümlesi) aşağıdakilerden hangisi olabilir?

(ÜSS 1979)

A
Divan edebiyatının en büyük kusuru, yüzyıllarca aynı biçimler içinde, aynı temalarla yetinmiş olmasıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bizde şiire gereken önem verilmediği için divan şiiri yedi yüzyıl içinde hiç gelişmemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Divan edebiyatında, büyük güçlü bir sanatçı yetişmemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Divan şiirinin başında ve sonunda iki büyük temsilcisi vardır: Dehhani, Leyla Hanım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Divan şiiri, yedi yüzyıl özelliğini yitirmemiş güçlü bir akım olmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Bir kızılderili oymağında yalnızca meyve, sebze; ve balık yenirmiş. Bir yıl kıtlık olmuş. Derelerdeki balıklar ölmüş, sebze ve meyveler kurumuş. Oy­makta ölen ölene. Fakat dağlarda yaban geyikleri çokmuş. Ne ki dinlerince balık dışında et yemek günahmış, Oymağın yöneticileri geyik etinin yenebileceğini, bunun günah olmadığını söylemişlerse de kandıramamışlar kimseyi. Yö­neticiler, düşünmüşler taşınmışlar; tutmuş yaban geyiğine dağbalığı anlamında bir ad takmışlar. Bundan sonra da yaban geyiklerini yemeğe başlamış halk.

Bu parçada anlatılan olaya bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilirsiniz?

(ÜSS 1977)

A
Toplumların yaşayış biçimlerinin değişmesiyle dilin işleyiş düzeni de değişir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halkın sağlıklı yaşaması, yöneticilerin dili güzel ve etkili bir biçimde kullanmasına bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sözcüklere verilen değişik anlamlar yüzünden toplumda türlü anlaşmazlıklar doğar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir biçimde yürümesi dilin değişik anlamlı sözcükleri içermesine bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dilin sözcükleri ile toplumun değer yargıları ve davranışları arasında güçlü bir etkileşim vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.