Paragraf – 47 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 47 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 47 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yalnız kendisinden önceki edebiyattan değil, çağ­daş edebiyattan, çağdaş kültürden de kopuk yazarlarımızın çoğu. Okumak neden yalnızca okurların işi olsun? Yazarlar da okumak zorunda. Tarihten felsefeye, toplumbilimden ruhbilime değin çağdaş düşünceyi izlemek zorunda. Yal­nızca kendi yazdıklarını değil, başkalarının yazdıklarını da... Çünkü dünyayı ve insanı kavra­mak bu yolla olanaklıdır ancak, gözlem yetmiyor artık, gözleneni derinlemesine irdelemek gerekiyor,

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yazarlara yöneltilen bir eleştiri değildir?

(ÖSS 1990)

A
Eski ve yeni edebiyatı yeterince bilmiyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İnsanı ve insan ilişkilerini konu alan bilimlere yeterince ilgi duymuyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ele aldıkları konuları ayrıntılı olarak inceleyip araştırmıyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sahip olunan kültürel birikimi değerlendirmiyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yapıtlarında duygusal konuların dışına çıkmıyorlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Hukuk fakültesini bitirdim. İki yıl avukatlık yaptım, Ama gönlüm hep edebiyattan yanaydı. Gençli­ğimde babamın kitaplığında bulduğum kitapları okur, onlardan tat alırdım. Yedi yıl bir yabancı okulda okuduğum için Divan edebiyatı ile yakın bir ilişkim olmadı. Halk edebiyatını ise üniversite öğreniminden sonra tanıyabildim Hukuk fakülte­sinde okurken Yücel Dergisini çıkaran gençlerle tanıştım; dergiye çevirmen olarak girdim. Giriş o giriş.

Bu parçada konuşan kişi, kendisiyle ilgili ola­rak aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

(ÖYS 1996)

A
Kitap okumaktan hoşlandığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir dergide çalışmış olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Edebiyat öğrenimi görmediği için üzüldüğüne
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Öğrenim gördüğü alanda bir süre çalıştığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Edebiyata karşı özel bir ilgi duyduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Öylesine heyecanlıyım ki... Bunca yıl sonra, bah­çeyi geçip okula giremeyeceğim sanki. Garip bir tutukluk... Ayaklarım tutulu veriyor. Yürüyemeyeceğim. Büyüyor bahçe, genişliyor, yayılıyor, de­rinleşiyor; çocukluğumdaki gibi uçsuz bucaksız görünmeye başlıyor. Orada kendimi top oynar­ken, güreşirken, dövüşürken görüyorum, Sınıfımı geçmişim, seviniyorum, ipimde ancak çocuklukta duyulabilecek bir sevinç patlaması var.

Böyle konuşan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

(ÖYS 1996)

A
Çocukluk yılları, kişiliğini derinden etkilemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çocukken açığa vuramadığı duyguları canlanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bahçe içindeki eski okulunu görünce çocukluğunu anımsamıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Okuduğu okulla ilgili bir takım karamsar düşüncelerini dile getirmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çocukluğunda yaşadıklarından tedirginlik duymaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Uzun süredir edebiyat alanında ödül verilen yarış­maların seçici kurullarında görev almıyorum. Bunun en önemli nedeni, yarışmaya katılan yapıt­ların düzeyindeki düşüklüktür, Sayıları bazen iki yüze ulaşan yarışmacıların ürünlerini tek tek oku­mam, yapıtlarla ilgili notlar düşmem akıl işi mi? Ortalama düzeyi aşan bir yapıta rastlasam elbette değer bu zahmete. Ne yazık ki yarışmaya gelen yapıtların çoğu edebi değer taşımıyor. Anlatımı düzgün, Türkçesi aksamayan her iyi niyetli yurt­taşı yazar saysam, mesleğime duyduğum saygı ne olacak.

Yazar bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

(ÖYS 1996)

A
Kendini öteki yazarlardan üstün gördüğünü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Edebiyat ödüllerinin yararına inanmadığını
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yarışmaya katılan yapıtların çoğunu yetersiz bulduğunu
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Sanat değeri düşük yapıtlara ödül verilmesini eleştirdiğini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Seçici  kurulların  çalışma biçiminden yakındığını
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

(I) Sözcükler birtakım işaretlerdir. (II) İnsan bu işaretlerle düşünür. (III) Düşünürken nesnelerin yerine işaretleri yani sözcükleri koyar. (IV) Bir in­sanın söz dağarcığının zenginliği, ancak başkalarının söz dağarcığıyla karşılaştırıldığında ortaya çıkar. (V) Bu, zihnin işlemesini kolaylaştırır ve çabuklaştırır. (VI) Sözcükler ne kadar kullanışlı ve açık olursa zihin o kadar iyi işler.

Bu    parçada    numaralanmış    cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

(ÖSS 1991)

A
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Tanzimat edebiyatı sanatçılarının ne yaptıkların­dan çok, ne yapmak istedikleri önemlidir. Halk için yazmaya çalışmışlardır; ama halk kökenli değillerdir. Bir yandan Divan edebiyatının estetik anlayışından zevk alır, öte yandan Batı edebiya­tının ürünlerine yönelirler. Yetiştikleri ortam gereği eskiden kopamazlar; ama onu sürekli eleştirirler. Şiirlerinde aynı konuları eski biçimde işlerler.

Bu parçanın bütününde Tanzimat edebiyatı sanatçıları hangi açıdan eleştirilmektedir?

(ÖYS 1996)

A
Halkı gereği gibi tanımamaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Düşünceleri ile eylemlerinin birbirini tutmaması
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Eski anlatım biçimlerini sürdürmeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Belirli konu kalıplarının dışına çıkmamaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Divan edebiyatına tutkun olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Bir romancı, şair gibi değildir, Şairin en güçlü ve verimli çağı gençlik dönemidir. Şair yaşlandıkça hızını kaybeder. Romancı en iyi yazısını yazmak için çok görmek, insan ve toplum hakkındaki gö­rüşlerini genişletmek, okumak ve tekniğini ilerlet­mek zorundadır. Bunun için de tabii yılların deneyimi gereklidir. Oysa şair için böyle bir şey söz konusu değildir.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakiler­den hangisidir?

(ÖYS 1996)

A
Şair ve romancı için yaşın farklı açılardan önem taşıdığı
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Şair olmak için farklı bir kişiliğe sahip olmak gerektiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Roman yazmanın, şiir yazmaktan daha zor olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şair ile romancının bakış açılarının birbirinden farklı olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiir yazmadan roman yazılamayacağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

 Bu soru, birçok yazara sorulmuştur. Soruyu yanıt­layanlar arasında, "Kendim için yazıyorum." diyenler de vardır. Eğer bu tür bir yanıtı benimse­miş olsaydım okurlarımı kendimle bütünleştirir­dim; yani, "Onlar demek, ben demek." derdim. Oysa ben, beni anlamak için özel bir çaba göste­recek olanlara sesleniyorum.

Bu  sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?

(ÖYS 1996)

A
Okurlarınızın  görüşlerini  değerlendirmeyi doğru buluyor musunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Okurlarınızın, "sizin gibi düşünenlerden oluştuğu" görüşüne nasıl vardınız?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Niçin kendinizi okurun beklentilerine bağımlı hissediyorsunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yapıtlarınızla ilgili tepkilerine göre, okurlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yapıtlarınızı oluştururken hangi tür okuru hedefliyorsunuz?
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Bu sanatçının önemli bir yanı, beğenisinin geliş­mişliğidir. Daha ilk okuyuşta şiir olanla şiir olma­yanı kolayca birbirinden ayırır. Bunu uzun uzun çözümlemelere girmeden, açık bir biçimde belirtir. Yalnız günümüzdeki şiirleri değil, dünden bugüne kalan, herkesçe değerli bilinen, çok ünlü şiirleri de değerlendirir. Böylece onların yeni bir biçimde kavranmasını sağlar.

Bu parçada, kendisinden söz edilen yazarla il­gili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulan­maktadır?

(ÖYS 1996)

A
Bir şiirin başarılı olup olmadığını hemen anladığı
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Şiirleri değerlendirmede nesnel ölçütlere başvurduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiiri, bütün yönleriyle ele aldığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiiri, tarihsel gelişimi içinde ele aldığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiir zevkini yaymaya ve geliştirmeye çalıştığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Başkalarının yazdıklarına hiç benzemeyen şeyler yazdıklarını iddia edenler, yaşamlarında ilk kez bir şeyler üretmenin coşkusu içinde, kendi ürünlerine hayran kalırlar. Gülünç sayılacak kusurlarını bile birer üstünlük olarak değerlendirirler. Hiç kuşku yok, yaratım biraz coşku işidir. Bu coşkuyu an­layışla karşılamak gerekir. Ama bu coşku za­manla benmerkezciliği de aşarak başkalarını yadsımaya, kendini başkalarından ayrı tutmaya bile varabilir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

(ÖYS 1996)

A
Yazmaya yeni başlayanların, kendi ürünlerini her şeyin üstünde tutmalarından
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Genç yazarları  yaratıcılığa götüren gücün yazma isteği olduğundan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Genç yazarları uyarma ve eğitmenin gerekliliğinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kişinin kendine duyduğu hayranlığın üretkenliğini etkileyeceğinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Herkesten ayrı olma isteğinin getirdiği güçlüklerden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.