Röportaj,Röportaj Nedir,Röportaj Türü,Röportaj Hakkında Kısa Bilgi,Röportaj Yazarları,Röportajın Özellikleri

 RÖPORTAJ

Bir doğrunun, bir gerçeğin; araştırmanın, inceleme, gezip görme ya da soruşturma yoluyla yansıtıldığı ya­zı türüdür. Dergi ve gazete yazısıdır.

Röportaj çok yönlü, çok boyutlu bir yazı niteliği taşır. Öyküsel bir anlatımdan yararlanılır. Röportajda okuyu­cu yaşamın içine çekilir, röportajın yansıttığı doğrular­la, gerçeklerle yüz yüze getirilir. Yazar, anlattıklarına okurlarını inandırmak için kişi, eşya, eser ya da yer ile ilgili yaptığı incelemeleri fotoğraflarla süsler. Röportaj yazarı, önce konuyu iyice öğrenir, konuyla ilgili gerek­li incelemeler yapar, belgeler toplar ve yazısında bun­lardan yararlanır. Yazının sonuna kendi izlenimlerini ve düşüncelerini de ekler. Bu yüzden röportajda öznellik hâkimdir.

Olaylar, birinci tekil kişi ağzından anlatılır.

Okuru yaşamla, yaşamın özüyle karşı karşıya getirme röportajların belirleyici bir niteliğidir. Bu yönüyle röpor­taj ne bir roman, ne bir öykü ne de bir oyundur. Gaze­teciliğin önemli bir dalıdır. Bilgiyi, haberi, gerçeği açık, yalın, çarpıcı bir dille okura ileten bir yazı türüdür.

Röportaj, gazeteciliğin ve televizyonculuğun gelişme­si ile ortaya çıkmıştır. Gazetecilerin yoğun olarak yarar­landığı bir türdür.

Dünya edebiyatında; Jack London, Hemingway röpor­taj örneği vermiş sanatçılardır. Türk edebiyatında özel­likle Yaşar Kemal, röportaj türünde önemli örnekler vermiştir. Ayrıca Fikret Otyam, Mete Akyol, Dursun Ak­çam da röportaj örneği vermiş yazarlardır.