Sehi Bey Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Sehi Bey Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Özelikle 15. ve 16. yüzyıl şairleri hakkında güvenilir bilgi ver­miş, kesin yargılara gitmeden duyduklarını ve gördüklerini yazmıştır.

Yalın ve doğal üslubuyla kendinden sonrakilere örnek ol­muştur.

Türkçede Ali Şir Nevai‘den sonra ikinci Osmanlı Türkçesi sahasında ilk tezkirenin örneğidir.

Eserleri

Heşt – Behişt (Sekiz Cennet)