Sinan Paşa Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Sinan Paşa Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

İstanbul’un ilk kadısı Hızır beyin oğludur.

Nasreddin   Hoca’nın   so­yundan gelir.

Sanatlı   nesrin  kurucusu sayılır.

Sözü   uzatma   hatasına düşmez.

Anlatımda bol seci ve aliterasyonlar vardır.

Eserleri

Tazarrûnâme

Sanatlı Türk nesrinin ilk büyük örneğidir.

Allaha hitap ederek zengin tasavvuf kültürünü yansıtır.

Maarifnâme

İslâmî ahlâk üzerinde durulur. Bir nasihat namedir.

Tezkiretül-Evliya

Bazı evliyaların hayat ve menkıbelerini anlatır.

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.