Servet-i Fünun / Fecr-i Ati Edebiyatı – 7(Online Test Çöz)

Servet-i Fünun/Fecr-i Ati - 7(11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri)

Soru 1

"..........”, Türk edebiyatının Batılılaşması hareketin­de bir dönüm noktası olan Edebiyat-ı Cedide akımının en önemli temsilcisidir. Divan edebi­yatıyla olan bütün bağlarını koparmış, şiirlerin­de hem biçim, hem de anlam bakımından Batı edebiyatının, özellikle Fransız edebiyatında Parnasyen adı verilen şairlerin etkisi altında, gözleme dayanan, kişisel duygular yerine dışa­rıda görülenleri anlatan, biçim kusursuzluğuna önem veren şiirler yazmıştır. Bu yoldan hareket ederek, günlük hayatta rastlanan herhangi bir şeyi, mesela bir beyaz yelkeni, bir bisikleti, yer­deki ayak izlerini vb. şiir konusu olarak ele al­mıştır.

 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Tevfik Fikret            
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Namık Kemal          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Recaizade M. Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi içinde bu­lunduğu edebi topluluk yönüyle diğerlerin­den farklıdır?

A
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halit Ziya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hüseyin Cahit Yalçın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Cenap Şahabettin, Halit Ziya, Mehmet Rauf'un ortak özelliği aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Nazmı nesre yaklaştırmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Milli konulara ağırlık vermeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"Sanat, toplum içindir." ilkesini savunmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eserlerinde sade bir dil kullanmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aynı edebi topluluğa bağlı olmaları
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

            I.    Hüseyin Rahmi Gürpınar

II.    Mehmet Akif

III.   Ahmet Rasim

Yukarıda adları verilen  sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Servet-i Fünun döneminde yaşadıkları halde bu akıma bağlanmamaları
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Aynı zamanda gazete çıkarmaları, denemeler yazmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Natüralizm ve romantizm akımlarının etkisinde kalmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirlerinde aruz veznini kullanmaları, nazmı nesre yaklaştırmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hem roman hem öykü yazmaları, bu türlerin ilklerini vermeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

"........” Edebiyat-ı Cedide topluluğunun en önemli temsilcisidir. Şiirlerinde parnasizmin etkisi görü­lür. "Haluk'un Defteri, Rübab-i Şikeste" önemli eserlerinden birkaçıdır. Yine onunla aynı edebi­yat topluluğunda yer alan "......” dönemin en bü­yük romancısıdır. Romanları teknik yönden güçlüdür, roman kahramanlarını aydın kesim­den seçmiştir. "Mai ve Siyah" "Ferdi ve Şüreka­sı" önemli eserlerinden bazılarıdır.

 

Aşağıdakilerden hangileri bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilmelidir?

A
Halit Ziya - Hüseyin Cahit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hüseyin Cahit - Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tevfik Fikret - Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mehmet Rauf - Hüseyin Cahit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tevfik Fikret - Halit Ziya
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. dönem ve Servet-i Fünun sanatçılarının ortak özelli­ğidir?

A
Sanat için sanat anlayışını benimseme
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Vatan, hürriyet gibi kavramlara yer verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Klasisizm ve romantizm akımından etkilenme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tiyatro türüne özellikle önem verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sıradan insanın anlayacağı bir dil kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7
Fecr-i Ati edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Fransız edebiyatını kendilerine örnek aldılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eserlerinde aşk ve tabiat konularını işlediler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gerçeklerden uzak doğa tasvirleri yaptılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirlerinde aruz veznini kullandılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sade bir dille yazmaya özen gösterdiler.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8
İki büyük şairi Tevfik Fikret ve Cenap Şa­habettin, iki büyük roman yazarı Halit Ziya ve Mehmet Rauf olan edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fecr-i Ati                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tanzimat Edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yedi Meşaleciler      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Edebiyat-ı Cedide
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Milli Edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Fıkra, makale ve anılarıyla İstanbul insanını çok güzel bir şekilde anlatmış, Servet-i Fünun döneminde yaşadığı halde bu akıma bağlı kal­mamıştır. Aynı zamanda usta bir gazetecidir. Üslubu kıvrak, çekici ve içtendir. Gözlemleri çok kuvvetlidir. "Şehir Mektupları", "Eşkali Za­man" fıkra türünde, "Falaka Gecelerim" anı tü­ründe eserleridir.

Bu paragrafta kendisinden söz edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Cahit Yalçın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mehmet Rauf                            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fatih Rıfkı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Rasim
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Hüseyin Rahmi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Romanda; aşktan başka bir düşüncesi olma­yan, çalışmadan yaşayan, hazır yiyici, Batı hay­ranı birtakım kimselerin ve onlar aracılığıyla top­lumun bir kesimi anlatılmaktadır. Orta yaşlı dul bir adam olan Adnan Bey'in, serbest yaşantısıy­la tanınan Firdevs Hanım'ın kızı Bihter'le evleni­şiyle olaylar gelişir. Annesindeki serbestlik Fir­devs'te de kendini gösterir ve evli olmasına rağ­men, başka bir erkekle ilişkiye girer. Yanlış ilişki birkaç kişinin hayatının kararmasına yol açar.

Bu parçada tanıtılan Servet-i Fünun dönemi romanı ve bu romanın yazarı aşağıdakiler­den hangisinde doğru verilmiştir?

A
Eylül - Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gönül Hanım - Ahmet Hikmet Müftüoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Aşk-ı Memnu - Halit Ziya Uşaklıgil
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Hayal İçinde - Hüseyin Cahit Yalçın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İffet - Hüseyin Rahmi Gürpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11
Servet-i Fünun döneminde yaşadığı halde top­luluk dışında kalarak Ahmet Mithat'ın "halk için sanat" ilkesini benimsemiş, popüler romanlar yazmıştır. Ahmet Mithat'ta görülen romanın akışını kesip bilgi vermek onun romanlarında da görülür. İstanbul yaşamını gerçekçi bir üs­lupla anlatmış olan yazar bizde natüralizm akı­mının en önemli temsilcisidir. "Şık", "Gulyaba­ni", "Son Arzu" romanlarından bazılarıdır.
Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Ahmet Rasim                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Refik Halit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mehmet Emin                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hüseyin Rahmi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Halit Ziya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati edebiya­tının kuruluş amaçlarından biri değildir?
A
Dilin, edebiyatın ve bilimin gelişmesine katkı sağlamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yetenekli sanatçıları bir araya getirmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Batı edebiyatının önemli eserlerini çevirmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Okuyucunun edebiyat ve sanat konularındaki bilgilerini artırmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dilde sadeleşme hareketine önderlik etmek
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 13

1870-1927 yılları arasında yaşayan yazar, ön­celeri Servet-i Fünun üslubuyla yazmış; ancak sonraları, "arı Türkçe" ile ama yine sanatlı bir tarzda eser vermiştir. Gönül Hanım adlı romanı ve Çağlayanlar adındaki hikaye kitabıyla tanınır.

Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdaki­lerden hangisidir?

A
Hüseyin Rahmi Gürpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Rasim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Hüseyin Cahit Yalçın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cenap Şahabettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
13 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
111213
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Fecriati Topluluğunun Dağılışı

FECRİATİ TOPLULUĞUNUN DAĞILIŞI