Servet-i Fünun / Fecr-i Ati Edebiyatı – 8(Online Test Çöz)

Servet-i Fünun/Fecr-i Ati - 8(11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri)

Soru 1

"Piyale" adlı şiir kitabının ön sözünde, şiir hak­kındaki düşüncelerini "Şiir Hakkında Bazı Müla­hazalar" başlığı altında aktaran şair, şöyle der: "Şiirde anlamı aramak, bülbülü eti için öldürme­ye benzer."

 

Burada sözü edilen Fecr-i Ati şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cenap Şahabettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Celal Sahir Erozan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Haşim
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ali Canip Yöntem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin ile Ahmet Haşim'in ortak özelliği değildir?

A
Başta şiir olmak üzere birçok türde yazmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gezi yazısı kaleme almaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sembolizm akımından etkilenmeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Özellikle şiirde halk dilinden uzaklaşmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bağlı oldukları edebiyat topluluğu
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

(I) Servet-i Fünun sanatçıları "sanat için sanat" anlayışına bağlı kaldılar. (II) Parnasizm ve sembolizmin etkisinde şiirler kaleme aldılar. (III) Romanda özellikle Fransız romantik yazar­larının   etkisi   altında   yapıtlar  oluşturdular. (IV) Bu dönem sanatçıları tiyatro türüne fazla ilgi göstermedi. (V) Batılı şiirlerde kullanılan "sone ve terza-rima" gibi nazım şekillerini kullandılar.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Mallarme: "Şiir sözle müzik arasında sözden çok müziğe yakın olmalı, şiirde güzellik kapalılıkla sağlanmalı, anlam ikinci planda olmalıdır." der.

Aşağıdakilerden hangisi "Mallarme" ile aynı anlayıştadır?

A
Mehmet Akif                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Haşim
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ziya Gökalp                          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yahya Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Faruk Nafiz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerden  hangisi Ahmet Haşim'in eserleri arasında değildir?

A
Bugünün Saraylısı
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Frankfurt Seyahatnamesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gurabahane-i Laklakan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bize Göre
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Göl Saatleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"Sanat, şahsi ve muhteremdir." ilkesine bağlı kalan bu dönem sanatçıları, şiirler, söyleşiler, edebiyat eleştirileri yayımladılar, Batı edebiyatı üzerinde yazılar yazmaya başladılar. Toplum­sal sorunlarla hiç ilgilenmeyip Arapça ve Fars­ça tamlamalarla yüklü bir dil kullandılar. 1911'de Genç Kalemler dergisi çıkmaya başla­yınca topluluğun bir etkinliği kalmadı.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanıtılan edebiyat topluluğuna mensup bir sanatçı olabilir?

A
Ahmet Haşim              
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Mehmet Akif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tevfik Fikret                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cenap Şahabettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Rasim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7
Edebiyat-ı Cedide'ye tepki olarak doğmuştur. 24 Şubat 1909'da sanat anlayışlarını, amaç ve ilkelerini bir bildiriyle açıklamışlardır.
Yukarıda söz edilen edebi akım aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Fecr-i Âti Edebiyatı
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tanzimat Edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Servet-i Fünun                                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Milli Edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

1870 ile 1934 yılları arasında yaşayan sanatçı­nın asıl mesleği doktorluktur. Tevfik Fikret'ten sonra Servet-i Fünun'un en önemli şairidir. Uz­manlık için gönderildiği Paris'te tıptan çok şiirle ilgilenmiş ve Fransız sembolistleri tanımıştır. Şiirde kalemleri müzikal değerlerine göre se­çer. Şiirleri yanında düz yazıları da vardır. Bun­lar arasında Tiryaki Sözleri, Hac Yolunda, Avru­pa Mektupları ele alır.

Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdaki­lerden hangisidir?

A
Hüseyin Cahit Yalçın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cenap Şahabettin
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ali Ekrem Bolayır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüseyin Suat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Servet-i Fünun romanının ikinci büyük ismidir. Roman, hikaye ve tiyatro türünde eserler ver­miştir. Sosyal hayata pek yer vermediği eserle­rinde romantik duygular, hayaller ve psikolojik tahliller sıkça yer alır. Edebiyatımızda ilk psiko­lojik roman sayılan "Eylül" onun eseridir. Diğer eserleri arasında; Genç Kız Kalbi, Define, Kan Damlası vb. sayılabilir.

Bu parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakiler­den hangisidir?

A
Mehmet Rauf              
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Mehmet Akif Ersoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mehmet Fuat              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halit Ziya Uşaklıgil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Refik Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Refik Halit Karay'ın aşağıda sayılan eserlerin­den hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A
Bugünün Saraylısı        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sürgün
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nilgün                              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gurbet Hikayeleri
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kadınlar Tekkesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğu içinde yer almamıştır?
A
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Refik Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ali Canip Yöntem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Celal Sahir Erozan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Faruk Nafiz Çamlıbel
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

Cenap Şahabettin dil konusunda gerek kendin­den önce, gerek kendinden sonra yetişenlere karşı hep geri bir anlayışı savunmuştur; sanat hayatının ilk devrinde, sade dille yazma davası­nı tutanlara karşı yabancı sözcüklerden ve bu sözcüklerle yapılan yeni isim ve sıfat tamlama­larından yana olmuş; 1908'den sonra da, ".....”" hareketini ortaya çıkaranlarla uzun ve sert tar­tışmalara girişmiş ve dilden yabancı sözcükler­le yabancı dil kuralları atılırsa Türkçenin "fakirleşeceği"ni iddia etmiştir.

 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A
Yeni Lisan                            
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Garip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İkinci Yeni                              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Milli Edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fecr-i Ati
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Fecriati Topluluğunun Dağılışı

FECRİATİ TOPLULUĞUNUN DAĞILIŞI