Servet-i Fünun / Fecr-i Ati Edebiyatı – 9(Online Test Çöz)

Servet-i Fünun/Fecr-i Ati - 9 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri)

Soru 1

Aşağıdakilerin hangisinde, yazar-eser eş­leştirmelerinde yanlışlık yapılmıştır?

A
Ahmet Haşim - Frankfurt Seyahatnamesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cenap Şahabettin - Göl Saatleri
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Halit Ziya Uşaklıgil - Aşk-ı Memnu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mehmet Rauf - Eylül
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tevfik Fikret- Şermin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Servet-i Fünun şiirinin en önemli temsilcisidir. Servet-i Fünun devrinde romantik, lirik şiirine bireysel duyguları, doğayı, yaşanmış sahneleri katarken 1901'den sonra daha çok vatan-millet sevgisi, memleket-toplum sorunları üzerine sosyal şiirlerle didaktik-lirik plana geçti. Mezun olduğu Galatasaray Lisesi'nde öğretmen ve müdür olarak çalıştı. Aruzla yazdığı "Rübab-ı Şikeste, Haluk'un Defteri ve heceyle çocuklar için Şermin" adlı şiir kitapları vardır. Mezarı Bo­ğaziçi'nde Aşiyan Müzesi'ndedir.

 

Bu parçada sözü edilen şairimiz aşağıdaki­lerden hangisidir?

A
Cenap Şahabettin              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hüseyin Cahit Yalçın          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tevfik Fikret
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

            -    Toplum meselelerine hemen hemen hiç yer vermediler.

-    Bir "salon edebiyatı" olarak adlandırıldılar.

-    Kafiyenin kulak için olduğu görüşünü sa­vundular.

Yukarıdaki cümlelerde sözü edilen özellikle­rin tümüne birden sahip olan edebiyat döne­mi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fecr-i Âti Edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Milli Edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Divan Edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Servet-i Fünun Edebiyatı
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

            I.    Romanların konusu, İstanbul'la sınırlandı.

II.    Vatan, millet gibi birtakım kavramlar kulla­nıldı.

III.   Kulak için kafiye görüşü benimsendi.

IV.   Sanat, toplum içindir, ilkesi uygulandı.

V.   Parnasizm ve sembolizm akımının tesiriyle şiirler yazıldı.

Yukarıdakilerden hangileri Servet-i Fünun edebiyatının özelliklerinden değildir?

A
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve IV.        
İpucu:
TEBRİKLER!
C
II. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman olarak bi­linir. Konusu, yasak olarak yaşanan bir aşktır. Romanın şahıs kadrosu son derece dardır, öz­günlüğü psikolojik tahlillerin başarıyla yapılma­sından kaynaklanır.

Yukarıda sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Rauf - Son Emel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halit Ziya - Aşk-ı Memnu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hüseyin Rahmi - İffet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halit Ziya - Kırık Hayatlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mehmet Rauf - Eylül
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sa­natçılarına ait bir eser değildir?

A
Nemide      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hac Yolunda
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eylül
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şermin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şıpsevdi
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde, Fecr-i Ati Edebi­yatı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A
Fecr-i Ati topluluğu 1909 ile 1912 yılları arasında faaliyet gösterirken yayın organı olarak Genç Kalemler dergisini seçti.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Fecr-i Ati'nin önde gelen sanatçısı Ahmet Haşim, sembolizm akımının etkisinde kalmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Batının önemli sanat ve bilim eserlerini çevirmeyi, genç yetenekleri bir araya getirmeyi amaçladılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kuruluşunu bir beyanname ile duyuran bir topluluk olup "Sanat şahsi ve muhteremdir." ilkesini benimsediler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fecr-i Aticiler arasında Ahmet Haşim, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri, Fuat Köprülü, Refik Halit gibi isimler vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerden  hangisi,  Servet-i  Fünun edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A
Beyit bütünlüğü yerine konu bütünlüğü benimsendi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirde aruz vezni kullanıldı.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ağır ve süslü bir dil tercih edildi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kanun, hak, adalet gibi kavramlar bu dönemde fazla kullanılmadı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu dönem sanatçıları toplumdan kopuk değildir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

            I. Düzyazıda en başarılı türler roman ve öyküdür.

II.Roman tekniği gelişir, okuru eğitme tutu­mundan vazgeçilir.

III.Roman ve öykü konularını hayalden değil, gözlem olanakları içine giren yaşamdan alır.

IV. Yazar, gözlemini ve yarattığı yaşamları İstanbul'la sınırlı tutmaz; Anadolu yaşamını ayrıntılarıyla verir.

V.  Kahramanlar okumuş, seçkin, sanatsever, alafranga ve rahat kişilerdir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde Servet-i Fünun edebiyatındaki düzya­zıyla ilgili bilgi yanlışlığı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sa­natçılarından biri değildir?

A
Muallim Naci
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cenap Şahabettin              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüseyin Cahit Yalçın          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Hikaye ve romanlarında gözleme yer veren tas­vir ve tahlillerde derinleşmeyen gerçekçi bir ya­zardır. Dili sade, anlatımı özenti ve süsten uzaktır. Eski edebiyata karşı Batı edebiyatını savunur. Hikaye, roman, eleştiri yazarı ve ga­zeteci olarak bilinir. Hayat-ı Muhayyel, Nadide, Hayal İçinde başlıca eserleridir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Cahit Yalçın          
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cenap Şahabettin              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

            I.    Fransız sembolistlerin etkisindedir.

II. Şiirde ahenk oluşturmaya çalışır, kelimeleri müzikal değerlerine göre seçer.

III.   Dili süslü ve ağırdır; bolca sıfat tamlaması­na yer verir.

IV.  Gezi yazısı türünde eser kaleme almıştır.

V.   Sanat toplum içindir, görüşünü benimser.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, Cenap Şahabettin'le ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Fecriati Topluluğunun Dağılışı

FECRİATİ TOPLULUĞUNUN DAĞILIŞI