Sevgi Soysal Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Sevgi Soysal Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

 • İstanbul’da doğan sanatçı, AÜ DTCF ‘de Arkeoloji Bölümünde Almanya’da tiyatro ve arkeoloji eğitimi gördü. Ankara’da Alman Kültür Merkezi ve Ankara Radyosunda çalıştı. 12 Mart döneminde bir süre tutuklu kaldı. Evliliklerinden dolayı eserlerinde Sevgi Nutku, Sevgi Sabuncu, Sevgi Soysal imzalarını kullandı.
 • Kadın sorunlarını gündeme getirdiği romanlarıyla Türk romancılığına yeni bir soluk kazandırmıştır.
 • Alışılmışın dışına çıkarak geriye dönüşler, anımsamalar, iç çatışmalarla kurulu bir anlatım tekniğiyle yazmıştır.
 • Konularını kendi yaşamından, tanık olduğu olaylardan alan eleştirel/gerçekçi/toplumcu romanlar yazmıştır.
 • Eserlerini 12 Mart romanlarının karakteristik özelliği olan “devrimci gençler ile karşısındaki egemen güçler arasındaki dış çatışma ve “kendi aralarında kimliklerini ve eylemlerini sorguladıkları iç çatışma” üzerine yoğunlaştırmıştır.
 • İlk romanı “Yürümek”te azınlıklar sorununu peşin yargıların dışı na çıkarak insancıl bir yaklaşımla incelemiştir. Evlilik konusunu d« işleyen eser müstehcenlik gerekçesiyle toplatılmış ve yazarı kıs; bir süre tutuklu kalmıştır.
 • Gözleme dayalı insan portrelerinden toplumsal bir kesit sunduğı “Yenişehir’de Bir Öğle Vakti” romanıyla Orhan Kemal Roman ödülünü almıştır.
 • Şafak”ta Adana’da sürgünde bulunan bir kadının başından geçen olaylar etrafında 12 Mart dönemini eleştirir; olayları çatışan taraflardan sol görüşlü olanlardan birinin dikkatiyle ele alır. Olaylar bir örgüt evinin baskına uğraması, evdekilerin tutuklanmasıyla başlar ve şafak vakti serbest bırakılmalarıyla sona erer.
 • Ölümünden sonra yayımlanan son romanı “Hoş Geldin Ölüm” çaresiz hastalığına (kanser) karşı verdiği yaşam mücadelesini anı tadında anlatmıştır.

 • “Barış Adlı Çocuk” hikâye kitabında yakalandığı kanser hastalığının izlerini ve 12 Mart sonrası değişimleri konu edinir.
 • Öykü olarak nitelediği “Tante Rosa” adlı eseri, anlatım tekniği ve yapısı yönüyle daha çok roman özelliği taşımaktadır. 70’li yıllarda sosyalist söylemlere ve zenginlik-yoksulluk üzerine kurgulanan romanda, teyzesi Rosel’in kişiliğinden yola çıkarak Tante Rosa adı bir kadının mutsuz evliliğinden kapıcılığa kadar sürüklenen acil yaşamı, dramatize edilir. Arka planda ikiyüzlülük, bencillik, ahlaksızlık gibi toplumsal değerlerin sorgulaması yapılır.

ESERLERİ

Roman

Yürümek, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti, Şafak, Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu

Hikâye         

Tutkulu Perçem, Tante Rosa, Barış Adlı Çocuk,

Çeviri

Mezar Bekçisi (Franz Kafka), Beş Paralık Roman (BertoltBrecht)

Anı

Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu

Şafak:

Baskın, Sorgu. Şafak bölümlerinden oluşan ve üç kişinin anla­tımıyla kurgulanan romanda 12 Mart dönemi anlatılır {12 Mart 1971 darbesi). Kahramanları; Oya. Mustafa, Maraşlı Ali, Ekrem, Hüseyin, Zekai Bey’dir. Oya, Ankara Merkez Cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra komü­nizmi övmek suçundan Adana’ya sürgün edilir. Siyasi bir suçtan dolayı hapishaneden yeni çıkan Mustafa, Adana’ya akrabalarının yanına gider. Maraşlı Ali’nin evinde verilen bir aksam yemeğine baskın yapılır; Oya, Mustafa, Ali, Zekeriya ve Ekrem gözaltına alınır. Daha sonra hepsi şafak vakti seıbest bırakılır. Olaylar, genişletilmiş şimdiki zaman diyebilece­ğimiz Mustafa ve Oya’nın geriye dönüşleri, hatırladıkları, kendilerini sorguladıkları iç çatışmalarla okuyucuya sunulur.

Yürümek:

Alışılmış roman tekniklerinden farklı bir teknikle oluşturul­muştur. Romanda, iki gencin büyüme çağlan ile Cumhuriyetin baş­kenti Ankara’nın süregelen değişme ve gelişmesi anlatılır. Özellikle Ankara’daki Yenişehir, Kavaklıdere, Kızılay. Samanpazarı gibi semtle­rinde oluşan yaşayış biçimi, yeni sosyal çevre vp bu çevredeki memur, kapıcı, seyyar satıcı, esnaf, bürokratlar ele alınır. Romanda üzerinde durulan diğer bir şey ise geleneksel yaşam – modern yaşam çatışması ve gecekondu – apartman ikilemidir. Kahramanları; Ela, Memet, Necip, Senettiir.

Yenişehir’de Bir Öğle Vakti:

Yazar, bu romanında tezgahtar Ahmet’le sevgilisi arasındaki ilişkiden yola çıkarak Ankara’da yeni gelişen ama sağlıklı gelişmeyen, sadece birbirinden yararlanmaya dayanan kadın erkek ilişkileri üzerinde durur. Ayrıca i latice Öğretmenin Yenişehir’de bir mabada yaptığı alışverişten hareketle küçük memurun geçim sıkıntılarına parmak basmaya çalışır. Eserde geleneksel Ankara ile Cum­huriyet Ankara’sı arasındaki çelişkiye ve kentleşmenin getirdiği sosyal değişmeye dikkat çeker. Romanın diğer kahramanları Necip Bey, Gün­gör, Prof. Salih’tir.