Leyla Erbil Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Leyla Erbil Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

 • İstanbul’da doğmuş, İstanbul Üniversite­si İngiliz Edebiyatı Bölümünde öğrenim görmüş, çeşitli kurumlarda çalışmış, işçi Partisi’nin sanat-kültür bürosunda görev almıştır.
 • PEN Yazarlar Derneği üyeliğini yapmış, 2002’de bu dernek tarafından Nobel Edebi­yat Ödülü’ne ilk kadın yazar adayı olarak gösterilmiştir.
 • Bireylerarası İlişkileri ve olayları Marksist söylemlerle yorumlama­ya çalışmıştır.
 • Geleneksel anlatım biçimlerine karşı çıkarak yeni bit dil kurma çabasıyla dikkat çekmiştir.
 • Kadın yazar kimliğini ön planda tutan sanatçı, bazı tabuları yı­karak eserlerinde düşünce ve edebiyatı birleştiren bir tutum sergilemiştir. Bunda, Sartre, Kafka gibi varoluşçuların ve Marx ile Freud’un etkisi vardır.
 • Varoluşçu yazarların etkisiyle fantastik gerçekliği eserlerine yan­sıtmıştır.
 • Karakter yaratmada başarılı olan sanatçı, kadın kahramanlarını hüzünlü, acılarla yoğrulmuş kişilerden seçmiştir.
 • Romanlarında iyilikle kötülüğün, özveri ile bencilliğin harmanlandı­ğı İnsanın iç gerçeğini tüm çıplaklığıyla vermeye çalışmıştır.
 • “Tuhaf Bir Kadın” adlı ilk romanında kadının toplumdaki yerini sorgulayıcı bir bakışla belirlemeye çalışmıştır. Eser, edebiyatımız­da cinselliği tüm yönleriyle ve feminist bir yaklaşımla İşlediği İçin büyük yankı uyandırmıştır.

 • “Karanlığın Günü” adlı romanında kendi kuşağının yaşadığı acılı ve sıkıntılı dönemi bir kadın duyarlılığıyla işlemiştir.
 • Mektup biçiminde yazılan, yedi kişinin tarihsiz mektuplarından oluşan “Mektup Aşkları”nda kirlenmemiş ve maddileşmemiş aşkın saf gerçekliğini bir kadın duyarlılığıyla okura sunmuştur.
 • Gerçeklikle fantezinin iç içe geçtiği son romanı “Cüce”de yaşadı­ğı ve tanık olduğu olayların acı ve ironik eleştirisini nesnel olarak yansıtmaya çalışmıştır. Geçmişte sarayların gözdesi, günümüzde mitolojinin, sanat ve edebiyatın İlginç bir tipi olan “cüce”, bu eser­de “Zenime“adıyla renkli, sevimli bir kadın olarak okurun karşısı­na çıkmaktadır.

ESERLERİ

Roman

Tuhaf Bîr Kadın, Karanlığın Günü, Mektup Aşkları, Üç Başlı Ejder, Cüce

Hikâye

Hallaç, Gecede, Eski Sevgili

Deneme

Zihin Kuşları

Mektup

Tezer Özlü’den Leyla Erbil’e Mektuplar