Emine Işınsu Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Emine Işınsu Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

 • Şiirle başladığı edebiyat hayatına romanla de­vam etmiştir.
 • Yaşam tarzı ile yazdıkları arasında paralellik bulunduğundan romanları gerçekçidir.
 • Milliyetçi ve mistik bir havayla yazdığı tezli ro­manlarla dikkat çekmiştir.
 • Osmanlı Devleti’nin yıkılışından sonra Anadolu’nun dışında kalan soydaşlarımızı, 70 ve 80’li yıllardaki siyasi olayları romanlarına konu etmiştir.
 • Romanlarında insanların iç çatışmalarını, çıkmazlarını, özellikle kadınların psikolojik çözümlemelerini başarıyla yansıtmıştır.
 • Roman tekniği ve gözlem gücü kuvvetli olan sanatçı, karakter oluş­turmada oldukça başarılıdır.
 • Mekân tasvirinden çok insan psikolojisine önem vermiştir.
 • ilk romanı “Küçük Dünya”da Urla dolaylarını, yeni evli genç bir kadının bulunduğu yere ve evliliğine alışmasını, kadının ruh dün­yasından süzerek aktarır.
 • “Azap Toprakları”nda Batı Trakya, “Tutsak”la Irak, “Çiçekler Büyür”de Bulgaristan Türklerinin sıkıntılarını, günlük yaşamım anlatır.

 • “Sancı”, “Canbaz” ve “Kaf Dağı’nın Ardında” romanlarında, 1970’li yıllarda başlayan öğrenci olaylarını, 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinin öncesi ve sonrasında yaşananları konu edinir.
 • Son dönem romanlarında Yunus Emre, Niyazi-i Mısri ve Hacı Bay­ram Velinin hayat hikâyelerini mistik bir edayla kaleme almıştır.
 • “Sancı, Canbaz, Küçük Dünya, Ak Topraklar, Bir Yürek Satıldı” ki­tapları ödüle layık görülmüştür.

ESERLERİ

Roman       

Küçük Dünya, Tutsak, Azap Topraklan, Ak Topraklar, Çi­çekler Büyür, Sancı, Canbaz, Kaf Dağı’nın Ardında, Alpaslan. Atlı Karınca, Cumhuriyet Türküsü, Nisan Yağmuru, Havva, Bir Ben Vardır Benden İçeri, Bukağı, Hacı Bayram, Hacı Bektas Veli, Bir Aile

Hikâye       

Bir Gece Yıldızlarla

Tiyatro       

Bir Milyon İğne, Bir Yürek Satıldı, Adsız Kahramanlar

Şiir               

İki Nokta

Deneme     

Dost Diye Diye