Şiir Türleri (Şiir Bilgisi) – 11 (Test Çöz – Online)

Şiir Türleri (Şiir Bilgisi) - 11

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şiirin, dil ve imge aracılığıyla gerçekliği yoğun­laştıran, en özlü ve en az söze indirgeyen bir an­latımı vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede söylene­ne örnek gösterilemez?

A)   Yürüyüşün gülüşün ömürdür senin

Sevda yazan gözlerin kömürdür senin

B)   Memleket bir şarkıdır söylenir avaz dilde

Bülbül figan ederken göz kırpar, gözü gülde

C)   Peşinden koşarken kazara görsen

Ürkek bir martıdır uçar gözlerin

D)   Senin yüreğin bir kartal

Rüzgârımda uçan fırtınamda dolanan

E)   Kamyonlar kavun taşır ve ben

Boyuna onu düşünürdüm

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2

Oydu bir bakışta tanıdım onu

Kuşlar bakımından uçarı

Çocuk tutumuyla beklenmedik

Uzatmış ay aydınlık karanlığıma

Nerden uzatmışsa tenha boynunu

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)   Yalın bir dille yazılmıştır.

B)   Somutlamaya başvurulmuştur.

C)   Herkesçe farklı yorumlanabilecek niteliktedir.

D)   İmgelere dayalı bir anlatım içermektedir

E)   Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanıl­mıştır.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3

Nasıl kısa kesmeli bilmiyorum

Herkesin derdinden pay isterken

Uzak kaderlerin suları çağlar şimdi

Yıldızlar dökülür sonsuza içimizden

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)   Ses ve ritme önem verildiği

B)   Kapalı bir anlatımının olduğu

C)   Kendine özgü bir biçeminin olduğu

D)   Duyulmadık yeni sözcükler kullanıldığı

E)   Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanıldığı

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4

Kocabaş yığıldı çamura

Büyüdü gözleri büyüdü, yürek kadar

Örtüldü gözleri örtüldü hep

Kalır mı Mustafa Kemal'in Kağnısı bacım

Kocabaş'ın yerine koştu kendini Elifçik

Yürüdü düşman üstüne yüceden yüceden

Bu şiirdeki gerçeklik ile ilgili olarak aşağıdaki­lerden hangisi söylenebilir?

A)   Gerçek bir olay fotoğraf gerçekliğiyle yansıtıl­mıştır.

B)   Şair, gerçek bir olayı yeniden kurgulayarak anlatmıştır.

C)   Hayali bir konuya gerçeklik izlenimi verilme­ye çalışılmıştır.

D)   Şairin gerçekliği ile asıl gerçeklik arasında hiçbir fark yoktur.

E)   Sözcükler gerçek anlamlarına uygun olarak kullanılmıştır.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 5

O sahibinin sesi gramofonlarda çalınan şey

İncecik melankolisiymiş yalnızlığının

İntihar karası bir faytona binmiş geçerken ablam

Caddelerinden ölümler aşkı pera'nın

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)   Serbest ölçüyle yazılmıştır.

B)   İmgelere dayalı bir anlatım içermektedir.

C)   Redife yer verilmiştir.

D)   Soyut tamlamalar yapılmıştır.

E)   Gerçekçi sanat anlayışına bağlılığı yansıt­maktadır.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6

Ak çiçekler domur domur göz verir

Sallandıkça birbirine söz verir

Gökler yere nenni çalar naz verir

Ala şafak söktü uyanın dağlar

İçerik ve biçim özellikleri dikkate alındığında bu dörtlüğün aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine özgü nitelikler taşıdığı söylenebilir?

A)  Divan şiiri                         

B) Tekke şiiri

C)  Halk şiiri                            

D)   Batı şiiri

E)  Garip şiiri

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 7

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim!...

Bu dizelerin konusu aşağıdakilerden hangisi­dir?

A)   Anne sevgisi

B)   Geçmişe yolculuk

C)   Çocukluk özlemi

D)   Yalnızlık korkusu

E)   İnsanlardan kaçış

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8

Mahallemizde

Senden başka ağaç olsaydı

Seni bu kadar sevmezdim

Fakat eğer sen

Bizimle beraber

Kaydırak oynamasını buseydin

Seni daha çok severdim

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)   Kendine özgü bir biçemi vardır.

B)   Düz yazıya yaklaşan bir havası vardır.

C)   İnsana özgü nitelikler doğaya aktarılmıştır.

D)   Uyak ve redif, ahengi sağlayan öğelerdendir.

E)   Konuşma dilinin sıcaklığını yansıtan bir anla­tımı vardır.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9

Gitsem de her yerde biraz vardır

Hatırda zamansız bir plak

Bir otel kapısı, biraz istasyon

Vardır o seninle birlikte olmak

Buluşur çok uzaktan ellerimiz

Ve nasıl göz gözeyiz ansızın bir infilak

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)    Uyağa yer verilmiştir.

B)   Kendine özgü bir biçemi vardır.

C)   Serbest ölçüyle yazılmıştır.

D)   Seslenmelerden yararlanılmıştır.

E)    İmgelere dayalı bir anlatım içermektedir.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10

Bir de İstanbul'a geldim ki: bütün çarşı, pazar

Naradan çalkanıyor, öyle ya... Hürriyet var

Galeyan geldi mi, mantık savuşurmuş... doğru

Vardı aklından o gün her kimi gördümse zoru

Kimse farkında değil, anlaşılan, yaptığının

Kafalar tütsülü hülya ile, gözler kızgın

Bu dizelerden dönemin zihniyetiyle ilgili ola­rak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)   Dinî kurallar toplum üzerinde son derece et­kilidir.

B)   Yöneticiler, halkın beklentilerini karşılamak­tan uzaktır.

C)   Halk, sağlanan özgürlük ortamını bilinçsizce kutlamaktadır.

D)   Ekonomik sıkıntılar, toplumun her kesiminde etkili olmaktadır.

E)   Toplumsal çatışmalar, yaşamın her anında kendini göstermektedir.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 11

Ben şimdi bir yabancı gibi gülümseyen

Tanımadığın bir ülke gibi

İçinde yaşamadığın bir zaman gibi

Tam kendisi gibi mutluluğun

Beni bekliyorsun

Ve onu bekliyorsun beni beklerken

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)   Yoruma açık bir anlatımının olduğu

B)   Ses ve ritme önem verildiği

C)   Serbest ölçüyle yazıldığı

D)   Yinelemelerden yararlanıldığı

E)   Yerel söyleyişlerden yararlanıldığı

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 12

Ve böylece bu ömür, bu ömür her dakika,

Bir buz parçası gibi kendinden eriyecek.

 Semada yıldızlardan, yerde kurtlardan başka,

Yaşayıp öldüğümü kimseler bilmeyecek!

Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Özlem

B)   Pişmanlık

C)   Ölüm kaygısı

D)   Doğa sevgisi

E)   Yaşama sevinci

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.