Şiir Türleri (Şiir Bilgisi) – 12 (Test Çöz – Online)

Şiir Türleri (Şiir Bilgisi) - 12

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerin hangisi dramın özelliklerinden biri değildir?

A)   Hem acıklı, hem de güldürücü olaylar, hayat­ta olduğu gibi, bir arada verilir.

B)   Konular, tarihin herhangi bir devrinden ya da günlük hayattan alınabilir.

C)   Oynanmak için değil, okunmak için yazılır.

D)   Üç birlik kuralına uyulma zorunluluğu yoktur.

E)   Çirkin sayılan olaylar,  sahnede,  seyircinin önünde gösterilebilir.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2

Aşağıdaki  beyitlerden  hangisi  satirik şiirin özelliklerini taşımaktadır?

A)   Ben bu gurbet ile düştüm düşeli

Her gün biraz daha süzülmekteyim

B)   Cuma gün kalkardım, pazar gün yatsam

Dokuzu yiterdi on keçi gütsem

C)   Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni

Kuzular bize söyler yılların geçtiğini

D)   Kaman civarına bahar gelince

Yıkılır ovadan yörük çadırları

E)    Dünya seninle aydınlık ve güzeldi

Şimdi bin güneş doğsa götürmez karanlığımı

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3

Dinle sana bir nasihat edeyim

Hatırdan gönülden geçici olma

Yiğidin başına bir iş gelirse

Onu yâd ellere açıcı olma

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?

A)   Lirik şiir                            

B)   Satirik şiir

C) Epik şiir                            

D)  Pastoral şiir

E) Didaktik şiir

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4

Aşağıda verilen sanatçı ve sanatçının eser ver­diği tür eşlemelerinden hangisi yanlıştır?

         Sanatçı                            Tür

A)   Corneille                           Trajedi

B)   Aiskhylos                          Komedi

C)   Euripides                          Trajedi

D)   Shakespeare                    Dram

E)   Sophokles                        Trajedi

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 5

Aşağıdaki dizelerden hangisi epik şiirden alın­mış olabilir?

A)   Kuş tüyünden hafif geceler

Kalbim ümit içinde yüzer

B)   Yurdumuz uçsuz bucaksız

Gökte yıldız kadar köylerimiz var

C)   Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine

Kapılıp gidiyorum saçının tellerine

D)   Ne güzel ellerin var incecik

Ne güzel saçların var sapsarı

E)   Bir türkü söylenir siperlerde her sabah

Vurun Antepliler namus günüdür

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6

Ne zaman seni düşünsem, yaşamak güzel

Bir bahar bahçesi olur, güz bahçeleri

En karanlıklarda bile uzanır bir el

Kendiliğinden açar, sabah perdeleri

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?

A)   Satirik şiir                         

B)   Epik şiir

C)   Lirik şiir                            

D)  Pastoral şiir

E)  Didaktik şiir

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 7

 Kırlarda sakin bir hayat nice güzelliklerle

Çobanlarla, kuzularla, kuşlarla, böceklerle

Serin pınar başları, koyu ağaç gölgeleri

Dağlarda keklik sesleri, çoban türküleri

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangi­sine yönelik nitelikler ağır basmaktadır?

A)  Didaktik                             

B)  Lirik

C) Pastoral                            

D)  Epik

E) Satirik

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?

A)   Konular çağdaş toplumdan ve günlük hayat­tan alınır.

B)   Üç birlik kuralına uyulur.

C)   Kahramanlar soylu ve seçkin kişilerden seçilir.

D)   Üslupta her türlü kaba sözlere ve şakalara yer verilebilir.

E)   İnsanları güldürmenin yanında düşündürmek de amaçlanır.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9

Tut sevgiyi, at ateşe

Kardeş vursun, hep kardeşe

Bir kurşun da sık güneşe

Çöl olsun, yurt bitsin vah

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangi­sine özgü bir nitelik vardır?

A) Lirik                     

B) Satirik                    

C) Epik

D) Dramatik               

E) Pastoral

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10

Aşağıdaki dizelerden hangisi pastoral şiir tü­rüne örnek olabilir?

A)   Tahsildar da çıkmış köyleri gezer

Elinde kamçısı fakiri ezer

B)   Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer

C)   Şu dağlan kara duman bürüdü

Üç yüz atlı, beş yüz yayan yürüdü

D)   Özledim sesini ne olur konuş

Bir gül açtır zamanların ötesinden

E)   Çobandır köyün yamacında

Yayar davarı da çömelir

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 11

Aşağıdaki dizelerden hangisi farklı bir şiir tü­rünün örneği olabilir?

A)   Dayanmak zor yalnızlığına akşamların

Unutmak mümkün değil seni bir şarkı gibi

B)   Yâr deyince kalem elden düşüyor

Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor

C)   Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın

Sesini duyan olur, sana göz koyan olur

D)   Yeni mektup aldım gül yüzlü yârdan

Gözletme yolları gel deyi yazmış

E)   Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik

 

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 12

Kurşunlarım yağmur gibi yağarken

Tütünlerim gökyüzünde dönerken

Yıkılası Bağdat seni döğerken

Şehitlere serdâr oldu, Genç Osman

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangi­sine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A)   Epik şiir                           

B)   Satirik şiir

C)  Pastoral şiir                      

D)  Didaktik şiir

E)  Dramatik şiir

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 13

İleriyi gören, geriye bakmaz

Tuttuğu işi elden bırakmaz

Allah cömert ama ekmek bırakmaz

Oturup geçmişi konuşanlara

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangi­sine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A)   Didaktik şiir                      

B)   Lirik şiir

C)  Pastoral şiir                      

D)  Epik şiir

E) Dramatik şiir

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 14

Tarihin dilinden düşmez bu destan

Nehirler gazidir, dağlar kahraman

Her taşı bir yakut olan bu vatan

Can verme sırrına erenlerindir

Bu parça, duygu örgüsü yönünden aşağıdaki türlerden hangilerine en yakındır?

A)  Didaktik - lirik                  

B)  Lirik - pastoral

C) Pastoral - satirik             

D)  Epik - lirik

E)  Epik – pastoral

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 15

Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz

Gayrı dünya bana aralandı, gel

Derildi dertlerim, artsız arasız

Üst üste dizildi, sıralandı gel

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?

A)   Satirik şiir                         

B)   Epik şiir

C)  Lirik şiir                            

D)  Pastoral şiir

E)  Didaktik şiir

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 16

Tragedya ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgi­lerden hangisi yanlıştır?

A)   Konular tarih ve mitolojiden alınır.

B)   Öldürme, yaralama gibi olaylar seyircinin gö­zü önünde canlandırılmaz.

C)   Üç birlik kuralına uyulma zorunluluğu yoktur.

D)   İyi ve erdemli davranışlar yüceltilerek seyirci­ye ahlak dersi vermek amaçlanır.

E)   Kahramanlar, soylu kimselerden veya mitolo­jideki tanrılar ve tanrıçalardan seçilir.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön