Şiirde Tema ve Konu, Tema Nedir,Konu Nedir,Tema ile Konu Arasındaki Farklar

 ŞİİRDE TEMA VE KONU

ŞİİRDE TEMA

Şiirde dile getirilen, şiirin içeriğini oluşturan, şiirin bütü­nüne egemen olan ve okura duyurulmak istenen ana duyguya, kısaca şiirdeki öze “tema” denir. Çoğu za­man tema denince akla gelen, şiirin konusu olur. An­cak tema ile konu arasında yakın bir bağ olmasına kar­şın konu her zaman tema anlamına gelmez. Tema, ko­nunun bazı olay, imge ve sembollerin yinelenmesi yo­luyla ifade edilebilecek bir koludur. Bir başka ifadeyle konu, daha somut, genel nesnel bir kavramken, tema, konunun şiir içine indirgenmesi ve açımlanmasıdır.

 

İçimden hep iyilik geliyor

Yaşadığımız dünyayı seviyorum

Kin tutmak benim harcım değil

Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum

Parasız pulsuzum ne çıkar

Gelecek güzel günlere inanıyorum

Necati Cumalı

 

Bu şiirin teması “mutluluktur. Bütün dizeler bu kavram etrafında şekillenmiştir.

* * *

Kuşlar haber verdi bana kuşlar

Gelecekte bir şeyler olacak

Gün dilediğimiz gibi doğar

İnsan yüzümüz güler olacak

Cahit Sıtkı Tarancı

 

Bu dörtlüğün teması, yani dörtlükte hakim olan ana duygu “umuttur.           

 

ŞİİRDE KONU

Genelde tema’nın şiirle, konunun ise düz yazıyla ilgili olduğu düşünülür. Ancak kimi zaman şiirin de konusu bulunabilir. Şiirde, şairin üzerinde durduğu durum, olay veya düşünceye “konu” denir. Aşk, ayrılık, vatan sevgi­si, sevgi, ölüm gibi kavramlar şiirin konusu olabilin

 

Her şey insanla güzel,

Doğan güne karşı gerinen evler,

Mavi rüzgârın koştuğu sokaklar

İnsan olmazsa; kötü resimler gibi,

Lacivert bahçelerde başlayan bahar.

İlhan Geçer

Bu dörtlüğün konusu “insan”dır. Şair, her şeyin insan­la güzel olduğunu söylüyor.

 * * *

Can kafeste durmaz uçar,

Dünya bîr han konan göçer,

Ay dolanır, yıllar geçer,

Dostlar beni hatırlasın.

Âşık Veysel Şatıroğlu

Bu dörtlüğün konusu, “dünya hayatının geçiciliğedir.