Söyleşmeye Bağlı Anlatım,Özellikleri, Örnek Metin

SÖYLEŞMEYE BAĞLI ANLATIM

  • Jest ve mimikler anlatımın gücünü artırır.
  • Dil, “göndergesel işlev“de kullanılır.
  • Cümlelerdeki vurgu ve tonlama önemlidir.
  • Tiyatro, mülakat, röportaj, diyalog (iki kişinin karşı­lıklı konuşması) monolog (kişinin kendi kendine yaptığı konuşma) söyleşmeye bağlı anlatımın kulla­nıldığı metin türleridir.
  • Söz tekrarlan anlatımı kuvvetlendirir

Söyleşmeye Bağlı Anlatım

–   Eserlerinizde kullandığınız dil hakkında neler söyle­mek istersiniz? Neden yoğun Osmanlıcayı yeğliyor­sunuz?

–  Ağdalı bir lisan kullandığım doğru. Fakat ben geniş bir tarih reformu içinde roman yazıyorum. 1900’lerin Selanik ve İstanbul’da geçen olayları ve bunları yaşayan insanları yazıyorum. Mesela İttihat ve Te­rakkiden bahsederken Türkçeleştireyim derken “Birlik ve İlerleme Partisi” dersem komiklik yapmış olurum. O zamanki konuları dönemin insanları ola­rak koruyorum. Eğer o kavramları anlatamazsak o devri de anlatamam. Entelektüel ve siyasi kavram­ları dönemin yapısına uygun olarak koymak lazım.

–   Siz edebiyat literatüründe şair sınıfından mısınız, yoksa yazar mı?

–   Pek çoğu beni şair sınıfına sokar. Fakat ben kendi­mi şair olduğu kadar yazar ve gazeteci olarak da görüyorum. Senaryo da yazıyorum. Yani ben edebi­yatın, yazın dünyasının içindeyim.

– Edebiyatımız, hangi işlevi yüklenmesi gerektiğinin bilincine sizce vardı mı?

–   Tam anlamıyla varmış diyemem. Henüz modalar­dan kurtulamadılar. Yine de birkaç önemli yazarımı­zın olduğunu kabul etmek gerekir.