Sözcük Türleri – 4 (Soru Bankası)

SÖZCÜK TÜRLERİ – 4

 

1) Yırtıcılar az yaşar. Uzun sürmez doğanlık.

I                II

Her ışığın ardında gizlidir bir karanlık.

Adsız sonsuz olsa da,en büyük kahramanlık

III      IV

Göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir.

V

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I                 B) II          C) III          D) IV          E) V       

 

2)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işaret zamiri kullanılmıştır?

A)Küçük bir gölün kenarında kamp yaptık.

B)Ayşe de birlikte geleceğini söylemişti.

C)Yıllar sonra köye gitmiş, fakat  orada kalamamış .

D)Bu mağazadan kardeşime bir hediye alacağım.

E)İşlerini bitirip öyle gitmiş anlaşılan.

 

3)Aşağıdakilerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)Gelir gelmez masanın başına oturur.

B)Olur olmaz sözlerle herkesin canını sıkar.

C)Film biter bitmez kalkacağız, acele etme.

D)Çocuklar yatar yatmaz uyudular.

E)Öğretmenim beni görür görmez tanıdı.

 

4)“O, çocuk doğdu, çocuk öldü.” Cümlesindeki “çocuk” sözcüğü, görevi yönünden aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “iyi”  sözcüğü ile özdeştir?

A)Onlar en iyi günlerinin geride kaldığına inanırlar.

B)Bu işi ondan daha iyi yapabilirsin.

C)Çok iyi, nasıl isterseniz öyle olsun.

D)Onun görevi gençlere doğruyu ve iyiyi öğretmekti.

E)En iyi öğretmen gençlerde sevgiyi uyandırandır.

 

5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açık” sözcüğü sözcük türü yönünden, ötekilerden farklıdır?

A)Açık havada yarım saatte dinlenirsin.

B)Ona yazılmış açık mektubu okudun mu?

C)Ne demek istediğini açık söyle.

D)Buralarda açık eczane bulamadık.

E)Paris, açık şehir ilan edilmişti.

 

6)Televizyon reklamları radyo ile yapılanlardan daha etkili oluyor.

“İle” sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde bu cümledekiyle aynı görev ve anlamdadır?

A)Radyo ile televizyonun önemi yadsınamaz.

B)Ahlak, düşünülen ile yapılan arasındaki benzerliktir.

C)Sinekli Bakkal ile Tatarcık Halide Edip’ in romanlarıdır.

D)O tekerlemeleri ile Türkçe’ nin güzelliğini yansıtmıştır.

E)Onu ilgilendiren, gazetenin gülmece sayfası ile spor haberleridir.

7)Aşağıdaki dizelerden hangisinde “böyle” sözcüğü ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)Böyle ferman etti Ahmet Bey!

B)Bu rüzgar her zaman böyle esmeyecek!

C)Bu meclis böyle kalmaz.

D)Yıldırımsız  ve baltasız

Bir orman böyle devrildi.

E)Eve tuz ve ekmek götürmeyi

Böyle havalarda unuttum.

 

8)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-den, -dan, (-ten, -tan)”  eki almış olan sözcük farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)Soğuktan dizlerimiz birbirine çarpıyordu.

B)Gürültüden uyuyamadım.

C)Balkondan deniz görünüyor.

D)Işıktan gözlerimiz kamaştı.

E)Dumandan hiçbir yeri göremiyorum.

 

9)Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için, sıfattın ilk sesli harfine kadar olan kısmı “m,p,r,s” harflerinden yakışanı ile kapatılır ve bir önek olarak sözcüğün başına getirilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan bir pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?

A)Tablodaki balıklar denizden yeni çıkmış gibi dipdiri duruyordu.

B)Şehrin birçok yerinde tertemiz parklar vardı.

C)Vücudu şişmanlıktan şekilsizleşmiş, yusyuvarlak olmuştu.

D)Bu dümdüz yolda yolculuk ne kadar rahat oluyor.

E)Seksen yaşında olmasına karşın sapasağlam, dinç bir insandı.

 

10)Kimi sıfat takımlarında adla sıfatın yeri değiştirilip ada bir iyelik eki (-i, – si) eklenerek bir sıfat grubu (bileşik sıfat) oluşturulur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat grubu vardır?

A)Müdürümüz uzun boylu biriydi.

B)İsteği salonu geniş bir ev almaktı.

C)Güzel değil fakat okunaklı bir yazısı vardı.

D)İri gövdeli çınarın altında oturmayı severdi.

E)Okulun yıkık bahçe duvarını onarmışlardı.

 

11)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne…ne” bağlacı nesneleri birbirine bağlamaktadır?

A)Yaşıtlarına göre boyu ne uzun ne kısa.

B)Ne şapkasını aldı, ne şemsiyesini.

C)Olaydan ne kendinin ne kardeşinin haberi var.

D)Ne evden dışarı çıkıyor, ne kitap okuyor.

E)Ne arkadaşlarına soruyor, ne başkasına.

 

12)Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi isim soylu bir sözcüktür?

A)Ben köy öğretmeniyim.

B)Bütün köy çocuklarını getirin buraya.

C)Yalnızlıktan açarlar kimse bilmez onları.

D)Kaya diplerinde açan çiğdemlere benzer.

E)Toprağı nasıl örterseniz öyle örtün beni.

 

13)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır?

A)Ankara’ ya ne zaman gelmiş?

B)Bu tabağı buraya kim koymuş?

C)Ben de gidebilir miyim?

D)Kaçıncı katta oturuyor?

E)İstanbul’ a ilk kez mi geliyorsun?

14)Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını “durum” bakımından tamamlayan bir sözcük vardır?

A)Anlatılanları sessizce dinliyordu.

B)Öğleyin bize geleceğini söylüyor.

C)Kartını cüzdanına yerleştirdi.

D)Bu yıl Ege kıyılarını gezmek istiyoruz.

E)Aşırı sıcaklardan çamlar kurudu.

 

15)Aşağıdakilerin hangisinde “de, da” bağlacı cümleye ”eşitlik, gibilik” anlamı katmıştır?

A)O şiiri okumuş da anlayamamış.

B) Özür dilese de affetmem.

C)Elbiseyi aldım da giymedim.

D)Gitti de bir mektup bile yazmadı.

E)Gazetedeki ilanı ben de görmüştüm.

 CEVAPLAR

1  D 5   C 9    E 13   B
2  C 6   D 10   B 14   A
3   B 7   E 11   B 15   E
4   B 8   C 12   A