Sözcük Türleri – 8 (Online-Test Çöz)

Sözcük Türleri

Sözcük Türleri - 8

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ile (le, la) bağlaç olarak kullanılmıştır?

(ÖYS 1995)

A
Kapıyı kendi anahtarımla açtım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bursa'ya otobüsle gitmişler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Konuşmalarıyla herkesi üzdü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mektubu bu kalemle yazmasan iyi olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ona gazeteyle dergi götürdüm.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adlaşmış sıfat vardır?

(ÖYS 1996)

A
Otel sahibi bizi güler yüzle karşıladı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yürüyüşe çıkan konuklar henüz dönmediler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eski yöneticileri toplantıya çağırmışlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sınıfın çalışkanı bu sınav sonunda belli olacak.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermediler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını "durum" bakımından tamamlayan bir sözcük vardır?

(ÖSS 1995)

A
Anlatılanları sessizce dinliyorduk.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Öğleyin bize geleceğini söylüyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kimlik kartını cüzdanına yerleştirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu yıl Ege kıyılarını gezmek istiyoruz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aşırı sıcaklardan çamların çoğu kurudu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

"Beyazlar giyinmiş bir çocuk geldi." cümlesinde "beyazlar" aşağıdaki kelime çeşitlerinden han­gisidir?

(ÜSS 1968)

A
İsim
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Sıfat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zamir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sıfat                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fiil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

"Tembeller başarılı olamaz. " Bu cümledeki "tembel" kelimesi "sıfat olduğu halde isim olarak" kullanılmıştır.

Aşağıdakiler­den hangisinde böyle bir kelime vardır?(ÖYS 1987)

A
Çocuklar eve döner dönmez uyudu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Askerler bahçede spor yapıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gençler ağaç dikiyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Fidanlar susuz kalmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Arabalar yolun kenarına park edilmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

İsim tamlamalarında zamirler de tamlayan olur.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir örnek vardır?

(ÖYS 1991)

A
Onun kardeşi bu köyde öğretmenmiş.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Çeşmenin başında büyük bir kalabalık toplandı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yolcunun çantasını bulup getirmişler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kapının önünde yaşlı bir adam duruyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Otobüs durağında bizden başka kimse yoktu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Burası, yeşilin bin bir tonunu barındıran ağaçlı bir yoldu.

Bu cümlede geçen, "yeşilin bin bir tonu" ad tam­lamasında tamlayanla tamlananın arasında bir sıfat bulunmaktadır.

Aşağıdakilerin hangisin­de buna benzer bir ad tamlaması vardır? (ÖSS 1992)

A
Adamın kocaman eli radyonun düğmesine uzandı.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Dik yokuştan aşağı doğru hızla iniyorduk.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ön koltuktaki ak saçlı adam uyuyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çocuk, buğulu camdaki parmak izlerine bakıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yoğun sis yüzünden trafik bir süre aksadı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde iyelik eki aldığı için belgisiz zamir olan, adlaşmış bir sıfat kul­lanılmıştır?

(ÖSS 2005)

A
Size başka bir gömlek verelim, dedi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sinemalardaki hiçbir filmi kaçırmazmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bazısı işini ötekilerden erken bitirmiş.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bugün yine birkaç kitap aldım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kimi insanlar karlı havada araba kullanmıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde özne "Eski dostlar bir araya geldiler." cümlesinin öznesi ile aynı türden bir tamlama durumundadır?

(ÖSS 1988)

A
Bugün, "Dünya Tiyatrolar Günü" kutlanıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Toplantıya gelenler, birer birer evlerine dönmeye başladılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Genç kız, kalınca bir kitap okuyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Onun gibiler, yazılarında hep kendilerini anlatırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kazadan sonra yolcuların hepsi hastaneye götürüldü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisinde -la (-le) eki, ötekiler­den farklı bir görevde kullanılmıştır?

(ÖSS 1986)

A
Dallar, ilkbaharın tatlı rüzgarlarıyla kımıldıyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Her zamanki gibi bu işi de kolaylıkla başardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ağlayan çocuğun yüzüne sevgiyle baktı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sevinçle birbirlerine koşarak sarıldılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ayağına kadar gelen topa hızla vurdu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için, sıfatın ilk sesli harfine kadar olan kısmı m, p, r, s harflerinden yakışanı ile kapatılır ve bir örnek olarak sıfatın başına getirilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan bir pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?

(ÖSS 1987)

A
Tablodaki balıklar denizden yeni çıkmış gibi dipdiri duruyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şehrin  birçok yerinde tertemiz parklar, bahçeler vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Vücudu şişmanlıktan şekilsizleşmiş, yusyuvarlak olmuştu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu dümdüz yolda yolculuk ne kadar rahat oluyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Seksen yaşında olmasına karşın sapasağlam, dinç bir insandı.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

"İle" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmamıştır?

(ÖSS 1998)

A
Kitaplarıyla defterlerini aynı çantaya yerleştirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Elindeki uzun saplı fırçayla tavanı boyadı.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bir romanıyla bir öyküsü filme alındı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Doğduğu kentle yaşadığı kent arasında, yıllarca gidip geldi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şapkasıyla kahverengi paltosu uyum içindeydi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Atatürk'ün bir sözü vardı

Yediveren gül gibi açardı

Atatürk'ün bir atı vardı

Etiler'den beri yaşardı

Atatürk'ün bir resmi vardı

Buğday tarlası gibi ağardı

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

(ÖSS 2003)

 

A
Bileşik sözcük                            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çekimli fili
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ad tamlaması                            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bağlaç
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ekeylemli yüklem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru an­lamı, bir zamirle sağlanmıştır?

(ÖYS 1983)

A
Bu romanı benden sonra kim okumak ister?
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bu çiçeklere kaç para verdiniz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kaçıncı katta oturduğunu söyledi mi?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bana gizlice ne söylediğini biliyor musunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bunca sıkıntıya neden katlandınız?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.