Sözcük Türleri – 8 (Online-Test Çöz)

Sözcük Türleri

Sözcük Türleri - 8

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerin hangisinde -la (-le) eki, ötekiler­den farklı bir görevde kullanılmıştır?

(ÖSS 1986)

A
Dallar, ilkbaharın tatlı rüzgarlarıyla kımıldıyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Her zamanki gibi bu işi de kolaylıkla başardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ağlayan çocuğun yüzüne sevgiyle baktı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sevinçle birbirlerine koşarak sarıldılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ayağına kadar gelen topa hızla vurdu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adlaşmış sıfat vardır?

(ÖYS 1996)

A
Otel sahibi bizi güler yüzle karşıladı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yürüyüşe çıkan konuklar henüz dönmediler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eski yöneticileri toplantıya çağırmışlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sınıfın çalışkanı bu sınav sonunda belli olacak.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermediler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde özne "Eski dostlar bir araya geldiler." cümlesinin öznesi ile aynı türden bir tamlama durumundadır?

(ÖSS 1988)

A
Bugün, "Dünya Tiyatrolar Günü" kutlanıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Toplantıya gelenler, birer birer evlerine dönmeye başladılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Genç kız, kalınca bir kitap okuyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Onun gibiler, yazılarında hep kendilerini anlatırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kazadan sonra yolcuların hepsi hastaneye götürüldü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Atatürk'ün bir sözü vardı

Yediveren gül gibi açardı

Atatürk'ün bir atı vardı

Etiler'den beri yaşardı

Atatürk'ün bir resmi vardı

Buğday tarlası gibi ağardı

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

(ÖSS 2003)

 

A
Bileşik sözcük                            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çekimli fili
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ad tamlaması                            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bağlaç
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ekeylemli yüklem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ile (le, la) bağlaç olarak kullanılmıştır?

(ÖYS 1995)

A
Kapıyı kendi anahtarımla açtım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bursa'ya otobüsle gitmişler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Konuşmalarıyla herkesi üzdü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mektubu bu kalemle yazmasan iyi olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ona gazeteyle dergi götürdüm.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için, sıfatın ilk sesli harfine kadar olan kısmı m, p, r, s harflerinden yakışanı ile kapatılır ve bir örnek olarak sıfatın başına getirilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan bir pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?

(ÖSS 1987)

A
Tablodaki balıklar denizden yeni çıkmış gibi dipdiri duruyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şehrin  birçok yerinde tertemiz parklar, bahçeler vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Vücudu şişmanlıktan şekilsizleşmiş, yusyuvarlak olmuştu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu dümdüz yolda yolculuk ne kadar rahat oluyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Seksen yaşında olmasına karşın sapasağlam, dinç bir insandı.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde iyelik eki aldığı için belgisiz zamir olan, adlaşmış bir sıfat kul­lanılmıştır?

(ÖSS 2005)

A
Size başka bir gömlek verelim, dedi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sinemalardaki hiçbir filmi kaçırmazmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bazısı işini ötekilerden erken bitirmiş.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bugün yine birkaç kitap aldım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kimi insanlar karlı havada araba kullanmıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Tembeller başarılı olamaz. " Bu cümledeki "tembel" kelimesi "sıfat olduğu halde isim olarak" kullanılmıştır.

Aşağıdakiler­den hangisinde böyle bir kelime vardır?(ÖYS 1987)

A
Çocuklar eve döner dönmez uyudu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Askerler bahçede spor yapıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gençler ağaç dikiyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Fidanlar susuz kalmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Arabalar yolun kenarına park edilmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Burası, yeşilin bin bir tonunu barındıran ağaçlı bir yoldu.

Bu cümlede geçen, "yeşilin bin bir tonu" ad tam­lamasında tamlayanla tamlananın arasında bir sıfat bulunmaktadır.

Aşağıdakilerin hangisin­de buna benzer bir ad tamlaması vardır? (ÖSS 1992)

A
Adamın kocaman eli radyonun düğmesine uzandı.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Dik yokuştan aşağı doğru hızla iniyorduk.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ön koltuktaki ak saçlı adam uyuyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çocuk, buğulu camdaki parmak izlerine bakıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yoğun sis yüzünden trafik bir süre aksadı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını "durum" bakımından tamamlayan bir sözcük vardır?

(ÖSS 1995)

A
Anlatılanları sessizce dinliyorduk.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Öğleyin bize geleceğini söylüyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kimlik kartını cüzdanına yerleştirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu yıl Ege kıyılarını gezmek istiyoruz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aşırı sıcaklardan çamların çoğu kurudu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

İsim tamlamalarında zamirler de tamlayan olur.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir örnek vardır?

(ÖYS 1991)

A
Onun kardeşi bu köyde öğretmenmiş.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Çeşmenin başında büyük bir kalabalık toplandı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yolcunun çantasını bulup getirmişler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kapının önünde yaşlı bir adam duruyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Otobüs durağında bizden başka kimse yoktu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

"Beyazlar giyinmiş bir çocuk geldi." cümlesinde "beyazlar" aşağıdaki kelime çeşitlerinden han­gisidir?

(ÜSS 1968)

A
İsim
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Sıfat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zamir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sıfat                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fiil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru an­lamı, bir zamirle sağlanmıştır?

(ÖYS 1983)

A
Bu romanı benden sonra kim okumak ister?
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bu çiçeklere kaç para verdiniz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kaçıncı katta oturduğunu söyledi mi?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bana gizlice ne söylediğini biliyor musunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bunca sıkıntıya neden katlandınız?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

"İle" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmamıştır?

(ÖSS 1998)

A
Kitaplarıyla defterlerini aynı çantaya yerleştirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Elindeki uzun saplı fırçayla tavanı boyadı.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bir romanıyla bir öyküsü filme alındı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Doğduğu kentle yaşadığı kent arasında, yıllarca gidip geldi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şapkasıyla kahverengi paltosu uyum içindeydi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.