Sözcük Türleri – 7 (Online-Test Çöz)

Sözcük Türleri

Sözcük Türleri - 7

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "zor" sözcüğü, sözcüktüm bakımından ötekilerden farklıdır?

(ÖSS 2001)

A
Zor işleri hep bana yaptırıyorsun, diye yakınıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İstemeden zor bir çalışmanın içine girmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Terlemiş, çok yorulmuştu, zor yürüyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Öğretmenliğin zor bir meslek olduğunu anlamıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Zor günler geride kaldı; rahat edeceğiz artık, diyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalnız" sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır?

(ÜSS 1978)

A
Bu görüşü senin yalnız savunman daha etkili olurdu.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bu toplantıda yalnız kalacağını biliyordun.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Böylesine temiz bir havayı yalnız burada bulabilirsin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu sorunu yalnız çözmek istemen yerinde bir karardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Böyle bir evde yalnız oturman sakıncalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad, bir­den çok sıfatla nitelenmiştir?

(ÖYS 1991)

A
Onun ne kadar terbiyeli, titiz ve çalışkan bir insan olduğunu herkes bilir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bahar  gelince   köşkün   büyük   bahçesinde güller, karanfiller, nergisler açardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Büyük şehirlerde, yeşil alanların korunması ve çoğaltılması çalışmalarına önem veriliyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Onunla oturup uzun uzun geçmişten, okul günlerimizden söz ettik.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sıcak yaz akşamlarında balkonda oturup geç saatlere kadar konuşurduk.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ama bağlacı, koşul anlamında kullanılmıştır?

(ÖYS 1981)

A
Bir şeyler söyledi ama anlayamadım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Biraz pahalı ama çok güzel.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okula gideceksin ama otobüsle.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Eşyaları eski ama tertemiz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Belki doğru söylüyorsun ama inanamıyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Yalnız yapıtlarının içeriğiyle değil, anlatımındaki ustalık, kullandığı dil ve hareketli anlatım tekniğiyle de edebiyatımızın büyük ustalarından biridir o.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

(ÖSS 2005)

A
"Yapıtlarının" sözcüğü, hem yapım hem çekim eki almıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ünsüz  yumuşamasına   uğramış  sözcükler vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bağlaç kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ad tamlamasının arasına sıfat girmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"Yalnız" sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde "de", "da" bağlacı cümleye "eşitlik, gibilik" anlamı katmıştır?

(ÖSS 1994)

A
O şiiri okumuş da anlayamamış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bundan sonra özür dilese de affetmem.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gitti de bir mektup bile yazmadı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sözünü ettiğim elbiseyi aldım da giymedim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gazetedeki ilanı ben de görmüştüm.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

"Bu" sözcüğü, aşağıdaki dizelerin hangisinde tür bakımından ötekilerden farklıdır?

(ÖSS 1993)

A
Kolay değil bu dünyadan ayrılmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"Bu taşındır" diyerek Kabe'yi diksem başına
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gönlüm bu sevincin heyecanıyla kanatlı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasına sözcük ya da sözcükler girmiş bir isim tamla­ması vardır? (ÖSS 1996)

A
Öğrenciler, fen derslerinin boş geçmesinden yakmıyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ankara'nın adını yeni duyduğum semtleri var.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yeni defterini bu kağıtla kaplamalısın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türkçe kitabını yarın okula getirirsen iyi olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
O kırmızı güllen kimin için aldığını söylemedin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "ama" söz­cüğü, pekiştirme görevinde kullanılmıştır?

(ÖYS 1990)

A
Çok zorlandım; ama yararı olmadı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir zamanlar burada eski ama sağlam bir ev vardı,
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir derdin var senin; ama bana söylemek istemiyorsun.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yine gelecekmiş; ama çok kalmayacakmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
O günden sonra onu hiç ama hiç görmedim.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sıfat tamla­ması belirtisiz nesne görevindedir?

(ÖYS 1992)

A
Sınıfta ayrıca kitap okuma saatimiz vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nedim'in şiirlerini okurken arkadaşımızı dikkatle dinlerdik.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sınıfımızda edebiyata ilgi duyan öğrenci çok azdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öğretmen, Cumhuriyet dönemi edebiyatını öğrenmemizi isterdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öğretmenimiz bize yeri geldikçe güzel şiirler okurdu.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

"Birçok karışık hadisat: Bunları ben tahlil etmek, size anlatmak isterdim." cümlesindeki bunları sözü dil bilgisi bakımından aşağıdakilerden hangisidir?

(ÜSS 1967)

A
Belirsiz sıfat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Belirsiz zamir                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İşaret zamiri
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Soru zamiri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İşaret sıfatı                        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Çekim eki almış her sıfat adlaşmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük bu kurala örnek gösterilebilir?

(ÖSS 1994)

A
En büyük zevki rahatça koltuğuna oturup televizyon izlemekti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Evleri caddeye çok yakın, daracık bir sokağın başındaydı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Aralarında nedeni bilinmeyen bir soğukluk vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Birden başlayan sıcaklar herkesi bunalttı.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kumaşlardan kırmızılı olanı daha çok beğendim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen "iyi" sözcüğü, "Okuldayken çok çalışkan bir öğren­ciydi." cümlesindeki "çok çalışkan" sözü ile aynı görevde kullanılmıştır?

(ÖYS 1988)

A
İyi dinlersen öğrenirsin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu gece iyi uyudum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yeni gelen makine iyi çalışıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu soruyu iyi cevapladın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Onun gibi iyi insan az bulunur.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, de (da) bağlacı nesneleri birbirine bağlamaktadır?

(ÖSS 1991)

A
O konuyu ben de arkadaşım da biliyoruz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiiri de, matematiği de çok severdi.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Salı günü de çarşamba günü de uğradım, yerinde yoktu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Onu o günden sonra görmedim de aramadım da.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu işi eskiden de sevmiyordum bugün de sevmiyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Aşağıdaki dizelerin hangisinde İkilemeler, görev yönünden diğerlerinden farklı kullanıl­mıştır?

(ÖYS 1982)

A
Durup el bağlayalar karşına yaran saf saf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yüce yüce yaylalarım sana yaylak olsun
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.