Sözcük Türleri – 7 (Online-Test Çöz)

Sözcük Türleri - 7

Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen "iyi" sözcüğü, "Okuldayken çok çalışkan bir öğren­ciydi." cümlesindeki "çok çalışkan" sözü ile aynı görevde kullanılmıştır?

(ÖYS 1988)

A
İyi dinlersen öğrenirsin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu gece iyi uyudum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yeni gelen makine iyi çalışıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu soruyu iyi cevapladın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Onun gibi iyi insan az bulunur.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasına sözcük ya da sözcükler girmiş bir isim tamla­ması vardır? (ÖSS 1996)

A
Öğrenciler, fen derslerinin boş geçmesinden yakmıyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ankara'nın adını yeni duyduğum semtleri var.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yeni defterini bu kağıtla kaplamalısın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türkçe kitabını yarın okula getirirsen iyi olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
O kırmızı güllen kimin için aldığını söylemedin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalnız" sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır?

(ÜSS 1978)

A
Bu görüşü senin yalnız savunman daha etkili olurdu.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bu toplantıda yalnız kalacağını biliyordun.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Böylesine temiz bir havayı yalnız burada bulabilirsin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu sorunu yalnız çözmek istemen yerinde bir karardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Böyle bir evde yalnız oturman sakıncalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

"Birçok karışık hadisat: Bunları ben tahlil etmek, size anlatmak isterdim." cümlesindeki bunları sözü dil bilgisi bakımından aşağıdakilerden hangisidir?

(ÜSS 1967)

A
Belirsiz sıfat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Belirsiz zamir                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İşaret zamiri
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Soru zamiri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İşaret sıfatı                        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad, bir­den çok sıfatla nitelenmiştir?

(ÖYS 1991)

A
Onun ne kadar terbiyeli, titiz ve çalışkan bir insan olduğunu herkes bilir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bahar  gelince   köşkün   büyük   bahçesinde güller, karanfiller, nergisler açardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Büyük şehirlerde, yeşil alanların korunması ve çoğaltılması çalışmalarına önem veriliyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Onunla oturup uzun uzun geçmişten, okul günlerimizden söz ettik.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sıcak yaz akşamlarında balkonda oturup geç saatlere kadar konuşurduk.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"Bu" sözcüğü, aşağıdaki dizelerin hangisinde tür bakımından ötekilerden farklıdır?

(ÖSS 1993)

A
Kolay değil bu dünyadan ayrılmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"Bu taşındır" diyerek Kabe'yi diksem başına
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gönlüm bu sevincin heyecanıyla kanatlı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Yalnız yapıtlarının içeriğiyle değil, anlatımındaki ustalık, kullandığı dil ve hareketli anlatım tekniğiyle de edebiyatımızın büyük ustalarından biridir o.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

(ÖSS 2005)

A
"Yapıtlarının" sözcüğü, hem yapım hem çekim eki almıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ünsüz  yumuşamasına   uğramış  sözcükler vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bağlaç kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ad tamlamasının arasına sıfat girmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"Yalnız" sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ama bağlacı, koşul anlamında kullanılmıştır?

(ÖYS 1981)

A
Bir şeyler söyledi ama anlayamadım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Biraz pahalı ama çok güzel.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okula gideceksin ama otobüsle.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Eşyaları eski ama tertemiz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Belki doğru söylüyorsun ama inanamıyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "ama" söz­cüğü, pekiştirme görevinde kullanılmıştır?

(ÖYS 1990)

A
Çok zorlandım; ama yararı olmadı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir zamanlar burada eski ama sağlam bir ev vardı,
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir derdin var senin; ama bana söylemek istemiyorsun.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yine gelecekmiş; ama çok kalmayacakmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
O günden sonra onu hiç ama hiç görmedim.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sıfat tamla­ması belirtisiz nesne görevindedir?

(ÖYS 1992)

A
Sınıfta ayrıca kitap okuma saatimiz vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nedim'in şiirlerini okurken arkadaşımızı dik¬katle dinlerdik.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sınıfımızda edebiyata ilgi duyan öğrenci çok azdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öğretmen, Cumhuriyet dönemi edebiyatını öğrenmemizi isterdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öğretmenimiz bize yeri geldikçe güzel şiirler okurdu.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "zor" sözcüğü, sözcüktüm bakımından ötekilerden farklıdır?

(ÖSS 2001)

A
Zor işleri hep bana yaptırıyorsun, diye yakınıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İstemeden zor bir çalışmanın içine girmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Terlemiş, çok yorulmuştu, zor yürüyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Öğretmenliğin zor bir meslek olduğunu anlamıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Zor günler geride kaldı; rahat edeceğiz artık, diyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdaki dizelerin hangisinde İkilemeler, görev yönünden diğerlerinden farklı kullanıl­mıştır?

(ÖYS 1982)

A
Durup el bağlayalar karşına yaran saf saf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yüce yüce yaylalarım sana yaylak olsun
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, de (da) bağlacı nesneleri birbirine bağlamaktadır?

(ÖSS 1991)

A
O konuyu ben de arkadaşım da biliyoruz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiiri de, matematiği de çok severdi.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Salı günü de çarşamba günü de uğradım, yerinde yoktu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Onu o günden sonra görmedim de aramadım da.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu işi eskiden de sevmiyordum bugün de sevmiyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisinde "de", "da" bağlacı cümleye "eşitlik, gibilik" anlamı katmıştır?

(ÖSS 1994)

A
O şiiri okumuş da anlayamamış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bundan sonra özür dilese de affetmem.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gitti de bir mektup bile yazmadı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sözünü ettiğim elbiseyi aldım da giymedim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gazetedeki ilanı ben de görmüştüm.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 15

Çekim eki almış her sıfat adlaşmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük bu kurala örnek gösterilebilir?

(ÖSS 1994)

A
En büyük zevki rahatça koltuğuna oturup televizyon izlemekti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Evleri caddeye çok yakın, daracık bir sokağın başındaydı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Aralarında nedeni bilinmeyen bir soğukluk vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Birden başlayan sıcaklar herkesi bunalttı.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kumaşlardan kırmızılı olanı daha çok beğendim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Çokluk Ekinin Cümleye Kattığı Anlamlar Nelerdir?

ÇOĞUL ADLAR (Çokluk Ekinin Cümleye Kattığı Anlamlar Nelerdir?)