Sözcük Türleri – 6 (Online-Test Çöz)

Sözcük Türleri

Sözcük Türleri - 6

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir cümlede, özne olarak kullanılan belgisiz zamir, çoğul iyelik eki alırsa cümlenin yüklemi üçüncü tekil kişi de olabilir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu kurala bir örnektir?(ÖSS 1989)

A
Bazılarımız ayakkabı giymemişti.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bizim eşyamız fazla değildi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sizin böyle sorunlarınız yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Onlar bu işin üstesinden gelir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Önce onlar otobüsten indi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

(I) "Ağın" sözcüğü, çocukluğumda, bazı toprak yığınlarının tepesindeki tek kalmış ağaçları ge­tirirdi gözümün önüne. (II) Fırat'ın bir kolu olan Karasu kıyılarındaki ekin tarlalarının ortasında yetişen "tek dut", içimdeki yalnızlığın simgesiydi. (III) Şu yaşa gelmeme karşın o ağacın "yalnızlığı" çağrıştıran görüntüsü belleğimden silinmedi. (IV) Ağın'da elmasından armuduna, eriğinden narına, üzümüne çeşit çeşit meyve yetişmeseydi, "Ağınla "ağu" (zehir, zıkkım) arasında anlamca bir bağlantı kurulabilirdi belki. (V) Oysa o küçük kasaba, insanlarıyla, kuzularının melemeleriyle, güzelim meyveleriyle zehri bala çeviriyordu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (ÖSS 2009)

A
II. cümle ad cümlesidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III. cümlede fiilimsiyle oluşturulmuş bir tamlama vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV. cümlede yeterlik fiili kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V. cümlede "ile" bağlaç olarak kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
I.  cümle bileşik yapılıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

(ÖYS 1988)

A
Yeni bir kitaplık alması gerekli.
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru CEVAP:E
B
Bugünlerde sende bir durgunluk var.
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru CEVAP:E
C
Ağır işittiği için kulaklık kullanıyor.
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru CEVAP:E
D
Yalnızlık en korktuğu şeydir.
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru CEVAP:E
E
Kışlık odun ve kömürünü yazdan aldı.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Kimi zamirler, özneyi pekiştirerek belirtirler. Bunlar tek başlarına asıl şahıs zamirlerinin yerini tutabildikleri gibi, onlarla birlikte de kullanılabilir­ler.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıkla­maya uygun bir zamir vardır?(ÖSS 1989)

A
Bence, alınan sonuç pek de olumlu değildi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu elbiseyi ben kendim diktim.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İşittiklerimiz bunları doğrular nitelikteydi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet o yaz, tatilini bizde geçirecekti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Doğrusu, onun sözüne pek kulak asmadım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirmeli nitele­me sıfatı vardır?

(ÖYS 1992)

A
Koskocaman yıldızlar altında upuzun bir yol
Ve minnacık bir ev.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem bir kamış olsam
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Masa da masaymış ha
Bana mısın demedi bu kadar yüke
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlama­sı ya da sıfat tamlaması yoktur?

(ÖYS 1997)

A
Rumeli'ne varıp Edirne'de saraylar kurmuşlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Uçsuz bucaksız düzlüklerden geçip gelmişler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Başı karlı dağlar aşıp buraları yurt edinmişler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Pınar başlarına, ırmak boylarına yerleşmişler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Keçi kılından yapılmış çadırlarıyla Anadolu'ya inmişler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

(ÖYS 1997)

A
Balıkçılar, saatlerce azgın dalgalarla boğuşmak zorunda kalmışlar.
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru CEVAP:C
B
Barakayı aydınlatan lambanın ölgün ışığı al¬tında okumaya çalışıyordu.
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru CEVAP:C
C
Orası, eskiden bir sürgün yeriymiş.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Esmer ve dolgun yüzüyle annesine çok benziyor.
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru CEVAP:C
E
Büyüdükçe çevresine karşı ilgisiz suskun bir çocuk olmuş.
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru CEVAP:C
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir İsim tam­laması kullanılmıştır?

(ÖYS 1987)

A
Arkadaşının kitabını bulamayınca çok üzüldü.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Okulun ne zaman açılacağını bile bilmiyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Evinin düzenli olmasına özen gösterirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sarsıntının önce nerede duyulduğu öğreni¬lemedi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kardeşimin böyle bir şey yapacağını sanmıyordum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır?

(ÖYS 1992)

A
Önce kendi işini bitir, bana sonra yardım edersin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Onların yeni aldıkları evi gördün mü?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sen her zaman buraları çok sevdiğini söylemez miydin?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu cüzdanı kardeşi yolda bulmuş.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Söylediğine göre bu yıl Ankara'da su sıkıntısı olmayacakmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"O, çocuk doğdu, çocuk öldü." cümlesindeki "çocuk" sözcüğü, görevi yönünden, aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "iyi" sözcüğü ile özdeştir?

(ÖSS 1981)

A
En iyi öğretmen, gençlerde öğrenme hevesini ve sevgisini uyandırandır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Öğretmenlerin başlıca görevi, gençliğe doğruyu, güzeli ve iyiyi öğretmektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kanımca sen bu işi ondan çok daha iyi yapabilirsin.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Çok iyi, nasıl isterseniz öyle olsun!
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İnsanlar yaşamaya değer en iyi günlerinin geride kaldığına inanırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, tamlananı tamlayandan önce söylenmiş bir belirtili ad tamlaması vardır?

(ÖSS 1999)

A
Beni, sokağımıza dönen eski, tahta köprüden geçirin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Müjdeye koşsun komşu çocukları evimize
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sıcacık tarhana çorbasının içimiyle başlasın sabah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kağıtlarla camlarını örteyim pencerelerin
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Eski, ılık akşamlar yağmurla çalsın kapımızı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

"de (da)" bağlacı ile bağlanan aşağıdaki cüm­lelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi var­dır?

(ÜSS 1980)

A
Baktı da selam vermedi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çalışmış da kazanmış.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Eve kadar gideyim de geleyim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gelsin de ne zaman gelirse gelsin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ölür de söylemez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Yeryüzünde İstanbul kadar güzel bir kent bulmak çok güç.

Bu   cümle   ile   ilgili   aşağıdaki   yargılardan hangisi yanlıştır?

(ÖSS 2001

A
Ad cümlesidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bileşik sözcük kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Adeyleme yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Belgisiz sıfat kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bağlaç vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 14

Kimi niteleme sıfatlarının ilk ünlüsüne kadar olan bölümü, m, p, r, s ünsüzlerinden yakışanı İle bir örnek haline getirilir ve sözcüğün başına ek­lenerek sıfat pekiştirilir,

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir pekiştirme sıfatı vardır?(ÖSS 1993)

A
Bayram olmasına karşın caddeler ıpıssızdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gülünce bembeyaz dişleriyle daha da sevimli oluyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Köyleri, ağaçsız, yeşilliksiz, çırçıplak bir ovanın odasındaydı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İlk kez, böylesine özü sözü doğru, sımsıcak bir insanla arkadaş olmuştu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu sapasağlam ayakkabıları bu kadar çabuk nasıl eskittiğini doğrusu anlayamadım.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 15

Bir insanın konuşmasından ya da yazdıklarından eğitimi, dünya görüşü ve bilgi birikimi kolayca an­laşılabilir.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

(ÖYS 1994)

A
Bileşik fiil                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Zarf ( belirteç )
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Edat(ilgeç)                    
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bağlaç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Belgisiz sıfat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.