Sözcük Türleri – 6 (Online-Test Çöz)

Sözcük Türleri

Sözcük Türleri - 6

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"O, çocuk doğdu, çocuk öldü." cümlesindeki "çocuk" sözcüğü, görevi yönünden, aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "iyi" sözcüğü ile özdeştir?

(ÖSS 1981)

A
En iyi öğretmen, gençlerde öğrenme hevesini ve sevgisini uyandırandır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Öğretmenlerin başlıca görevi, gençliğe doğruyu, güzeli ve iyiyi öğretmektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kanımca sen bu işi ondan çok daha iyi yapabilirsin.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Çok iyi, nasıl isterseniz öyle olsun!
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İnsanlar yaşamaya değer en iyi günlerinin geride kaldığına inanırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirmeli nitele­me sıfatı vardır?

(ÖYS 1992)

A
Koskocaman yıldızlar altında upuzun bir yol
Ve minnacık bir ev.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem bir kamış olsam
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Masa da masaymış ha
Bana mısın demedi bu kadar yüke
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, tamlananı tamlayandan önce söylenmiş bir belirtili ad tamlaması vardır?

(ÖSS 1999)

A
Beni, sokağımıza dönen eski, tahta köprüden geçirin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Müjdeye koşsun komşu çocukları evimize
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sıcacık tarhana çorbasının içimiyle başlasın sabah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kağıtlarla camlarını örteyim pencerelerin
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Eski, ılık akşamlar yağmurla çalsın kapımızı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Kimi niteleme sıfatlarının ilk ünlüsüne kadar olan bölümü, m, p, r, s ünsüzlerinden yakışanı İle bir örnek haline getirilir ve sözcüğün başına ek­lenerek sıfat pekiştirilir,

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir pekiştirme sıfatı vardır?(ÖSS 1993)

A
Bayram olmasına karşın caddeler ıpıssızdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gülünce bembeyaz dişleriyle daha da sevimli oluyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Köyleri, ağaçsız, yeşilliksiz, çırçıplak bir ovanın odasındaydı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İlk kez, böylesine özü sözü doğru, sımsıcak bir insanla arkadaş olmuştu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu sapasağlam ayakkabıları bu kadar çabuk nasıl eskittiğini doğrusu anlayamadım.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlama­sı ya da sıfat tamlaması yoktur?

(ÖYS 1997)

A
Rumeli'ne varıp Edirne'de saraylar kurmuşlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Uçsuz bucaksız düzlüklerden geçip gelmişler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Başı karlı dağlar aşıp buraları yurt edinmişler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Pınar başlarına, ırmak boylarına yerleşmişler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Keçi kılından yapılmış çadırlarıyla Anadolu'ya inmişler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Yeryüzünde İstanbul kadar güzel bir kent bulmak çok güç.

Bu   cümle   ile   ilgili   aşağıdaki   yargılardan hangisi yanlıştır?

(ÖSS 2001

A
Ad cümlesidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bileşik sözcük kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Adeyleme yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Belgisiz sıfat kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bağlaç vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır?

(ÖYS 1992)

A
Önce kendi işini bitir, bana sonra yardım edersin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Onların yeni aldıkları evi gördün mü?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sen her zaman buraları çok sevdiğini söylemez miydin?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu cüzdanı kardeşi yolda bulmuş.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Söylediğine göre bu yıl Ankara'da su sıkıntısı olmayacakmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir İsim tam­laması kullanılmıştır?

(ÖYS 1987)

A
Arkadaşının kitabını bulamayınca çok üzüldü.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Okulun ne zaman açılacağını bile bilmiyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Evinin düzenli olmasına özen gösterirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sarsıntının önce nerede duyulduğu öğreni¬lemedi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kardeşimin böyle bir şey yapacağını sanmıyordum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

(ÖYS 1997)

A
Balıkçılar, saatlerce azgın dalgalarla boğuşmak zorunda kalmışlar.
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru CEVAP:C
B
Barakayı aydınlatan lambanın ölgün ışığı al¬tında okumaya çalışıyordu.
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru CEVAP:C
C
Orası, eskiden bir sürgün yeriymiş.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Esmer ve dolgun yüzüyle annesine çok benziyor.
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru CEVAP:C
E
Büyüdükçe çevresine karşı ilgisiz suskun bir çocuk olmuş.
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru CEVAP:C
Soru 10

Kimi zamirler, özneyi pekiştirerek belirtirler. Bunlar tek başlarına asıl şahıs zamirlerinin yerini tutabildikleri gibi, onlarla birlikte de kullanılabilir­ler.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıkla­maya uygun bir zamir vardır?(ÖSS 1989)

A
Bence, alınan sonuç pek de olumlu değildi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu elbiseyi ben kendim diktim.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İşittiklerimiz bunları doğrular nitelikteydi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet o yaz, tatilini bizde geçirecekti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Doğrusu, onun sözüne pek kulak asmadım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Bir insanın konuşmasından ya da yazdıklarından eğitimi, dünya görüşü ve bilgi birikimi kolayca an­laşılabilir.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

(ÖYS 1994)

A
Bileşik fiil                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Zarf ( belirteç )
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Edat(ilgeç)                    
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bağlaç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Belgisiz sıfat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Bir cümlede, özne olarak kullanılan belgisiz zamir, çoğul iyelik eki alırsa cümlenin yüklemi üçüncü tekil kişi de olabilir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu kurala bir örnektir?(ÖSS 1989)

A
Bazılarımız ayakkabı giymemişti.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bizim eşyamız fazla değildi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sizin böyle sorunlarınız yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Onlar bu işin üstesinden gelir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Önce onlar otobüsten indi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

(ÖYS 1988)

A
Yeni bir kitaplık alması gerekli.
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru CEVAP:E
B
Bugünlerde sende bir durgunluk var.
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru CEVAP:E
C
Ağır işittiği için kulaklık kullanıyor.
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru CEVAP:E
D
Yalnızlık en korktuğu şeydir.
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru CEVAP:E
E
Kışlık odun ve kömürünü yazdan aldı.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 14

(I) "Ağın" sözcüğü, çocukluğumda, bazı toprak yığınlarının tepesindeki tek kalmış ağaçları ge­tirirdi gözümün önüne. (II) Fırat'ın bir kolu olan Karasu kıyılarındaki ekin tarlalarının ortasında yetişen "tek dut", içimdeki yalnızlığın simgesiydi. (III) Şu yaşa gelmeme karşın o ağacın "yalnızlığı" çağrıştıran görüntüsü belleğimden silinmedi. (IV) Ağın'da elmasından armuduna, eriğinden narına, üzümüne çeşit çeşit meyve yetişmeseydi, "Ağınla "ağu" (zehir, zıkkım) arasında anlamca bir bağlantı kurulabilirdi belki. (V) Oysa o küçük kasaba, insanlarıyla, kuzularının melemeleriyle, güzelim meyveleriyle zehri bala çeviriyordu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (ÖSS 2009)

A
II. cümle ad cümlesidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III. cümlede fiilimsiyle oluşturulmuş bir tamlama vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV. cümlede yeterlik fiili kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V. cümlede "ile" bağlaç olarak kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
I.  cümle bileşik yapılıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

"de (da)" bağlacı ile bağlanan aşağıdaki cüm­lelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi var­dır?

(ÜSS 1980)

A
Baktı da selam vermedi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çalışmış da kazanmış.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Eve kadar gideyim de geleyim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gelsin de ne zaman gelirse gelsin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ölür de söylemez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.