Sözcükte Yapı – 5 (Online-Test Çöz)

Sözcük Türleri

Sözcükte Yapı - 5 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -cık (-cik, -cuk, -cük) ekiyle türemiş sözcük, küçültme anlamından sıyrılarak somut varlığa ad olmuş­tur?(ÖYS 1992)

A
Kardeşim bademcik ameliyatı oldu.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Gencecik yaşta iş dünyasında adını duyurmuştu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Evlerinin küçücük bir bahçesi vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Üzerine incecik bir elbise giymişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gölün içinde bir sürü adacık oluşturmuştu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, ötekilerden farklı bir yapım eki almış­tır?

(ÖYS 1988)

A
Burada olay, birinci  kişinin ağzından anlatılmaktadır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Öyküleyici anlatımda da bu öğelere yer vermelisiniz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İzlenimlerinizi yazarken, yaratıcı olmaya çalışmalısınız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anlattıkları bıktırıcı, tatsız tuzsuz sözler yığınıydı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu gibi durumlarda, inandırıcı kanıtlar bulmak zordur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"İnsanoğlu çalıştı mı her güçlüğün üstesinden gelir." cümlesinde mı, hangi işlevi yüklen­miştir?(ÖYS 1981)

A
Sonuna geldiği  eylemin  anlamına  kesinlik katma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cümlenin anlamını sınırlandırma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cümlenin anlatımını hareketlendirme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Birinci cümleciği, ikincisinin koşulu kılma
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Cümlenin anlamını soru yoluyla pekiştirme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, kö­kü bakımından ötekilerden farklıdır?(ÖYS 1995)

A
Balıkların bir kısmını pişirmişlerdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Üşüttüğü için boynu, beli tutulmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bahçedeki çiçekleri yeni sulamışlardı.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Su kovasını  bahçedeki çeşmeden  doldurmuştu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Köpek yavruları bahçede boğuşuyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, -ler(-lar) eki cümleye "abartma" anlamı katmaktadır?(ÖSS 1986)

A
Çocukların hepsi aşılanacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet'ler yarın tatile çıkıyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dünyalar kadar kitabı var.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bütün gün annelerini beklediler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sürü sürü koyunları, keçileri var.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"Kimi yazarlarca röportaj, çok yönlü bir yazı biçi­midir,"cümlesinde "yazarlar" kelimesi -ca ekini alarak yeni bir anlam kazanmıştır.

Aynı anlam aşağıdakilerin hangisinde söz konusudur?  (ÖYS 1985)

A
Böyle yapmaya sınıfça karar verdik.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Karşımda orta yaşlı, kamburca biri oturuyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
O günden sonra yıllarca birbirimizi görmedik.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Birbirimizle kardeşçe geçindiğimiz söylenemezdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yeni evimizde gönlümce uzanıp yatamadım.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ce, -ca, -çe, -ça" eklendiği sözcüğe "Bunu ona gizlice söylemişler." cümlesindeki anlamı kazandır­mıştır?

(ÖSS 1988)

A
Karşıma oturup sözümü kesmeden sessizce dinledi.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Sonunda onlar da genişçe bir eve taşındılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çocukça davranışları  yüzünden pek sevilmezdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ondan günlerce ne bir mektup, ne bir haber aldık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bence evinizin en güzel yanı işyerine yakın olması.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Ağaçların çiçeklenip      ekinlerin   büyümeye  başladığı

                       I                        II                                       III 

günlerde köyüne gider, çocukluk  günlerini sanki yeniden yaşardı.

                                             IV                     V

Bu    cümledeki    altı    çizili    sözcüklerden hangisinin  kökü,  sözcük türü  bakımından ötekilerden farklıdır?

(ÖSS 1990)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Gecekondu, uyurgezer, mirasyedi, ateşkes gibi bileşik sözcükler, aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle oluşmuştur?(ÖYS 1989)

A
Ses değişimi yoluyla oluşan bileşik sözcüklerde, iki ünlü kaynaşmış ya da hece düşmesi olmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eylem soylu sözcükler, birleştikleri sözcükle birlikte tür bakımından değişikliğe uğrayarak ad ve sıfat oluşturmuştur.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İkinci sözcük kendi öz anlamı dışında kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Her iki sözcük de kendi öz anlamı dışında kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Birinci sözcük kendi öz anlamı dışında kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, birden çok yapım eki almıştır?(ÖSS 1991)

A
Yarın tatlıcının önünde buluşacağız.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Köşedeki balıkçıya taze balık gelmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kapıdaki nöbetçiye sizi sordum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bunları sizin sokaktaki çiçekçiden aldım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ödül, sanatçının son eserine verildi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

I. Teyzelerin dün sinemaya gittiler.

II. Çiçeklerine yazın bolca su vermelisin.

III. Kalemlerini başka kutuya yerleştirdi.

IV Ceketlerimizi dolaba astım.

V. Evleri bize çok yakındır.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcüklerin aldığı ekler, onlara hem ikinci, hem de üçüncü tekil kişiye ait olma anlamı katmıştır?

(ÖSS 2000)

A
I. ve II.                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
l. ve V.        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
III. ve IV.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Çağdaş sinemanın ünlü örneklerinden   birini dün gece televizyonda

   I                                    II

izlerken korkulu    dakikalar   yaşadım.

                        III                 IV             V

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden çok yapım eki vardır?

(ÖSS 1997)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük vardır? (ÖYS 1989)

 

A
Ertesi gün başladı gün doğarken yolculuk
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şimdi bir rüzgar geçti buradan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ayva sarı nar kırmızı sonbahar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Yıl sonları, pek çoğumuzun geçen yılla ilgili değerlendirmelere yöneldiği, gelecek için planlar yaptığı bir dönemdir.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisi yanlıştır?(ÖSS 2006)

A
"-ler, -lar" eki abartma göreviyle kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
"yöneldiği" ve "yaptığı" sözcükleri sıfat-fiildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"yıl sonları" sözü belirtisiz isim tamlamasıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yüklem, sıfat tamlamasından oluşmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Belgisiz zamir kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, işlevi bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır?(ÖYS 1988)

A
Bir doğum ilanı vermek istiyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu yemekleri içim kaldırmıyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Soğuklar verim düşüklüğüne yol açıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Pancar söküm zamanı yaklaşıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ben onarım işleriyle ilgileniyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz­cük türetilirken bir ünlü kaybına uğramıştır?(ÖYS 1993)

A
Kilo alınca yanakları iyice pembeleşmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Uykusuzluktan gözlerinin altı morarmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Geçen yıl dikilen bu elbise iyice daralmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu çiçeğin yaprakları çok çabuk sararmış.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Saçları son aylarda çok beyazlamış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, işlevi bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır?(ÖYS 1998)

A
Bunları defterlerinize yazın, ileride size gerekebilir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Akşama kadar evde bir yığın iş yaptı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazarın bu kitabında dizin bölümü yok.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Turizmde bu yıl Karadeniz'e akın var.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bugünlerde birçok yeni yayın piyasaya çıktı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 18

(I) Ortalık ağır ağır aydınlanıyor, topraktan incecik buğular yükseliyordu. (II) Otlar İle pamuk fideleri daha ayırt edilemiyordu. (III) Az sonra güneş doğacak; kıpkırmızı, her yanı yakan bir güneş... (IV) Toprağa basamayacak, sıcaktan soluk ala­mayacak, bir fırının içine girmiş gibi kavrulacak insanlar, (V) Bütün bunlara karşın, güneşin doğuşu sabırsızlıkla bekleniyor. (VI) Güneş demek, yeni bir gün demek, umut demek.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (ÖSS 2006)

A
l. cümledeki "ağır ağır" İkilemesi zarftır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. cümledeki "ile" bağlaçtır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III. cümledeki "kıpkırmızı" sözcüğü pekiştirme sıfatıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V. cümledeki "karşın" sözcüğü ilgeçtir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI. cümledeki "umut" sözcüğü kökü bakımından isim soyludur.
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
18 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.