Sözcükte Yapı – 4 (Online-Test Çöz)

Sözcükte Yapı

Sözcükte Yapı - 4 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki tümcelerde (cümlelerde) "-ti (-ti)" ekiyle türemiş sözcüklerin hangisi yapısal yönden öbür dördünden farklı bir kullanımdır?(ÜSS 1979)

A
Bu kızartı gitgide büyüdü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Radyodaki bu cızırtı, havadan geliyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bu kabartı, yarın iltihaplı bir şiş olabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu rüzgar, yağmur belirtisidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu bunaltının nedeni, bilinmiyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -dan, -den (-tan, -ten) eki almış olan kelime ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? (ÖSS 1987)

A
Soğuktan dişlerimiz birbirine çarpıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gürültüden uyuyamadım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Balkondan deniz görünüyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Işıktan gözlerimiz kamaştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dumandan hiçbir yeri göremiyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte "-ma, -me" eki ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?(ÖYS 1998)

 

A
Olup bitenleri hayalinde canlandırmaya çalışıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bekleme odasının nerede olduğunu sordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu türlü aktarmaların yazıya yeni bir şey katmadığına inanıyordu,
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hepiniz bisiklete binmeyi öğrenmelisiniz, diye bizleri uyardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Onları görmesin diye elinden geleni yapıyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yansımadan türemiş bir yüklem vardır?(ÖYS 1987)

A
Ayrılık elinden bağrım eziktir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İnip aşkın deryasını boyladı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Keklik gibi taştan taşa sekersin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kuşlarınız birbiriyle ötüşür.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Döne döne ardın sıra melerim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ce eki, ek­lendiği kelimenin anlamında küçültme yap­mıştır? (ÖYS 1983)

A
Yumuşakçalar;  omurgasız,  suda  yaşayan, kabuklu hayvanlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çocuklar büyükçe bir binanın önünde birdirbir oynuyorlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Çocukların kendisini askerce selamlamasından çok hoşlanırdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
O, bu insanca davranıştan mutlaka etkilenir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okulda buluşup topluca sinemaya giderler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -dır (-tir) eki, eklendiği fiile kesinlik anlamı kazandırmıştır?(ÖYS 1981)

A
İki gün önce gönderdiğim mektubu bugün almıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu saatlerde tren İstanbul'a varmış olmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Acele edelim, film başlamıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Paltosuz çıktı, üşümüştür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gidebilirsiniz, toplantı ertelenmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Türemiş sıfatlar, adlarla fiillerin kök ya da gövdelerine yapım ekleri getirilerek oluşturulur.

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat vardır? (ÖSS 2000)

 

A
Mızrak çuvala sığmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Her ağacın meyvesi olmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Korkunun ecele faydası yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Güneş balçıkla sıvanmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İşleyen demir pas tutmaz.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "-den (-dan)" eki, sonuna geldiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir? (ÖSS 1982)

A
Taşlıktan yürüyerek buraya geldi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Terden, sırtındakiler sırılsıklam olmuştu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çocuktan nereye gittiklerini sormuştuk.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sıradan bir roman olduğunu hemen anladım.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sıkıntıdan ne yapacağını bilmiyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır?(ÖSS 1995)

A
Aralarında sıkı bir dostluk vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dalgalı denizde yüzmek tehlikelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kapıda bir yabancı var.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dün sokaklar çok kalabalıkmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İnatçılar çevrelerinde pek sevilmezler.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, -lık, (-lik, -luk, -lük) ekiyle türetilmiş sözcük yer bildir­mektedir? (ÖYS 1989)

A
Yarın çamlığa doğru bir geziye çıkacağız.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kışlık yiyeceklerimizi şimdiden alacağız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çocukluğunda buralara pek çok kez gelmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çevremizi kuşatan çirkinliklerden rahatsız ol¬muştuk.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aylık kazancının yansını bu işe harcamıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan doğmuş bir sözcük vardır? (ÖYS 1993)

A
Yağmurdan sonra, sokakları seller götürdüğünden uzun süre karşıya geçemedik.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dünkü fırtına, ağaçlarda ne meyve ne de yaprak bıraktı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Öğretmenin, çocuklara bağırmaktan nefesi tükenmiş, sesi kısılmıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Açık kalan musluğun şırıltısından bütün gece uyuyamadım.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Konuşurken o kadar heyecanlandı ki sesinin titremesini engelleyemedi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Üleştirme sayısı sıfatı eki, -er(-ar), ünlüyle biten sayılara eklendiğinde araya "s" kaynaştırma harfi girer.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala örnek oluşturmayan bir sözcük vardır? (ÖSS 1999)

A
Beşer kişilik gruplara ayrıldılar.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Masalara yedişer tabak koyalım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Herkes yirmişer dakika konuşacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Üyelerden ellişer milyon lira toplayalım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Defterinize ikişer cümle yazın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

"Bu, resimlerdekilerden hangisinde belirtilmekte­dir?" cümlesinde geçen   -den ekinin görevi aşağıdakilerden hangisine uymaktadır? (ÖYS 1981)

A
Okuldan geliyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gelenlerden biri, kardeşimdir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kendisi uzaktan akrabamız olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hepsinden önce ben geldim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gerçekten güzel işler yapmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

(I) Şu ana kadar tüm öykülerine övgüler düze­ceğim bir seçkiyle karşılaşmadım. (II) Özellikle bu seçki tamamen yeni öykülerden oluşuyorsa böyle bir beklentiye hiç girmemeli. (III) Yazarlar birbir­lerinden farklı edebiyat anlayışlarına sahiptirler. (IV) Sayfalan çevirdikçe çok farklı metinlerle karşılaşırsınız. (V) Eğer çok yönlü bir insan değilseniz bu öykülerin size seslenmesi pek olası değildir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle İlgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

(ÖSS 2009)

A
I. cümlenin yüklemi belirli geçmiş zamanın olumsuzuyla çekimilenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. cümlede koşul eki almış bir sözcük vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III. cümlede özne isimden isim yapma eki  almıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV. cümlede zarf-fiil vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V. cümlenin yüklemi ek eylemin olumsuz biçimiyle çekimlenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.