Sözcükte Anlam – 4

SÖZCÜKTE ANLAM – 4

1)   “Ağır” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A)       Eve geç gelince babasından ağır sözler işitti.

B)       Yaşı ilerledikçe kulakları ağırlaştı.

C)        Köprü ağır taşıtlara göre yapılmıştı.

D)       Son oylamada ağırlığını hissettirdi.

E)        Yine ağır ağır geliyor.

 

2)   “Sıcak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

 

A)       Bu sıcak hava çalışmamızı engelliyor.

B)       Güneyden yine bir sıcak hava dalgası geliyor.

C)       Göçmen kuşlar, sıcak ülkelerden erken döndü.

D)       Kaplıcaların suyu çok sıcak olur.

E)       Sıcak davranışları, çevresinde çok sevilmesini sağladı.

 

3)   “Kendisiyle konuyu uzun uzun konuştuk. Üstelik anlaşma metninin taslağını da hazırladık.” cümlesinde geçen “üstelik” sözcüğü yerine getirilebilecek en uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Çünkü

B)       Ya da

C)        Hatta

D)       Oysa ki

E)        Meğer

 

4)Rahat” sözcüğü aşağıdaki  cümlelerin hangisinde “kolaylıkla” anlamında kullanılmıştır?

A)       Rahatı kaçar diye bu işin üstüne düşmedi.

B)       Sana güzel ve rahat bir oda hazırlattım.

C)       O kadar rahatım ki, her şey benim için huzur ve mutluluk verici.

D)       Talihsiz kadın rahat döşeğinde can verdi.

E)       İstersen beraber gidelim bir saatte rahat varırız.

 

5)  “İnsan tabiatı değiştirebilir mi?” cümlesinde “tabiat” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Doğa

B)       Görünüş

C)       Şekil

D)       Huy

E)       Boy

 

6)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “atmak”  kelimesi sözlük anlamında kullanılmıştır?

A)       Üst üste attığı yumruklarla rakibini devirdi.

B)       Anlaşılan, bu sözleriyle bize üstü kapalı yine taş atıyordu.

C)        Bugün iğne atsam yere düşmeyecek kadar kalabalıktı.

D)       Potaya attığı topla beraberliği bozdu.

E)        Sınavdaki soruların cevaplarını kafadan atmayı adet edindi.

 

 

7)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin hepsi gerçek anlamda kullanılmıştır?

A)       İçeri ayaklarını çıkar da öyle gir.

B)       Yaşlı adam, başından geçenleri bir bir anlatmaya başladı.

C)        Son günlerde yaşadıklarının da etkisiyle sert bir tavır sergiliyor.

D)       Başladı dereden tepeden konuşmaya.

E)        Sel büyük taşları sürüklemeye başladı.

 

8) “Bırakmak”  kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde “Gevezeliği bırakırlarsa verimli ders çalışabiliriz.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A)       Bizi durağa bıraktılar ve gittiler.?

B)       Ahmet’i öğretmenleri bu gidişle yine sınıfta bırakacaklar.

C)       Hikaye yazmayı bırakınca huzura kavuştum ve kafam dinlendi.

D)       Eve biraz daha para bıraksanız hiç fena olmaz herhalde.

E)       Arabayla işiniz bitince onu bir zahmet bizim evin önüne bırakın.

 

9)   I.      Akdeniz oyunlarına kaç ülke katıldı?

II.     Hokkabazın oyununu herkes ilgiyle izlemişti.

III.    O, hiçbir zaman başkalarının oyununa gelmedi.

IV.   Olimpiyat oyunlarından bizimkiler de madalya ile döndü.

      “Oyun” sözcüğü yukarıdaki hangi iki cümlede aynı anlamda kullanılmıştır?

A)  II-IV                                   B)  II-III

C)  I-III                                     D)  I-IV

E)  III-IV

 

10)  I.  Gencecik yavruyu bir gece koparıp aldılar ana kucağından.

II.   Hızlı çekince kapının kolu koptu.

III.  Sepetin ağırlığından kolum koptu.

IV.  Sınıfta bir gürültü koptu.

V.   Ceketin bütün düğmelerini teker teker kopardı.

“Kopmak” kelimesi hangi ikisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A)  I-II                                     B)  II-V

C)  III-IV                                  D)  I-V

E)  III-V

 

11)  “Belki de kıymetli saatlerinizi benim saçma sapan sözlerimi dinleyerek geçireceksiniz.”

Cümlesindeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)       Sık sık konunun dışına çıkması, dinleyicilerde bir bıkkınlık meydana getirdi.

B)       Bizi asıl umutsuzluğa düşüren senin bu tutarsızlığın, bir dediğin bir dediğini tutmuyor.

C)       Anlattıkları sıradan şeylerdi, hepsini toplasan incir çekirdeğini doldurmaz.

D)       Saçlar perişan, gözler süzük, sersem sepelek kapıyı açtı.

E)       Bu, seri halinde yazılmış bir yazı değildi.

 12)Konuşmalarında ölçüyü kaçırdığının farkında mısın?”

cümlesine altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Artık ağzından çıkanı kulağı duymamaya başlamıştı.

B)       Bu projede ölçülü ve dengeli bir çizim göremiyorum.

C)       Sofrada az yemek yediği için babasından azar işitti..

D)       Okuyacağım kitabı özenle seçerim.

E)       Odanın içi çok dağınıktı; işe nereden başlayacağımı bilemedim.

CEVAPLAR

1   C 5   D 9   D
2   E 6   D 10   B
3   C 7   E 11   C
4   E 8   C 12   A