Süleyman Nazif Hayatı ve Eserleri

Süleyman Nazif Hayatı ve Eserleri

1.       Diyarbakır’da  1869 yılında doğdu.

2.       Servet-i Fünun yazarlarından Faik Ali Ozansoy’un  kardeşidir.

3.       Diyarbakır gazetesinin başyazarlığı yaptı.

4.       1887 yılında II. Abdülhamit’in baskılarından dolayı Paris’ kaçmak zorunda kaldı.Çok fazla kalamadan yurda döndüyse de Bursa’da zorunlu ikamete tabi tutuldu.

5.       Meşrutiyet’in ilanından sonra Basra, Kastamonu,Trabzon, Bağdat ve Musul valilikleri yaptı.

6.       Bütün bu devlet görevlerinden sonra İstanbul’a yerleşerek çeşitli gazetelerde yazılar yazdı.

7.       İstanbul’un  işgalinden  sonra “Kara Bir Gün” isimli bir yazı yazdı ve bundan dolayı Malta’ya sürgüne gönderildi.

8.        1927’de İstanbul’a vefat etti. 

9.       Şiirlerinden vatan ve millet sevgisini kahramanca ele almıştır.

10.   Gerek cesur duruşu gerekse sürgüne gönderilmesiyle aslında Namık Kemal’e benzer.Zaten ilk şiirleri olan “Gizli Figanlar”da Namık Kemal’in etkisi açık şekilde görülür.

11.   Süleyman Nazif , Osmanlıcılık anlayışına bağlı bir yazardır.

12.   Süleyman Nazif, Servet-i Fünun edebiyatına girdikten sonra bireysel şiirler yazmaya başlamıştır.

13.   II. Meşrutiyet’ten sonra tekrar ateşli bir şekilde toplumsal konularda yazmaya başlamıştır.

14.   Düzyazı türünde tarih,eleştiri ve anı türünde yazılar yazmıştır.

15.   Dil sadeleşmeye karşıdır.Bu nedenle çok ağır bir dil kullanmıştır.Osmanlıcanın ve aruzun şiir sanatını zenginleştirdiğine inanır.

Şiir:

Gizli Figanlar, Firak-ı Irak, Batarya İle Ateş, Malta Geceleri

 Makale:

Çal Çoban Çal