Surname Nedir, Özellikleri, Temsilcileri….

Surname Nedir, Özellikleri, Temsilcileri….

Osmanlılar döneminde şehzadelerin sünnet düğünleriyle, kadın sultanların evlenme törenlerini betimlemek amacıyla yazılmış manzum ya da mensur yapıt. Kasi­de biçiminde olanlarına surriye de denilmiştir. Surnamelerde, gece ve gündüz süren eğlencelerde gösteri­len hünerler, açılan yarışmalar, kazananlara dağıtılan ödüller, halk için hazırlanan sofralarla büyüklere veri­len şölenler, vezirlerden her birinin sunduğu armağan­lar, padişahın vezirlere giydirdiği kürkler, verdiği arma­ğanlar anlatılır.

Levni‘nin en tanınmış eseri Surname‘dir. Surname, ya­zılı ve bol resimli bir kitaptır ve bir sünnet düğünü res­medilmiştir. Yüzlerce değişik sahneyi içeren bu minya­türlerde Levni, sünnet törenini esprili bir yaklaşımla resmetmiştir.