Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

Tanzimat Edebiyat Doğru / Yanlış Uygulaması (Online) – 3

Tanzimat Edebiyatı Doğru/Yanlış Uygulaması - 3

Soru 1

Şinasi şiirlerinde parça güzelliği yerine bütün gü­zelliğini önemsemiş; eski nazım şekillerini de bı­rakmamıştır.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 2

Recaizade Mahmut Ekrem, aynı zamanda Servet-i Fünun topluluğunun oluşmasını sağlayan bir şairdir.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 3

Shakespeare, I. dönem Tanzimat yazarlarını de­ğil, II. dönemin bazı yazarlarını etkilemiştir.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 4

Ahmet Mithat'ın eserleri estetik yönlerinin ileri ol­masıyla hatırlanır.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 5

R. Mahmut Ekrem'in mensur şiir örnekleri de var­dır.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 6

Muallim Naci, şiirinde "hürriyet, vatan, adalet" kavramlarına sıkça yer vermiştir.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 7

Sami Paşazade Sezai şiir türünde de çalışmaları olan bir yazardır.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 8

Ahmet Vefik Paşa tiyatro için doğru adımlar atan biridir.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 9

Tanzimat'ın I. dönem romanında romantizmin et­kisi görülür.

A
Yanlış
B
Doğru
Soru 10

Tanzimat'ın ikinci dönem şiiri, şiirin konusunu ge­nişletmiştir.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 11

Tanzimat'ın birinci dönem romanında teknik güç­lü, betimlemeler yerinde kullanılmıştır.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 12

Çok Bilen Çok Yanılır, Şair Evlenmesi, Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat'ta görücü usulü ile evlilik bir çar­pıklık olarak dile getirilir.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 13

Abdülhak Hamit'le Namık Kemal'in tiyatro anlayı­şı benzeşir.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 14

Ahmet Mithat ilk fabl örneklerini veren yazarımızdır.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 15

Tanzimat I. dönem yazarları sanatı toplum yararı­na kullanmayı düşünürler.

A
Doğru
B
Yanlış
Soru 16

Ceride-i Havadis ilk yarı resmi gazete; Takvim-i Vekayi ilk resmi gazetedir.

A
Doğru
B
Yanlış
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Tanzimat Edebiyatı Doğru – Yanlış Soruları

Tanzimat Edebiyatı Doğru – Yanlış Soruları