Tartışmacı Anlatım, Tartışmacı Anlatım Özellikleri, Tartışmacı Anlatım Örneği

Tartışmacı Anlatım

Bu anlatım tekniğinin kullanıldığı parçalarda iki zıt fikir vardır. Yazar, genelde karşı çıktığı düşünceyi girişte dile ge­tirir; daha sonra gelişme bölümünde bu düşünceyi çürütüp kendi düşüncesinin doğruluğunu kanıtlamaya çalışır.

Tartışma paragrafları, açıklama paragraflarıyla ortak özellikler taşıyabilir. Her iki anlatım tekniğinde de bilgi veri­lir, açıklama yapılır. Fakat açıklama paragraflarında iki karşıt fikir yokken tartışmacı anlatım, kullanıldığı paragraflarda iki karşıt fikir vardır. Tartışmacı anlatım, daha çok eleştiri, ma­kale ve fıkra gibi türlerde kullanılır.

Aruz Türkçeye uymuyor, dilimizi ille çekip uzatma­mızı istiyor, diyorlar ya. Ben pek inanmıyorum. Usta bir şairin eline düştü mü, öyle bir uyuyor ki! Yahya Kemalin “Ses”, “Açık Deniz”, “Vuslat” gibi şiirlerin-deki Türkçe bizim bugün konuştuğumuz, yazdığımız Türkçe değil midir? O işi ancak Yahya Kemal başa­rıyor da diyemeyiz. Başka şairler de gösterebiliriz. Aruz Türkçeye uymuyor demeden önce Türk Galip Paşa’nın Kastamonu ağzı ile yazdığı gazelleri bir hatırlasak iyi ederiz. Kastamonu dili aruza uysun da İstanbul Türkçesi neden uymasın?

(Karalama Defteri’nden, Nurullah Ataç)